Advanced

Whistleblowing - en demokratisk angelägenhet

Gustafsson, Lova LU and Tinnerholm, Johan (2009) STVA21 20091
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I Lex Maria och Lex Sarah regleras vilka skyldigheter man som offentligt anställd inom vård och omsorgssektorn har gentemot brukarna. Genom meddelarfriheten regleras den rättighet man har som offentligt anställd att rapportera externt om felaktigheter i våra offentliga organisationer. En diskussion kring civilkurage, en öppen förvaltning samt ansvarstagande är utgångspunkter i denna studie. Genom ett antal intervjuer, med individer på olika nivåer, inom vård- och omsorgssektorn i Lunds kommun, undersöks förutsättningar och begränsningar för whistleblowing. En fördjupning görs även i lagar, policys samt tidigare litteratur och undersökningar på området. Trots goda formella förutsättningar för felrapportering, finns det omständigheter kring... (More)
I Lex Maria och Lex Sarah regleras vilka skyldigheter man som offentligt anställd inom vård och omsorgssektorn har gentemot brukarna. Genom meddelarfriheten regleras den rättighet man har som offentligt anställd att rapportera externt om felaktigheter i våra offentliga organisationer. En diskussion kring civilkurage, en öppen förvaltning samt ansvarstagande är utgångspunkter i denna studie. Genom ett antal intervjuer, med individer på olika nivåer, inom vård- och omsorgssektorn i Lunds kommun, undersöks förutsättningar och begränsningar för whistleblowing. En fördjupning görs även i lagar, policys samt tidigare litteratur och undersökningar på området. Trots goda formella förutsättningar för felrapportering, finns det omständigheter kring och utöver dessa som begränsar möjligheten för offentligt anställda att uppmärksamma fel och brister. De begränsningar som har identifierats i denna studie är bristande tillgänglighet och kunskap kring de formella förutsättningar baspersonal har angående whistleblowing samt ett för felrapportering hämmande arbetsklimat. Sett utifrån en demokratisk kontext kan detta ses som problematiskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Lova LU and Tinnerholm, Johan
supervisor
organization
alternative title
En studie om förutsättningar och begränsningar kring whistleblowing inom vård- och omsorgssektorn i Lunds kommun
course
STVA21 20091
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
whistleblowing, öppenhet, meddelarfrihet, civilkurage, offentlig verksamhet, förvaltning, demokrati
language
Swedish
id
1399016
date added to LUP
2009-06-17 19:53:11
date last changed
2009-06-17 19:53:11
@misc{1399016,
 abstract   = {I Lex Maria och Lex Sarah regleras vilka skyldigheter man som offentligt anställd inom vård och omsorgssektorn har gentemot brukarna. Genom meddelarfriheten regleras den rättighet man har som offentligt anställd att rapportera externt om felaktigheter i våra offentliga organisationer. En diskussion kring civilkurage, en öppen förvaltning samt ansvarstagande är utgångspunkter i denna studie. Genom ett antal intervjuer, med individer på olika nivåer, inom vård- och omsorgssektorn i Lunds kommun, undersöks förutsättningar och begränsningar för whistleblowing. En fördjupning görs även i lagar, policys samt tidigare litteratur och undersökningar på området. Trots goda formella förutsättningar för felrapportering, finns det omständigheter kring och utöver dessa som begränsar möjligheten för offentligt anställda att uppmärksamma fel och brister. De begränsningar som har identifierats i denna studie är bristande tillgänglighet och kunskap kring de formella förutsättningar baspersonal har angående whistleblowing samt ett för felrapportering hämmande arbetsklimat. Sett utifrån en demokratisk kontext kan detta ses som problematiskt.},
 author    = {Gustafsson, Lova and Tinnerholm, Johan},
 keyword   = {whistleblowing,öppenhet,meddelarfrihet,civilkurage,offentlig verksamhet,förvaltning,demokrati},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Whistleblowing - en demokratisk angelägenhet},
 year     = {2009},
}