Advanced

Image och varumärkesbygande med hjälp av evenemang

Segerlund, Tomas; Hjelt, Philip and Eriksson, Johan (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Svårigheten med att förmedla en image under ett evenemang, som skall gynna destinationen på sikt, menar vi är ett problem som vi finner intressant att utreda. Orsaken till att vi valt att undersöka Helsingborgsfestivalen är att för första gången på 14 år ansvarar Helsingborgs stad för all planering och drift av festivalen. Detta leder till att man kan organisera sig på ett sätt som möjliggör att stadens image kan förmedlas och kontrolleras på ett tillfredställande sätt. Problematiken ligger i att få alla bitar att passa ihop. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka och analysera hur en destination arbetar med evenemang som ett led i sin destinationsmarkandsföring. Metod: Vi har tillämpat en kvalitativ metod för... (More)
Problem: Svårigheten med att förmedla en image under ett evenemang, som skall gynna destinationen på sikt, menar vi är ett problem som vi finner intressant att utreda. Orsaken till att vi valt att undersöka Helsingborgsfestivalen är att för första gången på 14 år ansvarar Helsingborgs stad för all planering och drift av festivalen. Detta leder till att man kan organisera sig på ett sätt som möjliggör att stadens image kan förmedlas och kontrolleras på ett tillfredställande sätt. Problematiken ligger i att få alla bitar att passa ihop. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka och analysera hur en destination arbetar med evenemang som ett led i sin destinationsmarkandsföring. Metod: Vi har tillämpat en kvalitativ metod för insamlandet av vår empiri. Fallstudien över Helsingborgsfestivalen baseras på fem kvalitativa djupintervjuer med personer från festivalens styr- samt ledningsgrupp. Vi här också använt oss av en varumärkesundersökning som behandlar vad Helsingborgs invånare tycker om sin stad. Vi har även tagit del av en undersökning som Aftonbladet har gjort över Helsingborgs invånares attityder angående festivalen. Summering: Vi ser att Helsingborgs stads övertagande av festivalen har gjort att nytt blod har kommit in i festivalen, först och främst, på planeringsstadiet. Styr- och ledningsgruppen har också byggt upp nya nätverk fr festivalarbetet för att engagera det lokala näringslivet, för att på så sätt ge en tydligare bild av Helsingborg med hjälp av festivalen Genom att ta hänsyn till invånarnas åsikter av staden har man skapat ett tema som skall genomsyra hela festivalen. Detta tema är kopplat till stadens image. Vi anser dock att man bör jobba mer med att utforma etiska styrdokument som ett stöd i arbetet med festivalens aktörer. Dessutom menar vi att det är viktigt med en uppföljning av arbetet med festivalen. Detta för att knyta kunskapen till organisationen och inte till enskilda personer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Segerlund, Tomas; Hjelt, Philip and Eriksson, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
image, festival, destinationsmarknadsföring, nätverk, politiskt torg, Management of enterprises, Företagsledning, management, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1396525
date added to LUP
2009-05-14 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:04:58
@misc{1396525,
 abstract   = {Problem: Svårigheten med att förmedla en image under ett evenemang, som skall gynna destinationen på sikt, menar vi är ett problem som vi finner intressant att utreda. Orsaken till att vi valt att undersöka Helsingborgsfestivalen är att för första gången på 14 år ansvarar Helsingborgs stad för all planering och drift av festivalen. Detta leder till att man kan organisera sig på ett sätt som möjliggör att stadens image kan förmedlas och kontrolleras på ett tillfredställande sätt. Problematiken ligger i att få alla bitar att passa ihop. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka och analysera hur en destination arbetar med evenemang som ett led i sin destinationsmarkandsföring. Metod: Vi har tillämpat en kvalitativ metod för insamlandet av vår empiri. Fallstudien över Helsingborgsfestivalen baseras på fem kvalitativa djupintervjuer med personer från festivalens styr- samt ledningsgrupp. Vi här också använt oss av en varumärkesundersökning som behandlar vad Helsingborgs invånare tycker om sin stad. Vi har även tagit del av en undersökning som Aftonbladet har gjort över Helsingborgs invånares attityder angående festivalen. Summering: Vi ser att Helsingborgs stads övertagande av festivalen har gjort att nytt blod har kommit in i festivalen, först och främst, på planeringsstadiet. Styr- och ledningsgruppen har också byggt upp nya nätverk fr festivalarbetet för att engagera det lokala näringslivet, för att på så sätt ge en tydligare bild av Helsingborg med hjälp av festivalen Genom att ta hänsyn till invånarnas åsikter av staden har man skapat ett tema som skall genomsyra hela festivalen. Detta tema är kopplat till stadens image. Vi anser dock att man bör jobba mer med att utforma etiska styrdokument som ett stöd i arbetet med festivalens aktörer. Dessutom menar vi att det är viktigt med en uppföljning av arbetet med festivalen. Detta för att knyta kunskapen till organisationen och inte till enskilda personer.},
 author    = {Segerlund, Tomas and Hjelt, Philip and Eriksson, Johan},
 keyword   = {image,festival,destinationsmarknadsföring,nätverk,politiskt torg,Management of enterprises,Företagsledning, management,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Image och varumärkesbygande med hjälp av evenemang},
 year     = {2009},
}