Advanced

Hälsoval Skåne - en studie av förutsättningar för konkurrensneutralitet i en vårdvalsmodell

Borisson, Josefine; Lindström, Katarina and Nilsson, Malin (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Valfrihetsmodeller är en allt mer förekommande företeelse i Sverige. Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningar för konkurrensneutralitet på de marknader som skapas när sådana modeller införs. Metod: I denna uppsats använder vi genomgående en abduktiv ansats med kvalitativt inriktad analys. Ett kvalitativt förhållningssätt är mest lämpligt eftersom vi ämnar tolka och förstå just den modell vi valt att undersöka. Vi har genomfört intervjuer för att få en djupare insikt i ämnet samt för att ge stöd åt de iakttagelser vi gjort när vi granskat publicerat material. Empiri och analys: Vi har funnit att de inträdesbarriärer som Michael E Porter beskriver är relevanta och påverkar möjligheten att skapa en konkurrensneutral... (More)
Syfte: Valfrihetsmodeller är en allt mer förekommande företeelse i Sverige. Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningar för konkurrensneutralitet på de marknader som skapas när sådana modeller införs. Metod: I denna uppsats använder vi genomgående en abduktiv ansats med kvalitativt inriktad analys. Ett kvalitativt förhållningssätt är mest lämpligt eftersom vi ämnar tolka och förstå just den modell vi valt att undersöka. Vi har genomfört intervjuer för att få en djupare insikt i ämnet samt för att ge stöd åt de iakttagelser vi gjort när vi granskat publicerat material. Empiri och analys: Vi har funnit att de inträdesbarriärer som Michael E Porter beskriver är relevanta och påverkar möjligheten att skapa en konkurrensneutral marknad när Hälsoval Skåne införs. Empirin belyser problematiken och de olika förutsättningarna som skapas med olika organisationsstrukturer. Avsnittet visar även hur olika lagar och förordningar kan hämma utvecklingen mot den konkurrensneutralitet som eftersträvas. Slutsatser: Vi anser att det är för höga inträdesbarriärer på marknaden, vilket troligtvis leder till att få nya aktörer etablerar sig. Offentliga och privata aktörer kommer att konkurrera på så olika villkor att konkurrensneutralitet inte kommer att uppnås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borisson, Josefine; Lindström, Katarina and Nilsson, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
konkurrensneutralitet, valfrihetsmodell, inträdesbarriärer, primärvård, vårdval, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1366697
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:14:58
@misc{1366697,
 abstract   = {Syfte: Valfrihetsmodeller är en allt mer förekommande företeelse i Sverige. Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningar för konkurrensneutralitet på de marknader som skapas när sådana modeller införs. Metod: I denna uppsats använder vi genomgående en abduktiv ansats med kvalitativt inriktad analys. Ett kvalitativt förhållningssätt är mest lämpligt eftersom vi ämnar tolka och förstå just den modell vi valt att undersöka. Vi har genomfört intervjuer för att få en djupare insikt i ämnet samt för att ge stöd åt de iakttagelser vi gjort när vi granskat publicerat material. Empiri och analys: Vi har funnit att de inträdesbarriärer som Michael E Porter beskriver är relevanta och påverkar möjligheten att skapa en konkurrensneutral marknad när Hälsoval Skåne införs. Empirin belyser problematiken och de olika förutsättningarna som skapas med olika organisationsstrukturer. Avsnittet visar även hur olika lagar och förordningar kan hämma utvecklingen mot den konkurrensneutralitet som eftersträvas. Slutsatser: Vi anser att det är för höga inträdesbarriärer på marknaden, vilket troligtvis leder till att få nya aktörer etablerar sig. Offentliga och privata aktörer kommer att konkurrera på så olika villkor att konkurrensneutralitet inte kommer att uppnås.},
 author    = {Borisson, Josefine and Lindström, Katarina and Nilsson, Malin},
 keyword   = {konkurrensneutralitet,valfrihetsmodell,inträdesbarriärer,primärvård,vårdval,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsoval Skåne - en studie av förutsättningar för konkurrensneutralitet i en vårdvalsmodell},
 year     = {2009},
}