Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett skönhetsideal med verklighetsförankring : en kvalitativ studie om överensstämmelsen mellan the Body Shops profil och identitet

Eriksson, Anna and Stern, Andrea (2001)
Media and Communication Studies
Abstract
Problem: Hur ser the Body Shops företagsprofil ut? Vilken bild och uppfattning har butikscheferna av the Body Shop som företag, det vill säga företagets identitet? Hur överensstämmer företagsprofilen och identiteten? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur the Body Shops profil överensstämmer med hur butikchefer i Sverige uppfattar företagets identitet. Undersökningen: Profilen undersöks genom dokumentanalys samt genom en intervju med en PR- och informationsansvarig på the Body Shops huvudkontor. Identiteten, det vill säga butikschefernas bild av företaget, undersöks genom intervjuer med sex butikschefer på the Body Shop. Slutsatser: Vårt arbete har visat att the Body Shops profil och identitet har god överensstämmelse. Detta... (More)
Problem: Hur ser the Body Shops företagsprofil ut? Vilken bild och uppfattning har butikscheferna av the Body Shop som företag, det vill säga företagets identitet? Hur överensstämmer företagsprofilen och identiteten? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur the Body Shops profil överensstämmer med hur butikchefer i Sverige uppfattar företagets identitet. Undersökningen: Profilen undersöks genom dokumentanalys samt genom en intervju med en PR- och informationsansvarig på the Body Shops huvudkontor. Identiteten, det vill säga butikschefernas bild av företaget, undersöks genom intervjuer med sex butikschefer på the Body Shop. Slutsatser: Vårt arbete har visat att the Body Shops profil och identitet har god överensstämmelse. Detta beror på att företaget har starka värderingar, som förmedlas via företagets profil. Dessa värderingar utgörs av fem hörnstenar, som genomsyrar hela the Body Shops verksamhet. Då de anställda på ett tidigt stadium förankras i värderingarna skapas en god kongruens mellan företagets profil och identitet. Det finns dock vissa egenskaper hos identiteten som inte återfinns i the Body Shops profil. Detta är synen på ekonomisk vinning. Butikscheferna har en mer idealistisk syn på the Body Shop medan ledningen betonar att den ekonomiska vinningen är central för företagets verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Anna and Stern, Andrea
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357611
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1357611,
 abstract   = {Problem: Hur ser the Body Shops företagsprofil ut? Vilken bild och uppfattning har butikscheferna av the Body Shop som företag, det vill säga företagets identitet? Hur överensstämmer företagsprofilen och identiteten? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur the Body Shops profil överensstämmer med hur butikchefer i Sverige uppfattar företagets identitet. Undersökningen: Profilen undersöks genom dokumentanalys samt genom en intervju med en PR- och informationsansvarig på the Body Shops huvudkontor. Identiteten, det vill säga butikschefernas bild av företaget, undersöks genom intervjuer med sex butikschefer på the Body Shop. Slutsatser: Vårt arbete har visat att the Body Shops profil och identitet har god överensstämmelse. Detta beror på att företaget har starka värderingar, som förmedlas via företagets profil. Dessa värderingar utgörs av fem hörnstenar, som genomsyrar hela the Body Shops verksamhet. Då de anställda på ett tidigt stadium förankras i värderingarna skapas en god kongruens mellan företagets profil och identitet. Det finns dock vissa egenskaper hos identiteten som inte återfinns i the Body Shops profil. Detta är synen på ekonomisk vinning. Butikscheferna har en mer idealistisk syn på the Body Shop medan ledningen betonar att den ekonomiska vinningen är central för företagets verksamhet.},
 author    = {Eriksson, Anna and Stern, Andrea},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett skönhetsideal med verklighetsförankring : en kvalitativ studie om överensstämmelsen mellan the Body Shops profil och identitet},
 year     = {2001},
}