Advanced

Förlängd hållbarhet på dryckesmjölk ur ett klimatperspektiv – speciellt med avseende på distribution och spill

Edman, Daniel LU (2009) MTT920 20082
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Detta projekt syftar till att undersöka om det är möjligt att motivera användandet av teknik för förlängd hållbarhet, ESL, på konsumtionsmjölk genom en minskad miljöpåverkan, speciellt gällande distribution och spill. Trenden pekar idag mot ökande transporter för mejeriernas volymprodukter och dessa transporter jämförs för mjölk behandlad med ESL-teknik och vanlig pastöriserad mjölk. Utöver detta går en stor del av den mat konsumenter hanterar till spillo, och om förlängd hållbarhet kan påverka detta diskuteras.

Projektet utvärderar kyld dryckesmjölk från Skånemejerier, i södra Sverige, och distributionen från mejeri till detaljist. Spillet studeras från ett konsumentperspektiv. Båda aspekterna, distribution och spill, bedöms genom... (More)
Detta projekt syftar till att undersöka om det är möjligt att motivera användandet av teknik för förlängd hållbarhet, ESL, på konsumtionsmjölk genom en minskad miljöpåverkan, speciellt gällande distribution och spill. Trenden pekar idag mot ökande transporter för mejeriernas volymprodukter och dessa transporter jämförs för mjölk behandlad med ESL-teknik och vanlig pastöriserad mjölk. Utöver detta går en stor del av den mat konsumenter hanterar till spillo, och om förlängd hållbarhet kan påverka detta diskuteras.

Projektet utvärderar kyld dryckesmjölk från Skånemejerier, i södra Sverige, och distributionen från mejeri till detaljist. Spillet studeras från ett konsumentperspektiv. Båda aspekterna, distribution och spill, bedöms genom användande av potential klimatpåverkan i form av CO2-ekvivalenter som mått.
Skånemejeriers distribution baseras idag på ett navsystem, kombinerat med slingtrafik till kunderna. Det finns ett stort antal kunder som får små leveranser, och därmed står för en liten del av volymen. Detta leder fram till att en ABC-klassificering används för att skapa ett förslag till förbättringar. Dessa förbättringar tillämpas på en tur, vilket ger en noggrann bild av hur systemet påverkas i liten skala. Genom att skala upp detta på ett större område kan effekterna av förlängd hållbarhet visas på ett mer representativt sätt, och en uppskattning av storleken kan göras.

Fyllnadsgraden är i många fall vid transport inte så hög som önskas, vilket visar potential till förbättringar i systemet. En optimering av fyllnadsgraden och antalet körda rutter från de förutsättningar som ESL ger, möjliggör en reduktion av den körda sträckan med 14 procent, och därmed en reduktion av emissionerna med 14 procent. Emissionerna uppskattas motsvara 100 ton CO2-ekvivalenter årligen för den undersökta delen av distributionskedjan, då förbättringarna appliceras på hela Skånemejeriers distribution. Detta motsvarar ca 500 000 kr i dieselkostnader per år.

Spillet i allmänhet vid distributionen är okänt, och spillet för hushållen är mycket lite undersökt. Detta leder till att antaganden om spillnivåerna är osäkra, och den minskningen blir en uppskattning som visar potentialen av de möjliga åtgärderna. Spillet antas i hushållen vara fyra procent för dryckesmjölk i dagsläget. Effekterna av en övergång till dryckesmjölk behandlad för förlängd hållbarhet uppskattas ge en reduktion av spillet med tio procent. Reduktionen resulterar i en minskning av den potentiella klimatpåverkan från Skånemejeriers produktion med 440 ton CO2-ekvivalenter per år från hushållens spill.


Skånemejerier’s distribution is based on a hub-and-spoke system, combined with fixed, linked routes to retailers. A large number of customers receive small volumes of goods, implying that an ABC-classification by can be used to improve efficiency. The classification is used to construct an improved route, which in turn gives a precise assessment of the ESL-enabled improvements. This small scale assessment is used to approximate the effect on a larger area, thus becoming more representative of the system as a whole.

The fill rate of the transports is in many cases lower than acceptable, which shows the potential of improvement. An optimization of the fill rate and number and driven routes, based on the qualities of ESL-products, enables a reduction of the driven distance by 14 per cent, and thus a reduction of the emissions by 14 per cent. The emissions are approximated at 100 tons of CO2-equivalents for the assessed part of the distribution chain, when applied to the whole of Skånemejerier’s distribution. This amount of emissions equals roughly a value of 500 000 SEK worth of diesel cost.

