Advanced

Betydelsen av social kompetens för ett projektledarskap - en kvalitativ studie

Jensen, Matilda LU and Persson, Hulda-Marie LU (2008) PSYM99 20082
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka yrkesverksamma projektledares och
projektdeltagares tolkning av begreppet social kompetens och vidare deras
erfarenheter kring betydelsen av social kompetens för ett framgångsrikt
projektledarskap. Frågeställningen undersöktes utifrån en kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem projektledare respektive fem projektdeltagare på projektorganiserade företag. I studien anläggs ett psykologiskt perspektiv på projektledning i syfte att öka förståelsen för mellanmänskliga interaktioner i projekt och vidare bredda synen på projektledning med utgångspunkt i social kompetens. Vidare diskuteras intervjupersonernas tolkning av begreppet i relation till forskningens definitioner av... (More)
Syftet med studien var att undersöka yrkesverksamma projektledares och
projektdeltagares tolkning av begreppet social kompetens och vidare deras
erfarenheter kring betydelsen av social kompetens för ett framgångsrikt
projektledarskap. Frågeställningen undersöktes utifrån en kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem projektledare respektive fem projektdeltagare på projektorganiserade företag. I studien anläggs ett psykologiskt perspektiv på projektledning i syfte att öka förståelsen för mellanmänskliga interaktioner i projekt och vidare bredda synen på projektledning med utgångspunkt i social kompetens. Vidare diskuteras intervjupersonernas tolkning av begreppet i relation till forskningens definitioner av social kompetens. I studien framkom bland annat att intervjupersonerna uppfattade social kompetens som mycket viktigt för ett effektivt projektledarskap, och denna kompetens upplevs bland annat resultera i förbättrad kommunikation, ökad arbetstillfredställelse och förhöjd motivation i projektgruppen samt upplevs även beröra projektledarens förmåga att anpassa sin ledarstil. Den sociala kompetensen hos projektledaren betraktas således som en framgångsfaktor och som ett verktyg för att hantera projektets interpersonella processer för att i förlängningen nå projektets övergripande mål. För att belysa detta perspektiv diskuteras social kompetens hos projektledare bland annat med utgångspunkt i relationsinriktade ledarskapsteorier och i samband med
teorier kring betydelsen av sociala förmågor hos ledare för ett effektivt
ledarskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jensen, Matilda LU and Persson, Hulda-Marie LU
supervisor
organization
course
PSYM99 20082
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
projektledning, social kompetens, projekt, effektivt ledarskap
language
Swedish
id
1413039
date added to LUP
2009-06-10 15:58:57
date last changed
2009-06-10 15:58:57
@misc{1413039,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka yrkesverksamma projektledares och
projektdeltagares tolkning av begreppet social kompetens och vidare deras
erfarenheter kring betydelsen av social kompetens för ett framgångsrikt
projektledarskap. Frågeställningen undersöktes utifrån en kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem projektledare respektive fem projektdeltagare på projektorganiserade företag. I studien anläggs ett psykologiskt perspektiv på projektledning i syfte att öka förståelsen för mellanmänskliga interaktioner i projekt och vidare bredda synen på projektledning med utgångspunkt i social kompetens. Vidare diskuteras intervjupersonernas tolkning av begreppet i relation till forskningens definitioner av social kompetens. I studien framkom bland annat att intervjupersonerna uppfattade social kompetens som mycket viktigt för ett effektivt projektledarskap, och denna kompetens upplevs bland annat resultera i förbättrad kommunikation, ökad arbetstillfredställelse och förhöjd motivation i projektgruppen samt upplevs även beröra projektledarens förmåga att anpassa sin ledarstil. Den sociala kompetensen hos projektledaren betraktas således som en framgångsfaktor och som ett verktyg för att hantera projektets interpersonella processer för att i förlängningen nå projektets övergripande mål. För att belysa detta perspektiv diskuteras social kompetens hos projektledare bland annat med utgångspunkt i relationsinriktade ledarskapsteorier och i samband med
teorier kring betydelsen av sociala förmågor hos ledare för ett effektivt
ledarskap.},
 author    = {Jensen, Matilda and Persson, Hulda-Marie},
 keyword   = {projektledning,social kompetens,projekt,effektivt ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av social kompetens för ett projektledarskap - en kvalitativ studie},
 year     = {2008},
}