Advanced

Highway to ... Paradise - Undersökning av elgitarristernas syn på elgitarrsoundet

Kumerle, Dario (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
When I began to study at the Academy of Music in Malmö, I found myself in a playing situation where I could not bring my full amplifier rig but just my electric guitar to ensemble lessons. Since I was familiar with my sound, I found difficulties to play on other amplifiers. So I began to research and learn on electric guitar and amplifier's world all over again. Many times I felt the frustration. That is why I wanted to explore other electric guitaristsexperiences and thoughts about electric guitar and amplifier and their interaction. Mythoughts shaped themselves in the question: How do guitarists talk about an interactionbetween instrument and amplifing equipment in pursuit of the desired sound? To get answers to my questions, I... (More)
When I began to study at the Academy of Music in Malmö, I found myself in a playing situation where I could not bring my full amplifier rig but just my electric guitar to ensemble lessons. Since I was familiar with my sound, I found difficulties to play on other amplifiers. So I began to research and learn on electric guitar and amplifier's world all over again. Many times I felt the frustration. That is why I wanted to explore other electric guitaristsexperiences and thoughts about electric guitar and amplifier and their interaction. Mythoughts shaped themselves in the question: How do guitarists talk about an interactionbetween instrument and amplifing equipment in pursuit of the desired sound? To get answers to my questions, I interviewed four electric guitarists. Conversations were all about their path to the equipment they consider satisfactory, the interaction between instrument and amplifing equipment and their impact on performance and finaly their vision of the ultimate electric guitar sound. After I compiled the results I learned that the ultimate
sound is never definite. Different music styles, songs and even halls require different sound.

Då jag började studera vid Musikhögskolan i Malmö befann jag mig i en spelsituation där jag inte kunde ta med mig min fulla förstärkarutrustning utan bara min elgitarr. Eftersom jag var van vid mitt sound upptäckte jag svårigheter med att spela på annan förstärkarutrustning. På så sätt började jag att forska och lära mig om elgitarrens och förstärkarens värld på nytt. Många gånger kände jag frustration i samband med det. Det är därför jag ville undersöka andra elgitarristers upplevelser och resonemang kring elgitarr och förstärkare och deras samspel. Mina funderingar formade sig i min frågeställning: Hur talar elgitarrister om samspelet mellan instrument och förstärkarutrustning i jakten på det önskade soundet? För att få svar på mina funderingar intervjuade jag fyra elgitarrister. Samtalen handlade om
deras väg till den utrustningen de anser tillfredställande, interaktionen mellan instrument och förstärkarutrustningen och deras påverkan på framträdandet och slutligen visionen om det ultimata elgitarrsoundet.
Efter att jag sammanställt resultaten kom jag fram till att det ultimata soundet aldrig är definitivt. Olika musikstilar, låtar och även lokaler kräver olika sound. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kumerle, Dario
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sound, förstärkare, gitarrister, akustik, electric guitar, guitar players, amplifiers, acoustics, elgitarr
language
Swedish
id
1392750
date added to LUP
2009-05-04 11:29:28
date last changed
2009-05-04 11:29:28
@misc{1392750,
 abstract   = {When I began to study at the Academy of Music in Malmö, I found myself in a playing situation where I could not bring my full amplifier rig but just my electric guitar to ensemble lessons. Since I was familiar with my sound, I found difficulties to play on other amplifiers. So I began to research and learn on electric guitar and amplifier's world all over again. Many times I felt the frustration. That is why I wanted to explore other electric guitaristsexperiences and thoughts about electric guitar and amplifier and their interaction. Mythoughts shaped themselves in the question: How do guitarists talk about an interactionbetween instrument and amplifing equipment in pursuit of the desired sound? To get answers to my questions, I interviewed four electric guitarists. Conversations were all about their path to the equipment they consider satisfactory, the interaction between instrument and amplifing equipment and their impact on performance and finaly their vision of the ultimate electric guitar sound. After I compiled the results I learned that the ultimate
sound is never definite. Different music styles, songs and even halls require different sound.

Då jag började studera vid Musikhögskolan i Malmö befann jag mig i en spelsituation där jag inte kunde ta med mig min fulla förstärkarutrustning utan bara min elgitarr. Eftersom jag var van vid mitt sound upptäckte jag svårigheter med att spela på annan förstärkarutrustning. På så sätt började jag att forska och lära mig om elgitarrens och förstärkarens värld på nytt. Många gånger kände jag frustration i samband med det. Det är därför jag ville undersöka andra elgitarristers upplevelser och resonemang kring elgitarr och förstärkare och deras samspel. Mina funderingar formade sig i min frågeställning: Hur talar elgitarrister om samspelet mellan instrument och förstärkarutrustning i jakten på det önskade soundet? För att få svar på mina funderingar intervjuade jag fyra elgitarrister. Samtalen handlade om
deras väg till den utrustningen de anser tillfredställande, interaktionen mellan instrument och förstärkarutrustningen och deras påverkan på framträdandet och slutligen visionen om det ultimata elgitarrsoundet.
Efter att jag sammanställt resultaten kom jag fram till att det ultimata soundet aldrig är definitivt. Olika musikstilar, låtar och även lokaler kräver olika sound.},
 author    = {Kumerle, Dario},
 keyword   = {sound,förstärkare,gitarrister,akustik,electric guitar,guitar players,amplifiers,acoustics,elgitarr},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Highway to ... Paradise - Undersökning av elgitarristernas syn på elgitarrsoundet},
 year     = {2008},
}