Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Web 2.0 i intranät - en studie om Web 2.0-funktioner i intranät

Andersson, Marc and Greding, Andreas (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Intranät och Web 2.0 är två aktuella ämnen och syftet med uppsatsen är att se om funktioner som tillskrivs Web 2.0 kan användas i intranät för att förmedla och hantera kunskap. Uppsatsens problemområde begränsas till att enbart innefatta funktionaliteter i intranät och inte de organisatoriska förutsättningar dessa funktioner kan kräva. Arbetet strukturerades runt litteraturstudier i ämnet samt en kompletterande enkätundersökning för att underbygga teorierna. Resultatet av enkätundersökningen visar att efterfrågad funktionalitet kan matchas till flertalet funktioner som tillskrivs begreppet Web 2.0. En viktig slutsats som dragits efter genomförd studie är att ingen i undersökningen uttryckligen efterfrågar Web 2.0. Vi har även konstaterat... (More)
Intranät och Web 2.0 är två aktuella ämnen och syftet med uppsatsen är att se om funktioner som tillskrivs Web 2.0 kan användas i intranät för att förmedla och hantera kunskap. Uppsatsens problemområde begränsas till att enbart innefatta funktionaliteter i intranät och inte de organisatoriska förutsättningar dessa funktioner kan kräva. Arbetet strukturerades runt litteraturstudier i ämnet samt en kompletterande enkätundersökning för att underbygga teorierna. Resultatet av enkätundersökningen visar att efterfrågad funktionalitet kan matchas till flertalet funktioner som tillskrivs begreppet Web 2.0. En viktig slutsats som dragits efter genomförd studie är att ingen i undersökningen uttryckligen efterfrågar Web 2.0. Vi har även konstaterat att det råder en korrelation mellan vad informanterna anger att de har i sitt intranät med vad som efterfrågas vid anskaffandet av ett intranät. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Marc and Greding, Andreas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intranät, kunskapshantering, Web 2.0, kunskapsförmedling, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1366653
date added to LUP
2009-02-13 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:06
@misc{1366653,
 abstract   = {{Intranät och Web 2.0 är två aktuella ämnen och syftet med uppsatsen är att se om funktioner som tillskrivs Web 2.0 kan användas i intranät för att förmedla och hantera kunskap. Uppsatsens problemområde begränsas till att enbart innefatta funktionaliteter i intranät och inte de organisatoriska förutsättningar dessa funktioner kan kräva. Arbetet strukturerades runt litteraturstudier i ämnet samt en kompletterande enkätundersökning för att underbygga teorierna. Resultatet av enkätundersökningen visar att efterfrågad funktionalitet kan matchas till flertalet funktioner som tillskrivs begreppet Web 2.0. En viktig slutsats som dragits efter genomförd studie är att ingen i undersökningen uttryckligen efterfrågar Web 2.0. Vi har även konstaterat att det råder en korrelation mellan vad informanterna anger att de har i sitt intranät med vad som efterfrågas vid anskaffandet av ett intranät.}},
 author    = {{Andersson, Marc and Greding, Andreas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Web 2.0 i intranät - en studie om Web 2.0-funktioner i intranät}},
 year     = {{2009}},
}