Advanced

”Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd” – Kritiskt tänkande i det sociala arbetets vardag"

Lampic Aaltonen, Helena LU and Söderström, Björn LU (2009) SOPA63 20091
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Författare: Helena Lampic-Aaltonen och Björn Söderström
Titel: ”Here be dragons” – kritiskt tänkande i det sociala arbetets vardag
Handledare: Gunilla Lindén
Examinator: Katarina Jacobsson

Uppsatsens syfte var att skapa en förståelse för hur socionomer upplever kritiskt tänkande och vilket utrymme som finns för detta i det sociala arbetets vardag. Det är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med socionomer inom socialtjänsten som utreder barn och unga. Deras berättelser analyserades framför allt genom de begrepp Goffman beskriver i Jaget och Maskerna. Uppsatsen visar att ett kritiskt tänkande kräver stöd i form av tid för reflektion samt en arbetsplats som uppmuntrar till kritiskt tänkande. Om den roll som... (More)
Författare: Helena Lampic-Aaltonen och Björn Söderström
Titel: ”Here be dragons” – kritiskt tänkande i det sociala arbetets vardag
Handledare: Gunilla Lindén
Examinator: Katarina Jacobsson

Uppsatsens syfte var att skapa en förståelse för hur socionomer upplever kritiskt tänkande och vilket utrymme som finns för detta i det sociala arbetets vardag. Det är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med socionomer inom socialtjänsten som utreder barn och unga. Deras berättelser analyserades framför allt genom de begrepp Goffman beskriver i Jaget och Maskerna. Uppsatsen visar att ett kritiskt tänkande kräver stöd i form av tid för reflektion samt en arbetsplats som uppmuntrar till kritiskt tänkande. Om den roll som socionomen tar och den roll som arbetsplatsen uppmuntrar inte passar ihop riskerar detta att skapa en destruktiv miljö för socionomen. I vissa fall kan det gå så långt att socionomen känner sig tvingad att byta arbetsplats.

Nyckelord: kritiskt tänkande och socialt arbete, reflection-in-action och socialt arbete, higher-order thinking skills (Less)
Abstract
Authors: Helena Lampic-Aaltonen and Björn Söderström
Title: “Have the courage to make use of your own mind” – critical thinking in everyday social work
Supervisor: Gunilla Lindén
Examiner: Katarina Jacobsson

The purpose of this essay was to investigate how social workers experience critical thinking and to analyze the boundaries that exist for critical thinking in everyday social work. This study was based upon interviews conducted with practicing social workers who are involved in child and youth issues. The interviews were then analyzed, primarily through the theories presented by Goffman in “The Presentation of Self in Everyday Life”. The essay shows that effective critical thinking requires a workplace that supports not only its... (More)
Authors: Helena Lampic-Aaltonen and Björn Söderström
Title: “Have the courage to make use of your own mind” – critical thinking in everyday social work
Supervisor: Gunilla Lindén
Examiner: Katarina Jacobsson

The purpose of this essay was to investigate how social workers experience critical thinking and to analyze the boundaries that exist for critical thinking in everyday social work. This study was based upon interviews conducted with practicing social workers who are involved in child and youth issues. The interviews were then analyzed, primarily through the theories presented by Goffman in “The Presentation of Self in Everyday Life”. The essay shows that effective critical thinking requires a workplace that supports not only its use, but also the investment of time required to reflect upon the specifics of the case. If there is a misalignment between the role that the social worker performs and the role that the workplace encourages, there is a risk that a destructive environment is created for the social worker which, in certain cases, will cause the social worker to change workplace.

Keyword: critical thinking and social work, reflection-in-action and social work
higher-order thinking skills (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lampic Aaltonen, Helena LU and Söderström, Björn LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
reflection-in-action and social work, critical thinking and social work
language
Swedish
id
1413743
date added to LUP
2009-06-16 12:24:51
date last changed
2009-06-16 12:24:51
@misc{1413743,
 abstract   = {Authors: Helena Lampic-Aaltonen and Björn Söderström
Title: “Have the courage to make use of your own mind” – critical thinking in everyday social work
Supervisor: Gunilla Lindén
Examiner: Katarina Jacobsson

The purpose of this essay was to investigate how social workers experience critical thinking and to analyze the boundaries that exist for critical thinking in everyday social work. This study was based upon interviews conducted with practicing social workers who are involved in child and youth issues. The interviews were then analyzed, primarily through the theories presented by Goffman in “The Presentation of Self in Everyday Life”. The essay shows that effective critical thinking requires a workplace that supports not only its use, but also the investment of time required to reflect upon the specifics of the case. If there is a misalignment between the role that the social worker performs and the role that the workplace encourages, there is a risk that a destructive environment is created for the social worker which, in certain cases, will cause the social worker to change workplace.

Keyword: critical thinking and social work, reflection-in-action and social work
higher-order thinking skills},
 author    = {Lampic Aaltonen, Helena and Söderström, Björn},
 keyword   = {reflection-in-action and social work,critical thinking and social work},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd” –  Kritiskt tänkande i det sociala arbetets vardag"},
 year     = {2009},
}