Advanced

Logotyper som informationsbärare : en studie i SVT:s logotyper & Arla Foods logotyper

Tidevik, Emma (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
PROBLEM: Logotyper har en väldigt betydelsefull roll i företaget och är inte bara en utsmyckning för företaget. Logotypen måste passa ihop med företaget och genom logotypen ska företaget föra ut ett budskap om företagets intentioner och ambitioner. Det finns en risk att de kärnvärde som företaget vill förknippas med försvinner vid en logotypförändring eller att företaget på något annat sätt mister sitt förtroende för omgivningen. SYFTE: Uppsatsens syfte är att studera logotypens roll genom att undersöka vad logotyper förmedlar om företaget och vilket budskap logotypen kommunicerar till allmänheten Frågeställningen är: ! Hur kommunicerar logotyper? ! Vad vill företaget förmedla omgivningen genom logotypen? ! Hur uppfattas logotypen av... (More)
PROBLEM: Logotyper har en väldigt betydelsefull roll i företaget och är inte bara en utsmyckning för företaget. Logotypen måste passa ihop med företaget och genom logotypen ska företaget föra ut ett budskap om företagets intentioner och ambitioner. Det finns en risk att de kärnvärde som företaget vill förknippas med försvinner vid en logotypförändring eller att företaget på något annat sätt mister sitt förtroende för omgivningen. SYFTE: Uppsatsens syfte är att studera logotypens roll genom att undersöka vad logotyper förmedlar om företaget och vilket budskap logotypen kommunicerar till allmänheten Frågeställningen är: ! Hur kommunicerar logotyper? ! Vad vill företaget förmedla omgivningen genom logotypen? ! Hur uppfattas logotypen av mottagarna? ! Varför väljer företag att förändra sin logotyp? UNDERSÖKNING: De logotyper som jag har valt att undersöka i uppsatsen är, Arla Foods och Sveriges Television. Företagets intentioner och de kärnvärde som skulle förmedlas genom logotypen fick jag genom intervjuer med representanter från företagen. Allmänhetens uppfattningar och åsikter om företagets logotyper fick jag fram genom fokusgruppintervjuer där deltagarna fick diskutera hur de uppfattade och vad de associerade till när de såg företagens logotyper. Därefter har jag studerat huruvida logotyperna fungerar som informationsbärare. SLUTSATSER: Det som framkommit är framförallt att det inte alltid är så lätt att utforma logotyper som kan förmedla de intentioner företaget vill förmedla så att allmänheten uppfattar det på det sätt som företaget önskar. Företaget kan inte alltid förutse och förstå hur allmänheten kan och kommer att tolka och uppfatta logotyperna. Det finns många faktorer som bidrar till hur logotyperna uppfattas och hur en logotypförändring kommer att lyckas. För att logotypen ska fungera som informationsbärare bör logotypen väcka positiva associationer till företaget. Logotypen bör även vara lätt att identifiera samt ska där helst finnas något som kan härleda logotypen till företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tidevik, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357592
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1357592,
 abstract   = {PROBLEM: Logotyper har en väldigt betydelsefull roll i företaget och är inte bara en utsmyckning för företaget. Logotypen måste passa ihop med företaget och genom logotypen ska företaget föra ut ett budskap om företagets intentioner och ambitioner. Det finns en risk att de kärnvärde som företaget vill förknippas med försvinner vid en logotypförändring eller att företaget på något annat sätt mister sitt förtroende för omgivningen. SYFTE: Uppsatsens syfte är att studera logotypens roll genom att undersöka vad logotyper förmedlar om företaget och vilket budskap logotypen kommunicerar till allmänheten Frågeställningen är: ! Hur kommunicerar logotyper? ! Vad vill företaget förmedla omgivningen genom logotypen? ! Hur uppfattas logotypen av mottagarna? ! Varför väljer företag att förändra sin logotyp? UNDERSÖKNING: De logotyper som jag har valt att undersöka i uppsatsen är, Arla Foods och Sveriges Television. Företagets intentioner och de kärnvärde som skulle förmedlas genom logotypen fick jag genom intervjuer med representanter från företagen. Allmänhetens uppfattningar och åsikter om företagets logotyper fick jag fram genom fokusgruppintervjuer där deltagarna fick diskutera hur de uppfattade och vad de associerade till när de såg företagens logotyper. Därefter har jag studerat huruvida logotyperna fungerar som informationsbärare. SLUTSATSER: Det som framkommit är framförallt att det inte alltid är så lätt att utforma logotyper som kan förmedla de intentioner företaget vill förmedla så att allmänheten uppfattar det på det sätt som företaget önskar. Företaget kan inte alltid förutse och förstå hur allmänheten kan och kommer att tolka och uppfatta logotyperna. Det finns många faktorer som bidrar till hur logotyperna uppfattas och hur en logotypförändring kommer att lyckas. För att logotypen ska fungera som informationsbärare bör logotypen väcka positiva associationer till företaget. Logotypen bör även vara lätt att identifiera samt ska där helst finnas något som kan härleda logotypen till företaget.},
 author    = {Tidevik, Emma},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Logotyper som informationsbärare : en studie i SVT:s logotyper & Arla Foods logotyper},
 year     = {2001},
}