Advanced

En fråga om identitet : en studie om Procordia Food:s distinktion mellan organisation och dess varumärken

Macheva, Elena and Persson, Susanne (2002)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: I den föränderliga värld vi lever i är uppköp och fusioner något som ofta sker i företagsvärlden. Följaktligen bildas nya organisationer som exempelvis har flera varumärken i sin ägo. I en sådan situation kan det vara nödvändigt att företaget förmedlar vilka värden organisationen står för utöver varumärkena. Hur dessa värden kommuniceras är en väldigt viktig aspekt att ta hänsyn till. Syfte: Uppsatsens syfte är att studera och bidra till en ökad förståelse för den distinktion som företag gör mellan sin organisation och sina varumärken ur ett kommunikativt perspektiv. Uppsatsen kommer även att belysa distinktionens betydelse för organisationen och om denna uppfattas internt. Utifrån dessa aspekter försöker författarna att skapa ett... (More)
Problem: I den föränderliga värld vi lever i är uppköp och fusioner något som ofta sker i företagsvärlden. Följaktligen bildas nya organisationer som exempelvis har flera varumärken i sin ägo. I en sådan situation kan det vara nödvändigt att företaget förmedlar vilka värden organisationen står för utöver varumärkena. Hur dessa värden kommuniceras är en väldigt viktig aspekt att ta hänsyn till. Syfte: Uppsatsens syfte är att studera och bidra till en ökad förståelse för den distinktion som företag gör mellan sin organisation och sina varumärken ur ett kommunikativt perspektiv. Uppsatsen kommer även att belysa distinktionens betydelse för organisationen och om denna uppfattas internt. Utifrån dessa aspekter försöker författarna att skapa ett eget förslag till en distinktion. Undersökningen: Författarna har använt sig av en kvalitativ metod. Tio samtalsintervjuer med intervjuguide som grund har gjorts. Utifrån de genomförda intervjuerna har författarna gjort en analys av fenomenet. Som komplement till studien har även en dokumentanalys genomförts. Slutsatser: Mot konsumenterna kommunicerar Procordia Food främst genom sina varumärken och organisationen är relativt osynlig. Inför exempelvis grossister, journalister och myndigheter arbetar däremot företaget för att de värden som organisationen har utöver varumärkena ska tydliggöras. Även internt försöker Procordia Food förmedla en distinktion. Viktiga kanaler i detta arbete är exempelvis personaltidningen och interpersonell kommunikation. Dock framkom det under vår undersökning att distinktionen mellan organisationen och varumärkena har en svag förankring internt. En tänkbar anledning till detta skulle kunna vara att Procordia Food fokuserar på ett för stort antal värden. Förslagsvis kunde företaget i större utsträckning kommunicera värden som är unika för just Procordia Food och därmed undvika klichéer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Macheva, Elena and Persson, Susanne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357638
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1357638,
 abstract   = {Problem: I den föränderliga värld vi lever i är uppköp och fusioner något som ofta sker i företagsvärlden. Följaktligen bildas nya organisationer som exempelvis har flera varumärken i sin ägo. I en sådan situation kan det vara nödvändigt att företaget förmedlar vilka värden organisationen står för utöver varumärkena. Hur dessa värden kommuniceras är en väldigt viktig aspekt att ta hänsyn till. Syfte: Uppsatsens syfte är att studera och bidra till en ökad förståelse för den distinktion som företag gör mellan sin organisation och sina varumärken ur ett kommunikativt perspektiv. Uppsatsen kommer även att belysa distinktionens betydelse för organisationen och om denna uppfattas internt. Utifrån dessa aspekter försöker författarna att skapa ett eget förslag till en distinktion. Undersökningen: Författarna har använt sig av en kvalitativ metod. Tio samtalsintervjuer med intervjuguide som grund har gjorts. Utifrån de genomförda intervjuerna har författarna gjort en analys av fenomenet. Som komplement till studien har även en dokumentanalys genomförts. Slutsatser: Mot konsumenterna kommunicerar Procordia Food främst genom sina varumärken och organisationen är relativt osynlig. Inför exempelvis grossister, journalister och myndigheter arbetar däremot företaget för att de värden som organisationen har utöver varumärkena ska tydliggöras. Även internt försöker Procordia Food förmedla en distinktion. Viktiga kanaler i detta arbete är exempelvis personaltidningen och interpersonell kommunikation. Dock framkom det under vår undersökning att distinktionen mellan organisationen och varumärkena har en svag förankring internt. En tänkbar anledning till detta skulle kunna vara att Procordia Food fokuserar på ett för stort antal värden. Förslagsvis kunde företaget i större utsträckning kommunicera värden som är unika för just Procordia Food och därmed undvika klichéer.},
 author    = {Macheva, Elena and Persson, Susanne},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En fråga om identitet : en studie om Procordia Food:s distinktion mellan organisation och dess varumärken},
 year     = {2002},
}