Advanced

Corporate Governance- Är det mer lönsamt att investera i företag som följer Koden?

Wahlfors, Henrik; Wachtmeister, Claes and Wahlfors, Johan (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Corporate Governance – Är det mer lönsamt att investera i företag som följer Koden?
Seminariedatum: 2009-01-15 Ämne: FEK P01, Magisteruppsats, Finansiering, Företagsekonomi 15 poäng Författare: Wachmeister, Claes; Wahlfors, Henrik; Wahlfors, Johan
Handledare: Göran Andersson Fem nyckelord: Bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning - Koden, Företagsvärde, Tobins Q, Enkel linjär regression Syfte:
Syftet med denna uppsats är att utreda sambandet mellan respektive företags tillämpande av den Svenska Koden för bolagsstyrning och företagsvärde. Metod:
Vi genomför en kvantitativ studie där tillämpningsgraden av bolagsstyrning, i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning, och dess inverkan på aktieägare i form av företagsvärde, q,... (More)
Titel: Corporate Governance – Är det mer lönsamt att investera i företag som följer Koden?
Seminariedatum: 2009-01-15 Ämne: FEK P01, Magisteruppsats, Finansiering, Företagsekonomi 15 poäng Författare: Wachmeister, Claes; Wahlfors, Henrik; Wahlfors, Johan
Handledare: Göran Andersson Fem nyckelord: Bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning - Koden, Företagsvärde, Tobins Q, Enkel linjär regression Syfte:
Syftet med denna uppsats är att utreda sambandet mellan respektive företags tillämpande av den Svenska Koden för bolagsstyrning och företagsvärde. Metod:
Vi genomför en kvantitativ studie där tillämpningsgraden av bolagsstyrning, i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning, och dess inverkan på aktieägare i form av företagsvärde, q, studeras över två år. Teori:
Det teoretiska ramverket utgörs huvudsakligen av Svensk kod för bolagsstyrning, Chung och Pruitts approximation av Tobins Q, tidigare forskning och ekonometrisk teori i form av enkel linjär regression. Empiri:
Undersökningen grundas på information som funnits i årsredovisningarna för 47 Large Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen för åren 2006 och 2007. Resultat och Slutsats:
Resultatet från denna undersökning visar att det inte finns något signifikant samband mellan kodtillämpning i sin helhet och företagsvärde, q. Vi får en mycket låg förklaringsgrad av vår modell med bolagsstyrningsrelaterade variabler och kan därmed inte dra en slutsats kring huruvida en högre utsträckning av efterföljande av Koden genererar ett högre företagsvärde. Två av de undersökta oberoende variablerna visar signifikans mot beroende variabel, q. Oberoende i förhållande till bolaget och VD:s ersättning visar positiv respektive negativ signifikans för ett strax över respektive strax under 90-procentigt konfidensintervall för år 2007. Vår konklusion är att olika grader av implementering på företagsnivå har en låg påverkan på företagsvärde på aktiemarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlfors, Henrik; Wachtmeister, Claes and Wahlfors, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning - Koden, Företagsvärde, Tobins Q, Enkel linjär regression, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1366684
date added to LUP
2009-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:14:49
@misc{1366684,
 abstract   = {Titel: Corporate Governance – Är det mer lönsamt att investera i företag som följer Koden?
Seminariedatum: 2009-01-15 Ämne: FEK P01, Magisteruppsats, Finansiering, Företagsekonomi 15 poäng Författare: Wachmeister, Claes; Wahlfors, Henrik; Wahlfors, Johan
Handledare: Göran Andersson Fem nyckelord: Bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning - Koden, Företagsvärde, Tobins Q, Enkel linjär regression Syfte:
Syftet med denna uppsats är att utreda sambandet mellan respektive företags tillämpande av den Svenska Koden för bolagsstyrning och företagsvärde. Metod:
Vi genomför en kvantitativ studie där tillämpningsgraden av bolagsstyrning, i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning, och dess inverkan på aktieägare i form av företagsvärde, q, studeras över två år. Teori:
Det teoretiska ramverket utgörs huvudsakligen av Svensk kod för bolagsstyrning, Chung och Pruitts approximation av Tobins Q, tidigare forskning och ekonometrisk teori i form av enkel linjär regression. Empiri:
Undersökningen grundas på information som funnits i årsredovisningarna för 47 Large Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen för åren 2006 och 2007. Resultat och Slutsats:
Resultatet från denna undersökning visar att det inte finns något signifikant samband mellan kodtillämpning i sin helhet och företagsvärde, q. Vi får en mycket låg förklaringsgrad av vår modell med bolagsstyrningsrelaterade variabler och kan därmed inte dra en slutsats kring huruvida en högre utsträckning av efterföljande av Koden genererar ett högre företagsvärde. Två av de undersökta oberoende variablerna visar signifikans mot beroende variabel, q. Oberoende i förhållande till bolaget och VD:s ersättning visar positiv respektive negativ signifikans för ett strax över respektive strax under 90-procentigt konfidensintervall för år 2007. Vår konklusion är att olika grader av implementering på företagsnivå har en låg påverkan på företagsvärde på aktiemarknaden.},
 author    = {Wahlfors, Henrik and Wachtmeister, Claes and Wahlfors, Johan},
 keyword   = {Bolagsstyrning,Svensk kod för bolagsstyrning - Koden,Företagsvärde,Tobins Q,Enkel linjär regression,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Corporate Governance- Är det mer lönsamt att investera i företag som följer Koden?},
 year     = {2009},
}