Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

God Bless America : en retorisk analys av George W. Bush

Håkansson, Tove and Pehrson, Jonas (2003)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att med hjälp av retorisk analys undersöka hur George W. Bush försöker övertyga sin publik. De senaste två åren har varit en kritisk tid i amerikansk historia och vi vill undersöka hur Bush har anpassat sig till situationen, det vill säga hur han agerar i relation till de kontextuella förändringar som skett. Vi vet även att Bush är starkt troende, varför vi också har ett stort intresse i att undersöka vilken roll religion spelar i hans retorik. Vi har för avsikt att i denna uppsats besvara följande frågeställningar: Hur använder sig George W. Bush av retorik i de tal vi analyserat? På vilket sätt anpassar sig George W. Bush till kontexten i de tal vi analyserat? Vilken roll spelar religionen i de... (More)
Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att med hjälp av retorisk analys undersöka hur George W. Bush försöker övertyga sin publik. De senaste två åren har varit en kritisk tid i amerikansk historia och vi vill undersöka hur Bush har anpassat sig till situationen, det vill säga hur han agerar i relation till de kontextuella förändringar som skett. Vi vet även att Bush är starkt troende, varför vi också har ett stort intresse i att undersöka vilken roll religion spelar i hans retorik. Vi har för avsikt att i denna uppsats besvara följande frågeställningar: Hur använder sig George W. Bush av retorik i de tal vi analyserat? På vilket sätt anpassar sig George W. Bush till kontexten i de tal vi analyserat? Vilken roll spelar religionen i de tal vi analyserat? Undersökningen: Vi har utifrån ett urval på nio tal hållna av George W. Bush gjort en övergripande retorisk analys. Vissa delar i analysen har gjorts i mer detaljerad form, exempelvis argumentationsanalysen. Till vår hjälp har vi haft ett stort antal böcker som främst har behandlat retorik och politisk kommunikation. Vi har tagit i beaktning att ämnet är av den karaktären att vi måste ta stor hänsyn av vår förförståelse. Vi har gjort detta och försökt använda förförståelsen till vår fördel. Slutsatser: Vi fann att George W. Bush under sin period som president till största del har anpassat sin retorik efter kontexten. Händelserna den 11 september och deras följdverkningar har påverkat presidentens retorik till att handla mycket om att ena USA, försäkra amerikanerna om att Gud står på deras sida, kampen mellan det goda och det onda och kampen mot terrorismen. Han har numera en mer uttalad tro på sig själv som ledare för ett utvalt folk. Detta är dock något som han håller inne med när han talar med andra än amerikaner som primär publik. Vi menar dock att han, medveten om att hela världen lyssnar, ändå går på med religion och Gud i de andra talen. Bushs användande av civilreligion har vi funnit bli mer frekvent ju längre fram i tiden man går. Det senaste tal vi analyserade var också det tal som innehöll mest religiösa anspelningar. Det verkar som om han hämtar mer och mer kraft i religionen, desto längre fram i tiden man kommer. Frågan är vad effekterna av denna religiositet kommer att bli för USA:s relationer med bland annat det sekulariserade Europa eller den muslimska världen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Tove and Pehrson, Jonas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357601
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1357601,
 abstract   = {Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att med hjälp av retorisk analys undersöka hur George W. Bush försöker övertyga sin publik. De senaste två åren har varit en kritisk tid i amerikansk historia och vi vill undersöka hur Bush har anpassat sig till situationen, det vill säga hur han agerar i relation till de kontextuella förändringar som skett. Vi vet även att Bush är starkt troende, varför vi också har ett stort intresse i att undersöka vilken roll religion spelar i hans retorik. Vi har för avsikt att i denna uppsats besvara följande frågeställningar: Hur använder sig George W. Bush av retorik i de tal vi analyserat? På vilket sätt anpassar sig George W. Bush till kontexten i de tal vi analyserat? Vilken roll spelar religionen i de tal vi analyserat? Undersökningen: Vi har utifrån ett urval på nio tal hållna av George W. Bush gjort en övergripande retorisk analys. Vissa delar i analysen har gjorts i mer detaljerad form, exempelvis argumentationsanalysen. Till vår hjälp har vi haft ett stort antal böcker som främst har behandlat retorik och politisk kommunikation. Vi har tagit i beaktning att ämnet är av den karaktären att vi måste ta stor hänsyn av vår förförståelse. Vi har gjort detta och försökt använda förförståelsen till vår fördel. Slutsatser: Vi fann att George W. Bush under sin period som president till största del har anpassat sin retorik efter kontexten. Händelserna den 11 september och deras följdverkningar har påverkat presidentens retorik till att handla mycket om att ena USA, försäkra amerikanerna om att Gud står på deras sida, kampen mellan det goda och det onda och kampen mot terrorismen. Han har numera en mer uttalad tro på sig själv som ledare för ett utvalt folk. Detta är dock något som han håller inne med när han talar med andra än amerikaner som primär publik. Vi menar dock att han, medveten om att hela världen lyssnar, ändå går på med religion och Gud i de andra talen. Bushs användande av civilreligion har vi funnit bli mer frekvent ju längre fram i tiden man går. Det senaste tal vi analyserade var också det tal som innehöll mest religiösa anspelningar. Det verkar som om han hämtar mer och mer kraft i religionen, desto längre fram i tiden man kommer. Frågan är vad effekterna av denna religiositet kommer att bli för USA:s relationer med bland annat det sekulariserade Europa eller den muslimska världen.},
 author    = {Håkansson, Tove and Pehrson, Jonas},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {God Bless America : en retorisk analys av George W. Bush},
 year     = {2003},
}