Advanced

Förväntningsgapet-Finns det ett gap mellan nya företagare och revisorer?

Nilsson, Malin; Åberg, Anna and Zajdel, Patricia (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med examensarbetet är att utforska om det existerar ett förväntningsgap mellan nya företagare och revisorer. Om så är fallet vill vi vidare undersöka vad detta gap beror på och vilka åtgärder som vidtas för att minska ett eventuellt förväntningsgap. I examensarbetet använder vi oss av en kvalitativ undersökning. Vi genomför personliga intervjuer med revisorer och nya företagare för att få svar på vår undersökning. I teorin presenteras ämnet revision, revisorns roll, uppgifter, ansvar och begränsningar. En beskrivning om förväntningsgapet samt olika lösningar för att minska detta är också inkluderat. Här presenteras våra respondenter som består av två revisorer och fyra företagare. Vidare framställs en sammanfattning av dessa... (More)
Syftet med examensarbetet är att utforska om det existerar ett förväntningsgap mellan nya företagare och revisorer. Om så är fallet vill vi vidare undersöka vad detta gap beror på och vilka åtgärder som vidtas för att minska ett eventuellt förväntningsgap. I examensarbetet använder vi oss av en kvalitativ undersökning. Vi genomför personliga intervjuer med revisorer och nya företagare för att få svar på vår undersökning. I teorin presenteras ämnet revision, revisorns roll, uppgifter, ansvar och begränsningar. En beskrivning om förväntningsgapet samt olika lösningar för att minska detta är också inkluderat. Här presenteras våra respondenter som består av två revisorer och fyra företagare. Vidare framställs en sammanfattning av dessa intervjuer. Undersökningen har visat tecken på olika sorters förväntningsgap mellan revisorerna och nya företagare. Främsta anledningen till det förväntningsgap vi funnit är bristfälligt utförande från revisorernas sida, både när det gäller information till företagarna och vad revisorn påstår sig utföra. Samtidigt har vi kunnat se ett tydligt tecken på ett rimlighetsgap, där företagarna är okunniga om revisorns roll. Därmed förväntar de sig att revisorn ska granska allt samt finna alla eventuella fel. Åtgärder för att minska dessa gap kan vara att revisorerna verkligen har tydliga genomgångar av uppdragsbrevet och annan information. Vi anser även att avskaffandet av revisionsplikten kan vara en del av lösningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Malin; Åberg, Anna and Zajdel, Patricia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förväntningsgapet, revision, nya företagare, revisorns uppgifter, ansvar och begränsningar, uppdragsbrev., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1366690
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:13:43
@misc{1366690,
 abstract   = {Syftet med examensarbetet är att utforska om det existerar ett förväntningsgap mellan nya företagare och revisorer. Om så är fallet vill vi vidare undersöka vad detta gap beror på och vilka åtgärder som vidtas för att minska ett eventuellt förväntningsgap. I examensarbetet använder vi oss av en kvalitativ undersökning. Vi genomför personliga intervjuer med revisorer och nya företagare för att få svar på vår undersökning. I teorin presenteras ämnet revision, revisorns roll, uppgifter, ansvar och begränsningar. En beskrivning om förväntningsgapet samt olika lösningar för att minska detta är också inkluderat. Här presenteras våra respondenter som består av två revisorer och fyra företagare. Vidare framställs en sammanfattning av dessa intervjuer. Undersökningen har visat tecken på olika sorters förväntningsgap mellan revisorerna och nya företagare. Främsta anledningen till det förväntningsgap vi funnit är bristfälligt utförande från revisorernas sida, både när det gäller information till företagarna och vad revisorn påstår sig utföra. Samtidigt har vi kunnat se ett tydligt tecken på ett rimlighetsgap, där företagarna är okunniga om revisorns roll. Därmed förväntar de sig att revisorn ska granska allt samt finna alla eventuella fel. Åtgärder för att minska dessa gap kan vara att revisorerna verkligen har tydliga genomgångar av uppdragsbrevet och annan information. Vi anser även att avskaffandet av revisionsplikten kan vara en del av lösningen.},
 author    = {Nilsson, Malin and Åberg, Anna and Zajdel, Patricia},
 keyword   = {Förväntningsgapet,revision,nya företagare,revisorns uppgifter,ansvar och begränsningar,uppdragsbrev.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förväntningsgapet-Finns det ett gap mellan nya företagare och revisorer?},
 year     = {2009},
}