Advanced

Sociala rörelsers medieframställning- En studie av European Social Forums gestaltning i den mediala offentligheten

Mortazavi, Sara LU (2009) MKVK02 20082
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Studien tar avstamp i det komplexa och invecklade förhållandet mellan sociala rörelser och medier. Medan medierna är en del av det etablerade samhället är de sociala rörelserna politiska aktörer som önskar utrymme i medierna för att deklarera politiska strategier och på så vis nå fram till mottagarna och senare bilda opinion.
Mer detaljerat fokuserar studien på den mediala framställningen av European Social Forum som ägde rum i Malmö mellan den 18 och 21 september, 2008. Frågeställningarna har varit; Hur gestaltas European Social Forums politiska budskap i dagstidningarna? Hur gestaltas European Social Forums kritik mot världsinstitutionerna och andra aktörer? Hur gestaltas demonstrationer och aktioner? Vilka aktörer får komma till... (More)
Studien tar avstamp i det komplexa och invecklade förhållandet mellan sociala rörelser och medier. Medan medierna är en del av det etablerade samhället är de sociala rörelserna politiska aktörer som önskar utrymme i medierna för att deklarera politiska strategier och på så vis nå fram till mottagarna och senare bilda opinion.
Mer detaljerat fokuserar studien på den mediala framställningen av European Social Forum som ägde rum i Malmö mellan den 18 och 21 september, 2008. Frågeställningarna har varit; Hur gestaltas European Social Forums politiska budskap i dagstidningarna? Hur gestaltas European Social Forums kritik mot världsinstitutionerna och andra aktörer? Hur gestaltas demonstrationer och aktioner? Vilka aktörer får komma till tals? Det empiriska materialet har bestått av nationella tidningsmedier i form av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt lokal press genom Sydsvenska Dagbladet. Studien grundar sig på en kvalitativ innehållsanalys av artiklarna i dagstidningarna. Teorier om mediernas dagordning och medielogiken har stått som teoretisk förklaringsgrund till den mediala framställningen av European Social Forum.
Gestaltningen av European Social Forum skiljde sig åt beroende på tidningsmediets geografiska spridning. Lokal press ägnade mycket utrymme åt att både beskriva politiska aktiviteter samt lät aktörer med olika kulturyttringar uttala sig direkt i mediet. De sociala rörelserna ingick i sammanhang som legitimerade dem som politiska aktörer som kunde påverka den sittande makten. Nationell press fokuserade uteslutande på sammanhang där demonstration och aktion var inblandade. Vidare var medielogiken om stereotypisering och dramatik väl använda arbetssätt i nationell press i skildrandet av forumet. En reproducerad och igenkännande bild av European Social Forum nådde mottagare på nationellt plan medan lokal press lade fokus på medborgarnas informationsbehov och därmed skildrade en alternativ politik med hållbara politiska förslag. Resultat visar dels att nationell press inte har en dagordningssättande funktion gentemot lokal press samt, dels att lokal press spelar en essentiell roll i den demokratiska opinionsbildningsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mortazavi, Sara LU
supervisor
organization
course
MKVK02 20082
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociala Rörelser, European Social Forum, Nationell press, Lokal press, Demokrati, Dagordningsmakt, Medielogiken, Medieintern kommunikation, Mediegestaltning
language
Swedish
id
1388847
date added to LUP
2009-08-13 09:17:41
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1388847,
 abstract   = {Studien tar avstamp i det komplexa och invecklade förhållandet mellan sociala rörelser och medier. Medan medierna är en del av det etablerade samhället är de sociala rörelserna politiska aktörer som önskar utrymme i medierna för att deklarera politiska strategier och på så vis nå fram till mottagarna och senare bilda opinion. 
	Mer detaljerat fokuserar studien på den mediala framställningen av European Social Forum som ägde rum i Malmö mellan den 18 och 21 september, 2008. Frågeställningarna har varit; Hur gestaltas European Social Forums politiska budskap i dagstidningarna? Hur gestaltas European Social Forums kritik mot världsinstitutionerna och andra aktörer? Hur gestaltas demonstrationer och aktioner? Vilka aktörer får komma till tals? Det empiriska materialet har bestått av nationella tidningsmedier i form av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt lokal press genom Sydsvenska Dagbladet. Studien grundar sig på en kvalitativ innehållsanalys av artiklarna i dagstidningarna. Teorier om mediernas dagordning och medielogiken har stått som teoretisk förklaringsgrund till den mediala framställningen av European Social Forum. 
	Gestaltningen av European Social Forum skiljde sig åt beroende på tidningsmediets geografiska spridning. Lokal press ägnade mycket utrymme åt att både beskriva politiska aktiviteter samt lät aktörer med olika kulturyttringar uttala sig direkt i mediet. De sociala rörelserna ingick i sammanhang som legitimerade dem som politiska aktörer som kunde påverka den sittande makten. Nationell press fokuserade uteslutande på sammanhang där demonstration och aktion var inblandade. Vidare var medielogiken om stereotypisering och dramatik väl använda arbetssätt i nationell press i skildrandet av forumet. En reproducerad och igenkännande bild av European Social Forum nådde mottagare på nationellt plan medan lokal press lade fokus på medborgarnas informationsbehov och därmed skildrade en alternativ politik med hållbara politiska förslag. Resultat visar dels att nationell press inte har en dagordningssättande funktion gentemot lokal press samt, dels att lokal press spelar en essentiell roll i den demokratiska opinionsbildningsprocessen.},
 author    = {Mortazavi, Sara},
 keyword   = {Sociala Rörelser,European Social Forum,Nationell press,Lokal press,Demokrati,Dagordningsmakt,Medielogiken,Medieintern kommunikation,Mediegestaltning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala rörelsers medieframställning- En studie av European Social Forums gestaltning i den mediala offentligheten},
 year     = {2009},
}