Advanced

När huvudmannen har funktionshindret grav utvecklingsstörning : om godmanskap och inflytande enligt LSS

Hansson, Åsa (2001)
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar gravt utvecklingsstördas möjligheter till inflytande genom legal företrädare i enlighet med Lagen som Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med studien är att belysa hur gode män beskriver sina uppgifter sörja för person och bevaka den enskildes rätt. Studien har genomförts med en hermaneutisk ansats, där kvalitativa intervjuer och en fenomenologisk analysmetod har använts för att beskriva hur de gode männen håller sig underrättade om huvudmannens levnadsförhållanden, förstår huvudmannens behov, bevakar den enskildes rätt genom ansökningar om insatser samt hur de agerar för att bevaka insatsens kvalitet. En bild av god mans uppdrag som en familjeangelägenhet där god man agerar utifrån ett... (More)
Denna uppsats behandlar gravt utvecklingsstördas möjligheter till inflytande genom legal företrädare i enlighet med Lagen som Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med studien är att belysa hur gode män beskriver sina uppgifter sörja för person och bevaka den enskildes rätt. Studien har genomförts med en hermaneutisk ansats, där kvalitativa intervjuer och en fenomenologisk analysmetod har använts för att beskriva hur de gode männen håller sig underrättade om huvudmannens levnadsförhållanden, förstår huvudmannens behov, bevakar den enskildes rätt genom ansökningar om insatser samt hur de agerar för att bevaka insatsens kvalitet. En bild av god mans uppdrag som en familjeangelägenhet där god man agerar utifrån ett livslångt perspektiv framträdde. God man upplever i huvudsak en lätthet i förståelse för huvudmannens behov, men upplever sig inte alltid ha tolkningsföreträde. God man bygger sin kännedom om huvudmannens levnadsförhållanden på interaktion med huvudmannen och på information från omsorgspersonal. Omsorgspersonalen förmedlar kunskap om hur god man kan agera, en kunskap som i hög grad påverkar god mans handlande. God mans kontakter med LSS-handläggare är inriktad på att få ansökningar behandlade. God man använder sig av samtal med omsorgspersonal för att bevaka insatsens kvalitet, men det förekommer även att god man vänder sig till tjänstemän, länsstyrelse och länsrätt. De handlingsvägar som god man väljer bygger på den kunskap som förvärvats i samband med att behov hos huvudmannen har uppstått. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Åsa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social problems and welfare, national insurance, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
language
Swedish
id
1358883
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1358883,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar gravt utvecklingsstördas möjligheter till inflytande genom legal företrädare i enlighet med Lagen som Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med studien är att belysa hur gode män beskriver sina uppgifter sörja för person och bevaka den enskildes rätt. Studien har genomförts med en hermaneutisk ansats, där kvalitativa intervjuer och en fenomenologisk analysmetod har använts för att beskriva hur de gode männen håller sig underrättade om huvudmannens levnadsförhållanden, förstår huvudmannens behov, bevakar den enskildes rätt genom ansökningar om insatser samt hur de agerar för att bevaka insatsens kvalitet. En bild av god mans uppdrag som en familjeangelägenhet där god man agerar utifrån ett livslångt perspektiv framträdde. God man upplever i huvudsak en lätthet i förståelse för huvudmannens behov, men upplever sig inte alltid ha tolkningsföreträde. God man bygger sin kännedom om huvudmannens levnadsförhållanden på interaktion med huvudmannen och på information från omsorgspersonal. Omsorgspersonalen förmedlar kunskap om hur god man kan agera, en kunskap som i hög grad påverkar god mans handlande. God mans kontakter med LSS-handläggare är inriktad på att få ansökningar behandlade. God man använder sig av samtal med omsorgspersonal för att bevaka insatsens kvalitet, men det förekommer även att god man vänder sig till tjänstemän, länsstyrelse och länsrätt. De handlingsvägar som god man väljer bygger på den kunskap som förvärvats i samband med att behov hos huvudmannen har uppstått.},
 author    = {Hansson, Åsa},
 keyword   = {Social problems and welfare, national insurance,Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När huvudmannen har funktionshindret grav utvecklingsstörning : om godmanskap och inflytande enligt LSS},
 year     = {2001},
}