Advanced

Att äta "den Andra". Föreställningar om etnicitet i restaurangmiljö

Olsson, Andreas LU (2009) SGEK01 20082
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Det här är en kvalitativ uppsats som utforskar samband mellan mat och etnicitet i restaurangmiljöer utifrån socialkonstruktivistiska och postkoloniala teorier. Mat är ett spännande forskningsområde där globaliseringens uttryck tydligt kan urskiljas. Maten ger människan nutrition men är framförallt en social konstruktion, som skiftar över tid och rum. Denna uppsats utforskar närmare sambandet mellan mat och etnicitet, genom att applicera teorier om ?den Andra? för att nå en djupare förståelse om hur varor skapas och kan förstås. Uppsatsen tar ner abstrakta begrepp som etnicitet och ?den Andra? till en hanterbar nivå och undersöker hur de kan tolkas i en alldaglig miljö.

Syftet med uppsatsen är på ett handgripligt sätt studera hur bilder... (More)
Det här är en kvalitativ uppsats som utforskar samband mellan mat och etnicitet i restaurangmiljöer utifrån socialkonstruktivistiska och postkoloniala teorier. Mat är ett spännande forskningsområde där globaliseringens uttryck tydligt kan urskiljas. Maten ger människan nutrition men är framförallt en social konstruktion, som skiftar över tid och rum. Denna uppsats utforskar närmare sambandet mellan mat och etnicitet, genom att applicera teorier om ?den Andra? för att nå en djupare förståelse om hur varor skapas och kan förstås. Uppsatsen tar ner abstrakta begrepp som etnicitet och ?den Andra? till en hanterbar nivå och undersöker hur de kan tolkas i en alldaglig miljö.

Syftet med uppsatsen är på ett handgripligt sätt studera hur bilder av ?den Andra? uttrycker sig i vardagssituationer. Viktigt är även att sammanfatta och bidra till den existerande teorin inom området. Frågeställningen för uppsatsen är Hur visar sig konstruktionen av och föreställningar om ?den Andra? i restaurangmiljöer?, vilken i sin tur bryts ner i fyra delfrågeställningar för att underlätta den praktiska undersökningen. Uppsatsen presenterar därefter ett omfattande teoretiskt ramverk, där konstruktionen av den ?andra? är central. Teorin förklarar även hur begrepp som autencitet, hybriditet och homogenisering respektive heterogenisering är viktiga i skapandet av nationella matdiskurser. Metoden för uppsatsen är kvalitativ, och består av fem fältobservationer på restauranger i Lund, vilka kompletteras av fyra intervjuer med konsumenter. Fältstudierna är framförallt koncentrerade på restaurangernas utformning och framtoning, medan intervjuerna inriktar sig på konsumenternas föreställningar om mat, restauranger och etnicitet.

Genom uppsatsarbetet har intressanta slutsatser gjorts vilka hjälpt till att besvara frågeställningarna. Genom att positionera sig som den etniskt ?Andra? blir restaurangerna sammankopplade med tydliga förväntningar. Konsumenterna har klara föreställningar om den etnifierade maten som utbytbar och som en källa till nya upptäckter. Slutsatserna visar att restaurangerna tydligt väljer att etnifieras som ?Andra?, samtidigt som de genom motstrategier förankras som ?egna?. En klar koppling till en nation eller etnicitet ger legitimitet, autencitet och ett starkt varumärke. På samma gång vill man inte fjärma sig för långt från svenska traditioner, utan kopplar ihop sig med lokala markörer. Restaurangerna vill framstå som annorlunda, men inte för annorlunda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Andreas LU
supervisor
organization
course
SGEK01 20082
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socialgeografi, Social geography, Sociologi, Sociology, Samhällsvetenskaper, Social sciences, Postkolonialism, Mat, Konsumtion, "Den Andra", Globalisering
language
Swedish
id
1366577
date added to LUP
2009-03-19 00:00:00
date last changed
2011-01-28 16:04:49
@misc{1366577,
 abstract   = {Det här är en kvalitativ uppsats som utforskar samband mellan mat och etnicitet i restaurangmiljöer utifrån socialkonstruktivistiska och postkoloniala teorier. Mat är ett spännande forskningsområde där globaliseringens uttryck tydligt kan urskiljas. Maten ger människan nutrition men är framförallt en social konstruktion, som skiftar över tid och rum. Denna uppsats utforskar närmare sambandet mellan mat och etnicitet, genom att applicera teorier om ?den Andra? för att nå en djupare förståelse om hur varor skapas och kan förstås. Uppsatsen tar ner abstrakta begrepp som etnicitet och ?den Andra? till en hanterbar nivå och undersöker hur de kan tolkas i en alldaglig miljö.

Syftet med uppsatsen är på ett handgripligt sätt studera hur bilder av ?den Andra? uttrycker sig i vardagssituationer. Viktigt är även att sammanfatta och bidra till den existerande teorin inom området. Frågeställningen för uppsatsen är Hur visar sig konstruktionen av och föreställningar om ?den Andra? i restaurangmiljöer?, vilken i sin tur bryts ner i fyra delfrågeställningar för att underlätta den praktiska undersökningen. Uppsatsen presenterar därefter ett omfattande teoretiskt ramverk, där konstruktionen av den ?andra? är central. Teorin förklarar även hur begrepp som autencitet, hybriditet och homogenisering respektive heterogenisering är viktiga i skapandet av nationella matdiskurser. Metoden för uppsatsen är kvalitativ, och består av fem fältobservationer på restauranger i Lund, vilka kompletteras av fyra intervjuer med konsumenter. Fältstudierna är framförallt koncentrerade på restaurangernas utformning och framtoning, medan intervjuerna inriktar sig på konsumenternas föreställningar om mat, restauranger och etnicitet.

Genom uppsatsarbetet har intressanta slutsatser gjorts vilka hjälpt till att besvara frågeställningarna. Genom att positionera sig som den etniskt ?Andra? blir restaurangerna sammankopplade med tydliga förväntningar. Konsumenterna har klara föreställningar om den etnifierade maten som utbytbar och som en källa till nya upptäckter. Slutsatserna visar att restaurangerna tydligt väljer att etnifieras som ?Andra?, samtidigt som de genom motstrategier förankras som ?egna?. En klar koppling till en nation eller etnicitet ger legitimitet, autencitet och ett starkt varumärke. På samma gång vill man inte fjärma sig för långt från svenska traditioner, utan kopplar ihop sig med lokala markörer. Restaurangerna vill framstå som annorlunda, men inte för annorlunda.},
 author    = {Olsson, Andreas},
 keyword   = {Socialgeografi,Social geography,Sociologi,Sociology,Samhällsvetenskaper,Social sciences,Postkolonialism,Mat,Konsumtion,"Den Andra",Globalisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att äta "den Andra". Föreställningar om etnicitet i restaurangmiljö},
 year     = {2009},
}