The amount of waste in general is unknown, and the waste of households is not well studied. This implies that the assumed level of waste is unsure, and the reported reduction is an assumption showing the potential of the effects of ESL. The current household waste is assumed to be four per cent, and the effects of ESL are assumed to enable a reduction of waste levels by ten per cent. The reduction results in a decrease of global warming potential from Skånemejerier’s production by 440 tons of CO2- equivalents yearly. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edman, Daniel LU
supervisor
organization
course
MTT920 20082
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Potentiell klimatpåverkan, Distribution, Miljö, Dryckesmjölk, Spill
language
Swedish
id
1414962
date added to LUP
2009-06-16 10:46:31
date last changed
2010-02-01 14:40:04
@misc{1414962,
 abstract   = {Detta projekt syftar till att undersöka om det är möjligt att motivera användandet av teknik för förlängd hållbarhet, ESL, på konsumtionsmjölk genom en minskad miljöpåverkan, speciellt gällande distribution och spill. Trenden pekar idag mot ökande transporter för mejeriernas volymprodukter och dessa transporter jämförs för mjölk behandlad med ESL-teknik och vanlig pastöriserad mjölk. Utöver detta går en stor del av den mat konsumenter hanterar till spillo, och om förlängd hållbarhet kan påverka detta diskuteras.

Projektet utvärderar kyld dryckesmjölk från Skånemejerier, i södra Sverige, och distributionen från mejeri till detaljist. Spillet studeras från ett konsumentperspektiv. Båda aspekterna, distribution och spill, bedöms genom användande av potential klimatpåverkan i form av CO2-ekvivalenter som mått. 
Skånemejeriers distribution baseras idag på ett navsystem, kombinerat med slingtrafik till kunderna. Det finns ett stort antal kunder som får små leveranser, och därmed står för en liten del av volymen. Detta leder fram till att en ABC-klassificering används för att skapa ett förslag till förbättringar. Dessa förbättringar tillämpas på en tur, vilket ger en noggrann bild av hur systemet påverkas i liten skala. Genom att skala upp detta på ett större område kan effekterna av förlängd hållbarhet visas på ett mer representativt sätt, och en uppskattning av storleken kan göras.

Fyllnadsgraden är i många fall vid transport inte så hög som önskas, vilket visar potential till förbättringar i systemet. En optimering av fyllnadsgraden och antalet körda rutter från de förutsättningar som ESL ger, möjliggör en reduktion av den körda sträckan med 14 procent, och därmed en reduktion av emissionerna med 14 procent. Emissionerna uppskattas motsvara 100 ton CO2-ekvivalenter årligen för den undersökta delen av distributionskedjan, då förbättringarna appliceras på hela Skånemejeriers distribution. Detta motsvarar ca 500 000 kr i dieselkostnader per år.

Spillet i allmänhet vid distributionen är okänt, och spillet för hushållen är mycket lite undersökt. Detta leder till att antaganden om spillnivåerna är osäkra, och den minskningen blir en uppskattning som visar potentialen av de möjliga åtgärderna. Spillet antas i hushållen vara fyra procent för dryckesmjölk i dagsläget. Effekterna av en övergång till dryckesmjölk behandlad för förlängd hållbarhet uppskattas ge en reduktion av spillet med tio procent. Reduktionen resulterar i en minskning av den potentiella klimatpåverkan från Skånemejeriers produktion med 440 ton CO2-ekvivalenter per år från hushållens spill.


Skånemejerier’s distribution is based on a hub-and-spoke system, combined with fixed, linked routes to retailers. A large number of customers receive small volumes of goods, implying that an ABC-classification by can be used to improve efficiency. The classification is used to construct an improved route, which in turn gives a precise assessment of the ESL-enabled improvements. This small scale assessment is used to approximate the effect on a larger area, thus becoming more representative of the system as a whole.

The fill rate of the transports is in many cases lower than acceptable, which shows the potential of improvement. An optimization of the fill rate and number and driven routes, based on the qualities of ESL-products, enables a reduction of the driven distance by 14 per cent, and thus a reduction of the emissions by 14 per cent. The emissions are approximated at 100 tons of CO2-equivalents for the assessed part of the distribution chain, when applied to the whole of Skånemejerier’s distribution. This amount of emissions equals roughly a value of 500 000 SEK worth of diesel cost.

The amount of waste in general is unknown, and the waste of households is not well studied. This implies that the assumed level of waste is unsure, and the reported reduction is an assumption showing the potential of the effects of ESL. The current household waste is assumed to be four per cent, and the effects of ESL are assumed to enable a reduction of waste levels by ten per cent. The reduction results in a decrease of global warming potential from Skånemejerier’s production by 440 tons of CO2- equivalents yearly.},
 author    = {Edman, Daniel},
 keyword   = {Potentiell klimatpåverkan,Distribution,Miljö,Dryckesmjölk,Spill},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förlängd hållbarhet på dryckesmjölk ur ett klimatperspektiv – speciellt med avseende på distribution och spill},
 year     = {2009},
}