Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det rationella krigets förutsättningar.

Roosberg, Henric LU (2009) FKVK01 20091
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Ett begränsat krig kan vara ett rationellt val. Inför det begränsade kriget måste dock en kalkyl styrka rationaliteten. Det rationella krigets kalkyl har tre avgörande beståndsdelar. För det första måste den tänkta antagonistens faktiska förmåga vägas mot de medel krigets initiativtagare har att tillgå och är beredd att ställa till målets bemyndigande. Den faktiska förmågan består av politisk vilja, medel och de aktörer som kan tänkas bidraga med förmåga. Därutöver är det vitalt att kriget inte rör sig utanför den intensitet och omfattning som mål- och medelkalkylen utgått ifrån. Funktionerna för att kontrollera omfattning och intensitet är isolering respektive eskalationskontroll. Bedömningen av variablerna faktisk förmåga, isolering och... (More)
Ett begränsat krig kan vara ett rationellt val. Inför det begränsade kriget måste dock en kalkyl styrka rationaliteten. Det rationella krigets kalkyl har tre avgörande beståndsdelar. För det första måste den tänkta antagonistens faktiska förmåga vägas mot de medel krigets initiativtagare har att tillgå och är beredd att ställa till målets bemyndigande. Den faktiska förmågan består av politisk vilja, medel och de aktörer som kan tänkas bidraga med förmåga. Därutöver är det vitalt att kriget inte rör sig utanför den intensitet och omfattning som mål- och medelkalkylen utgått ifrån. Funktionerna för att kontrollera omfattning och intensitet är isolering respektive eskalationskontroll. Bedömningen av variablerna faktisk förmåga, isolering och eskalationskontroll utgör storleken på risken. Okunskapen om de faktiska variablerna utgör osäkerhetsmomentet. Ett mindre osäkerhetsmoment ger en mindre risk och en liten risk ger för handen en större rationalitet i valet att gå i krig. Denna studie syftar till att beskriva det begränsade krigets rationalitet och förutsättningar utifrån en fallstudie av Georgienkriget 2008. I fallet Georgienkriget belyser jag särskilt den isolerande funktionen i ekonomiska och militära tvångsmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roosberg, Henric LU
supervisor
organization
alternative title
Konflikten i Georgien och det begränsade krigets kalkyl.
course
FKVK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
peace and conflict studies, freds- och konfliktvetenskap, makt, isolering, eskalation, Ryssland, begränsade krig, Clausewitz
language
Swedish
id
1411140
date added to LUP
2009-06-23 09:28:17
date last changed
2015-12-14 13:34:36
@misc{1411140,
 abstract   = {{Ett begränsat krig kan vara ett rationellt val. Inför det begränsade kriget måste dock en kalkyl styrka rationaliteten. Det rationella krigets kalkyl har tre avgörande beståndsdelar. För det första måste den tänkta antagonistens faktiska förmåga vägas mot de medel krigets initiativtagare har att tillgå och är beredd att ställa till målets bemyndigande. Den faktiska förmågan består av politisk vilja, medel och de aktörer som kan tänkas bidraga med förmåga. Därutöver är det vitalt att kriget inte rör sig utanför den intensitet och omfattning som mål- och medelkalkylen utgått ifrån. Funktionerna för att kontrollera omfattning och intensitet är isolering respektive eskalationskontroll. Bedömningen av variablerna faktisk förmåga, isolering och eskalationskontroll utgör storleken på risken. Okunskapen om de faktiska variablerna utgör osäkerhetsmomentet. Ett mindre osäkerhetsmoment ger en mindre risk och en liten risk ger för handen en större rationalitet i valet att gå i krig. Denna studie syftar till att beskriva det begränsade krigets rationalitet och förutsättningar utifrån en fallstudie av Georgienkriget 2008. I fallet Georgienkriget belyser jag särskilt den isolerande funktionen i ekonomiska och militära tvångsmedel.}},
 author    = {{Roosberg, Henric}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det rationella krigets förutsättningar.}},
 year     = {{2009}},
}