Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det sköra stålet - En politisk ekonomisk analys av de amerikanska ståltullarna 2002 - 2003

Aldefors, Linus (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar att förklara vad som låg bakom införandet av ståltullar på den amerikanska marknaden under 2002 samt utvärdera vilka effekter dessa resulterade i.
Genom att analysera den amerikanska stålindustrins egenskaper observeras att denna stämmer väl överens med de attribut som är avgörande för storleken av ett tullskydd. Trots att dessa, i flertalet avseende, överensstämde avvek observationen i två fall vilka främst var grundade i att stålproduktion är av intermediär karaktär. Denna analys underlättar att förklara både lobbyverksamhetens inverkan som de oönskade effekter tullen medförde. Införandet av tullarna kan till stor del förklaras av den lobbyinverkan som stålindustrin har stått för, främst genom påtryckningar från... (More)
Denna studie ämnar att förklara vad som låg bakom införandet av ståltullar på den amerikanska marknaden under 2002 samt utvärdera vilka effekter dessa resulterade i.
Genom att analysera den amerikanska stålindustrins egenskaper observeras att denna stämmer väl överens med de attribut som är avgörande för storleken av ett tullskydd. Trots att dessa, i flertalet avseende, överensstämde avvek observationen i två fall vilka främst var grundade i att stålproduktion är av intermediär karaktär. Denna analys underlättar att förklara både lobbyverksamhetens inverkan som de oönskade effekter tullen medförde. Införandet av tullarna kan till stor del förklaras av den lobbyinverkan som stålindustrin har stått för, främst genom påtryckningar från fackföreningen USW. De nära band lobbyorganisationerna skapade med Bush- administrationen, redan innan han tillträdde som president, visade sig vara av stor betydelse för införandet av tullarna. Tullarna fick ett flertal effekter för både stålindustrin som för dess följdindustrier. Kvantitativt fastställdes det att importen av stål sjönk under tullperioden vilket gynnade den inhemska stålindustrin. En annan tydlig effekt av tullarna är att priserna på stål kraftigt ökade under tullperioden. Denna prisökning var positiv för stålindustrin men innebar att ca 50 000 arbetstillfällen gick förlorade för följdindustrierna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aldefors, Linus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
USA, tullar, lobbyism, stålindustri, George W Bush, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1397708
date added to LUP
2009-04-29 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:16
@misc{1397708,
 abstract   = {{Denna studie ämnar att förklara vad som låg bakom införandet av ståltullar på den amerikanska marknaden under 2002 samt utvärdera vilka effekter dessa resulterade i.
Genom att analysera den amerikanska stålindustrins egenskaper observeras att denna stämmer väl överens med de attribut som är avgörande för storleken av ett tullskydd. Trots att dessa, i flertalet avseende, överensstämde avvek observationen i två fall vilka främst var grundade i att stålproduktion är av intermediär karaktär. Denna analys underlättar att förklara både lobbyverksamhetens inverkan som de oönskade effekter tullen medförde. Införandet av tullarna kan till stor del förklaras av den lobbyinverkan som stålindustrin har stått för, främst genom påtryckningar från fackföreningen USW. De nära band lobbyorganisationerna skapade med Bush- administrationen, redan innan han tillträdde som president, visade sig vara av stor betydelse för införandet av tullarna. Tullarna fick ett flertal effekter för både stålindustrin som för dess följdindustrier. Kvantitativt fastställdes det att importen av stål sjönk under tullperioden vilket gynnade den inhemska stålindustrin. En annan tydlig effekt av tullarna är att priserna på stål kraftigt ökade under tullperioden. Denna prisökning var positiv för stålindustrin men innebar att ca 50 000 arbetstillfällen gick förlorade för följdindustrierna.}},
 author    = {{Aldefors, Linus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det sköra stålet - En politisk ekonomisk analys av de amerikanska ståltullarna 2002 - 2003}},
 year     = {{2009}},
}