Advanced

Ledarskapsutbildning E.ON: En empirisk undersökning av utbildningsplanering och utveckling

Schultz, Roseanna LU and Söderström, Emelie LU (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
Att ringa in kompetenser, att individanpassa en utbildning som ska nå en stor grupp samt att ”matcha” kunskap med en lämplig pedagogik är några av de utmaningar som en ledarskapsutbildning står inför. Denna uppsats belyser pedagogiska infallsvinklar och provar dessa i nya sammanhang. Passar det traditionella sättet det moderna arbetet?

Syftet är att kartlägga och analysera E.ON:s nuvarande pedagogiska metoder med utgångspunkt i aktuell forskning samt att analysera relationen mellan organisationens kompetensmodell och ledarskapsutbildningarna MPL och Ne.on. Vidare diskuteras principer för utveckling av ledarskapsutbildningarna.

De metodologiska utgångspunkterna för den empiriska studien har varit en komparativ fallstudie med induktiv... (More)
Att ringa in kompetenser, att individanpassa en utbildning som ska nå en stor grupp samt att ”matcha” kunskap med en lämplig pedagogik är några av de utmaningar som en ledarskapsutbildning står inför. Denna uppsats belyser pedagogiska infallsvinklar och provar dessa i nya sammanhang. Passar det traditionella sättet det moderna arbetet?

Syftet är att kartlägga och analysera E.ON:s nuvarande pedagogiska metoder med utgångspunkt i aktuell forskning samt att analysera relationen mellan organisationens kompetensmodell och ledarskapsutbildningarna MPL och Ne.on. Vidare diskuteras principer för utveckling av ledarskapsutbildningarna.

De metodologiska utgångspunkterna för den empiriska studien har varit en komparativ fallstudie med induktiv ansats. Kartläggningen av utbildningarna skedde genom två intervjuer med ansvarig konsult för respektive utbildning samt dokumentstudier.

De resultat som framkommit är dels en kartläggning av de pedagogiska metoder som ledarskapsutbildningarna är uppbyggda av, men även en medvetenhet om att en förändring av en utbildning inte behöver innebära ett kontextbyte. Vikten av att särskilja metod från medium i utbildningssituationer framhålls. Vidare förslag på utvecklingsmöjligheter för utbildningarna presenteras också. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schultz, Roseanna LU and Söderström, Emelie LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MPL, Ledarskapsutveckling, kompetens, lärande, action learning, e-learning, Ne.on
language
Swedish
id
1414857
date added to LUP
2009-06-18 10:51:18
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1414857,
 abstract   = {Att ringa in kompetenser, att individanpassa en utbildning som ska nå en stor grupp samt att ”matcha” kunskap med en lämplig pedagogik är några av de utmaningar som en ledarskapsutbildning står inför. Denna uppsats belyser pedagogiska infallsvinklar och provar dessa i nya sammanhang. Passar det traditionella sättet det moderna arbetet? 

Syftet är att kartlägga och analysera E.ON:s nuvarande pedagogiska metoder med utgångspunkt i aktuell forskning samt att analysera relationen mellan organisationens kompetensmodell och ledarskapsutbildningarna MPL och Ne.on. Vidare diskuteras principer för utveckling av ledarskapsutbildningarna.

De metodologiska utgångspunkterna för den empiriska studien har varit en komparativ fallstudie med induktiv ansats. Kartläggningen av utbildningarna skedde genom två intervjuer med ansvarig konsult för respektive utbildning samt dokumentstudier. 

De resultat som framkommit är dels en kartläggning av de pedagogiska metoder som ledarskapsutbildningarna är uppbyggda av, men även en medvetenhet om att en förändring av en utbildning inte behöver innebära ett kontextbyte. Vikten av att särskilja metod från medium i utbildningssituationer framhålls. Vidare förslag på utvecklingsmöjligheter för utbildningarna presenteras också.},
 author    = {Schultz, Roseanna and Söderström, Emelie},
 keyword   = {MPL,Ledarskapsutveckling,kompetens,lärande,action learning,e-learning,Ne.on},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarskapsutbildning E.ON: En empirisk undersökning av utbildningsplanering och utveckling},
 year     = {2009},
}