Advanced

Att kommunicera innovationer: en studie av den strategiska kommunikationen i Forsknings- och Utvecklingsföretag

Hast-Ekström, Katarina (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med studien har varit att undersöka kommunikationen mellan Forsknings- och Utvecklingsföretag (FoU-företag) och ett antal identifierade intressentgrupper ur 6 olika aspekter. PR-praktikerns roll och den syn som FoU-företagen har på den, har fått en ganska stor roll i uppsatsen, samt även synen på etiken.

Undersökningen har bedrivits som en kvalitativ fallstudieanalys, där tre olika FoU-företag på tre olika stadier av livscykeln studeras. Kommunikationsansvariga på de tre företagen har intervjuats. Två experter med erfarenhet inom området samt representanter från kapitalmarknad och massmedia har också intervjuats.

Analysmetoden som valts är ad hoc-metoden, bland annat för att den ger mer spelrum och kan göras efterhand. Genom att... (More)
Syftet med studien har varit att undersöka kommunikationen mellan Forsknings- och Utvecklingsföretag (FoU-företag) och ett antal identifierade intressentgrupper ur 6 olika aspekter. PR-praktikerns roll och den syn som FoU-företagen har på den, har fått en ganska stor roll i uppsatsen, samt även synen på etiken.

Undersökningen har bedrivits som en kvalitativ fallstudieanalys, där tre olika FoU-företag på tre olika stadier av livscykeln studeras. Kommunikationsansvariga på de tre företagen har intervjuats. Två experter med erfarenhet inom området samt representanter från kapitalmarknad och massmedia har också intervjuats.

Analysmetoden som valts är ad hoc-metoden, bland annat för att den ger mer spelrum och kan göras efterhand. Genom att lägga märke till mönster, teman, se rimligheten och ställa samman kunde sedan analysen göras. Intervjuerna lästes först igenom för att få ett allmänt intryck och sedan gjordes tolkningar och visualiseringar med hjälp av figurer. Intervjuutskrifterna har genomgåtts noggrant och alla uttalanden har sammanfattats och presenteras under varje frågeställning i resultatavsnittet. Dessa har sedan tolkats samt kommenterats och diskuterats i kapitel 6 och 7. En slutsats är att FoU-företagets syn på PR-praktikerns roll är en smula gammalmodig, man ser på denne som en retoriker och förmedlare av budskap och på kommunikationsprocessen som en ren transmissionsprocess. Vad som skulle behövas är en förändrad syn på denna roll, FoU-företaget behöver en PR-praktiker som också är strateg och analytiker. En annan slutsats är att den kommunikationsmodell som används mest är en kombination av asymmetrisk och symmetrisk tvåvägskommunikation - den s k <em>mixed motive-modellen</em>. Ytterligare en slutsats är att för lite ansträngningar läggs ned på att skapa relationer med massmedia, trots att behovet av sådana anses vara stort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hast-Ekström, Katarina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357617
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1357617,
 abstract   = {Syftet med studien har varit att undersöka kommunikationen mellan Forsknings- och Utvecklingsföretag (FoU-företag) och ett antal identifierade intressentgrupper ur 6 olika aspekter. PR-praktikerns roll och den syn som FoU-företagen har på den, har fått en ganska stor roll i uppsatsen, samt även synen på etiken.

Undersökningen har bedrivits som en kvalitativ fallstudieanalys, där tre olika FoU-företag på tre olika stadier av livscykeln studeras. Kommunikationsansvariga på de tre företagen har intervjuats. Två experter med erfarenhet inom området samt representanter från kapitalmarknad och massmedia har också intervjuats.

Analysmetoden som valts är ad hoc-metoden, bland annat för att den ger mer spelrum och kan göras efterhand. Genom att lägga märke till mönster, teman, se rimligheten och ställa samman kunde sedan analysen göras. Intervjuerna lästes först igenom för att få ett allmänt intryck och sedan gjordes tolkningar och visualiseringar med hjälp av figurer. Intervjuutskrifterna har genomgåtts noggrant och alla uttalanden har sammanfattats och presenteras under varje frågeställning i resultatavsnittet. Dessa har sedan tolkats samt kommenterats och diskuterats i kapitel 6 och 7. En slutsats är att FoU-företagets syn på PR-praktikerns roll är en smula gammalmodig, man ser på denne som en retoriker och förmedlare av budskap och på kommunikationsprocessen som en ren transmissionsprocess. Vad som skulle behövas är en förändrad syn på denna roll, FoU-företaget behöver en PR-praktiker som också är strateg och analytiker. En annan slutsats är att den kommunikationsmodell som används mest är en kombination av asymmetrisk och symmetrisk tvåvägskommunikation - den s k <em>mixed motive-modellen</em>. Ytterligare en slutsats är att för lite ansträngningar läggs ned på att skapa relationer med massmedia, trots att behovet av sådana anses vara stort.},
 author    = {Hast-Ekström, Katarina},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att kommunicera innovationer: en studie av den strategiska kommunikationen i Forsknings- och Utvecklingsföretag},
 year     = {2001},
}