Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Språkförändring i ortnamn

Nilsson, Annika LU (2009) SVEK11 20091
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen handlar om språkförändring i några utvalda bebyggelsenamn i socknarna Allerum, Kattarp och Kropp i Luggude härad. Syftet är att undersöka vilka strukturellt respektive socialt betingade orsaker till förändring som förekommer i bebyggelsenamnen med utgångspunkt från namnens tidigaste skriftliga belägg, vilka ordelement som ingår, analys och tolkning av dessa samt hur de utvecklats.
Det undersökta materialet består av excerpter dvs. utdrag ur äldre källor. Det historiska källmaterialet är förenat med vissa brister vilket innebär att det är spåren som materialet lämnat efter sig som undersöks. Analysen har begränsats till bebyggelsenamn som har de första skriftliga beläggen före 1400-talet eftersom det är en... (More)
Den här uppsatsen handlar om språkförändring i några utvalda bebyggelsenamn i socknarna Allerum, Kattarp och Kropp i Luggude härad. Syftet är att undersöka vilka strukturellt respektive socialt betingade orsaker till förändring som förekommer i bebyggelsenamnen med utgångspunkt från namnens tidigaste skriftliga belägg, vilka ordelement som ingår, analys och tolkning av dessa samt hur de utvecklats.
Det undersökta materialet består av excerpter dvs. utdrag ur äldre källor. Det historiska källmaterialet är förenat med vissa brister vilket innebär att det är spåren som materialet lämnat efter sig som undersöks. Analysen har begränsats till bebyggelsenamn som har de första skriftliga beläggen före 1400-talet eftersom det är en språkhistoriskt viktig tidpunkt.
Resultaten visar att de strukturellt orsakade förändringarna som förekommer i fler än ett av namnen är variation mellan y och io/iu samt förändring av det danska finala -æ/-e till det svenska -a. De socialt orsakade förändringar som förekommer i fler än ett av namnen är ortnamnsmarkör, försvenskning samt omtolkning. Dessutom förekom en kategori stabila namn som inte förändrades nämnvärt. Ett annat namnurval hade underlättat generaliseringar.
Avslutningsvis diskuteras begreppen strukturell och social varav det sista förslagsvis preciseras ytterligare i underbegreppen samhällelig och kommunikationsbetingad individuell. Omständigheterna då två språk möts orsakar brott mot språkförändringskriterierna varför detta fenomen förslagsvis hellre benämns kommunikativ anpassning eller sporadisk variant/variation och inte en språkförändring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Annika LU
supervisor
organization
course
SVEK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ortnamn, språkförändring, ortnamnsforskning, socialt betingad språkförändring, strukturellt orsakad språkförändring
language
Swedish
id
1413584
date added to LUP
2009-06-18 15:56:30
date last changed
2015-12-14 13:27:01
@misc{1413584,
 abstract   = {{Den här uppsatsen handlar om språkförändring i några utvalda bebyggelsenamn i socknarna Allerum, Kattarp och Kropp i Luggude härad. Syftet är att undersöka vilka strukturellt respektive socialt betingade orsaker till förändring som förekommer i bebyggelsenamnen med utgångspunkt från namnens tidigaste skriftliga belägg, vilka ordelement som ingår, analys och tolkning av dessa samt hur de utvecklats.
   Det undersökta materialet består av excerpter dvs. utdrag ur äldre källor. Det historiska källmaterialet är förenat med vissa brister vilket innebär att det är spåren som materialet lämnat efter sig som undersöks. Analysen har begränsats till bebyggelsenamn som har de första skriftliga beläggen före 1400-talet eftersom det är en språkhistoriskt viktig tidpunkt.
   Resultaten visar att de strukturellt orsakade förändringarna som förekommer i fler än ett av namnen är variation mellan y och io/iu samt förändring av det danska finala -æ/-e till det svenska -a. De socialt orsakade förändringar som förekommer i fler än ett av namnen är ortnamnsmarkör, försvenskning samt omtolkning. Dessutom förekom en kategori stabila namn som inte förändrades nämnvärt. Ett annat namnurval hade underlättat generaliseringar.
   Avslutningsvis diskuteras begreppen strukturell och social varav det sista förslagsvis preciseras ytterligare i underbegreppen samhällelig och kommunikationsbetingad individuell. Omständigheterna då två språk möts orsakar brott mot språkförändringskriterierna varför detta fenomen förslagsvis hellre benämns kommunikativ anpassning eller sporadisk variant/variation och inte en språkförändring.}},
 author    = {{Nilsson, Annika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Språkförändring i ortnamn}},
 year     = {{2009}},
}