Advanced

Universitet och högskolor i bloggsfären: en undersökning av svenska universitet och högskolors användning av bloggar i externt kommunikationsarbete

Björnsdotter, Maria and Linder, Nicole (2009)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund och problemområde

Utvecklingen går mot att allt mer av myndigheter och organisationers kommunikation med det omgivande samhället snarare än envägskommunikation från sändare till mottagare präglas av en tvåvägskommunikation. Bloggar är ett fenomen som ligger i linje med detta och har uppmärksammats av flera forskare som ett användbart verktyg i organisationers arbete med public relations. Myndigheter och organisationer kan genom att använda bloggar i sin externa kommunikation få möjlighet att kommunicera med det omgivande samhället på ett informellt och personligt sätt. Samtidigt är det viktigt att kontrollera den bild som kommuniceras i detta offentliga medie. Utifrån detta är syftet med uppsatsen att undersöka hur svenska... (More)
Bakgrund och problemområde

Utvecklingen går mot att allt mer av myndigheter och organisationers kommunikation med det omgivande samhället snarare än envägskommunikation från sändare till mottagare präglas av en tvåvägskommunikation. Bloggar är ett fenomen som ligger i linje med detta och har uppmärksammats av flera forskare som ett användbart verktyg i organisationers arbete med public relations. Myndigheter och organisationer kan genom att använda bloggar i sin externa kommunikation få möjlighet att kommunicera med det omgivande samhället på ett informellt och personligt sätt. Samtidigt är det viktigt att kontrollera den bild som kommuniceras i detta offentliga medie. Utifrån detta är syftet med uppsatsen att undersöka hur svenska universitet och högskolor använder sig av bloggar i den externa kommunikationen, vilka möjligheter och svårigheter de upplever med detta samt hur de ser på framtiden för mediet.

Metod

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med anställda vid informationsavdelningen samt skribenterna för bloggarna på fyra svenska universitetet och högskolor. Vi har även valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av bloggarna.

Resultat och slutsatser

Bloggar kombinerar egenskaper från olika medier. De fyller fyra användningsområden inom lärosätena: att synliggöra lärosätet och skribenten, publiceras i traditionella medier, nå flera olika målgrupper samt att få återkoppling från dessa genom kommentarfunktionen. Att hålla bloggen uppdaterad samt att kontrollera vilket budskap som förs ut är viktigt och kan vara en svårighet. En svaghet som vi har kunnat se är att bloggarna inte är strategiskt förankrade inom lärosätena, vilket har betydelse för bloggens framtid. Bloggen används framförallt som en informationskanal med möjligheter till återkoppling från läsarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnsdotter, Maria and Linder, Nicole
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bloggar, Myndigheter, Universitet, Högskolor, Extern kommunikation, Public Relations, Informationskanaler, Internet, Nya medier, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1366572
date added to LUP
2009-03-18 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1366572,
 abstract   = {Bakgrund och problemområde

Utvecklingen går mot att allt mer av myndigheter och organisationers kommunikation med det omgivande samhället snarare än envägskommunikation från sändare till mottagare präglas av en tvåvägskommunikation. Bloggar är ett fenomen som ligger i linje med detta och har uppmärksammats av flera forskare som ett användbart verktyg i organisationers arbete med public relations. Myndigheter och organisationer kan genom att använda bloggar i sin externa kommunikation få möjlighet att kommunicera med det omgivande samhället på ett informellt och personligt sätt. Samtidigt är det viktigt att kontrollera den bild som kommuniceras i detta offentliga medie. Utifrån detta är syftet med uppsatsen att undersöka hur svenska universitet och högskolor använder sig av bloggar i den externa kommunikationen, vilka möjligheter och svårigheter de upplever med detta samt hur de ser på framtiden för mediet.

Metod

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med anställda vid informationsavdelningen samt skribenterna för bloggarna på fyra svenska universitetet och högskolor. Vi har även valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av bloggarna.

Resultat och slutsatser

Bloggar kombinerar egenskaper från olika medier. De fyller fyra användningsområden inom lärosätena: att synliggöra lärosätet och skribenten, publiceras i traditionella medier, nå flera olika målgrupper samt att få återkoppling från dessa genom kommentarfunktionen. Att hålla bloggen uppdaterad samt att kontrollera vilket budskap som förs ut är viktigt och kan vara en svårighet. En svaghet som vi har kunnat se är att bloggarna inte är strategiskt förankrade inom lärosätena, vilket har betydelse för bloggens framtid. Bloggen används framförallt som en informationskanal med möjligheter till återkoppling från läsarna.},
 author    = {Björnsdotter, Maria and Linder, Nicole},
 keyword   = {Bloggar,Myndigheter,Universitet,Högskolor,Extern kommunikation,Public Relations,Informationskanaler,Internet,Nya medier,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Universitet och högskolor i bloggsfären: en undersökning av svenska universitet och högskolors användning av bloggar i externt kommunikationsarbete},
 year     = {2009},
}