Advanced

Utvecklingssamtal: hur lyckas man? En kvalitativ fallbaserad studie

Tannerfalk, Anna LU (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
I denna studie har jag undersökt hur en organisation kan lyckas med sina utvecklingssamtal. De har det senaste året genomfört vissa förändringar gällande processen kring utvecklingssamtal. Studien har genomförts med utgångspunkt i medarbetares uppfattning, analyserat utvecklingssamtal och granskat vilka utvecklingsmöjligheter medarbetaren har. Vidare har jag även undersökt vilka förutsättningar som krävs för att en medarbetare ska uppleva sig ha reella utvecklingsmöjligheter. Det metodologiska angreppssättet utgörs av ett kvalitativt synsätt. Sex intervjuer har genomförts med medarbetarna på en av avdelningarna på det utvalda företaget. Urvalet av dessa sex respondenter gjordes av min handledare på företaget med ett antal kriterier som jag... (More)
I denna studie har jag undersökt hur en organisation kan lyckas med sina utvecklingssamtal. De har det senaste året genomfört vissa förändringar gällande processen kring utvecklingssamtal. Studien har genomförts med utgångspunkt i medarbetares uppfattning, analyserat utvecklingssamtal och granskat vilka utvecklingsmöjligheter medarbetaren har. Vidare har jag även undersökt vilka förutsättningar som krävs för att en medarbetare ska uppleva sig ha reella utvecklingsmöjligheter. Det metodologiska angreppssättet utgörs av ett kvalitativt synsätt. Sex intervjuer har genomförts med medarbetarna på en av avdelningarna på det utvalda företaget. Urvalet av dessa sex respondenter gjordes av min handledare på företaget med ett antal kriterier som jag satt upp. Vid intervjuerna har en guide framställts för att få en struktur på samtalen. Intervjuerna spelades in på band och därefter gjordes transkript på intervjuerna. Därefter sattes empirin samman för att sedan kunna analyseras gentemot den valda teorin. Jag har fått en inblick i hur utvecklingssamtalen fungerar idag på företaget och hur medarbetarna upplever dessa fungera. Överlag var medarbetarna nöjda med att förändringar genomförts, men de var medvetna om att det fortfarande var inne i en pågående förändringsfas. De tyckte dock fortfarande att vissa delar inte var tillräckligt tydliga och ibland lite röriga, såsom feedback och samtalsunderlag till samtalen. Uppföljning av utvecklingssamtalen var något som de saknade. De flesta upplevde sig ha möjligheter att utvecklas på företaget genom utvecklingssamtalen. Förslag på fortsatt forskning är att detta företag vidare gör liknande undersökningar på de andra avdelningarna för att få en så bred bild som möjligt, så att de får en grund till sitt fortsatta utvecklingsarbete. Om företaget även skulle göra jämförelser på de olika avdelningarna för att se likheter och skillnader, för att vidare dra nytta av varandras olikheter och likheter. Det hade också varit intressant att göra fortsatta studier om hur teamledaren ser på sin nya roll och uppgifter och vad de har för uppfattning om de nya utvecklingssamtalen för att få en bredare bild om hur företaget kan fortsätta sitt arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tannerfalk, Anna LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utvecklingssamtal, medarbetaresamtal, planeringssamtal, organisationsutveckling, kompetensutveckling, human resource development (HRD)
language
Swedish
id
1415306
date added to LUP
2009-06-18 10:48:41
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1415306,
 abstract   = {I denna studie har jag undersökt hur en organisation kan lyckas med sina utvecklingssamtal. De har det senaste året genomfört vissa förändringar gällande processen kring utvecklingssamtal. Studien har genomförts med utgångspunkt i medarbetares uppfattning, analyserat utvecklingssamtal och granskat vilka utvecklingsmöjligheter medarbetaren har. Vidare har jag även undersökt vilka förutsättningar som krävs för att en medarbetare ska uppleva sig ha reella utvecklingsmöjligheter. Det metodologiska angreppssättet utgörs av ett kvalitativt synsätt. Sex intervjuer har genomförts med medarbetarna på en av avdelningarna på det utvalda företaget. Urvalet av dessa sex respondenter gjordes av min handledare på företaget med ett antal kriterier som jag satt upp. Vid intervjuerna har en guide framställts för att få en struktur på samtalen. Intervjuerna spelades in på band och därefter gjordes transkript på intervjuerna. Därefter sattes empirin samman för att sedan kunna analyseras gentemot den valda teorin. Jag har fått en inblick i hur utvecklingssamtalen fungerar idag på företaget och hur medarbetarna upplever dessa fungera. Överlag var medarbetarna nöjda med att förändringar genomförts, men de var medvetna om att det fortfarande var inne i en pågående förändringsfas. De tyckte dock fortfarande att vissa delar inte var tillräckligt tydliga och ibland lite röriga, såsom feedback och samtalsunderlag till samtalen. Uppföljning av utvecklingssamtalen var något som de saknade. De flesta upplevde sig ha möjligheter att utvecklas på företaget genom utvecklingssamtalen. Förslag på fortsatt forskning är att detta företag vidare gör liknande undersökningar på de andra avdelningarna för att få en så bred bild som möjligt, så att de får en grund till sitt fortsatta utvecklingsarbete. Om företaget även skulle göra jämförelser på de olika avdelningarna för att se likheter och skillnader, för att vidare dra nytta av varandras olikheter och likheter. Det hade också varit intressant att göra fortsatta studier om hur teamledaren ser på sin nya roll och uppgifter och vad de har för uppfattning om de nya utvecklingssamtalen för att få en bredare bild om hur företaget kan fortsätta sitt arbete.},
 author    = {Tannerfalk, Anna},
 keyword   = {utvecklingssamtal,medarbetaresamtal,planeringssamtal,organisationsutveckling,kompetensutveckling,human resource development (HRD)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvecklingssamtal: hur lyckas man? En kvalitativ fallbaserad studie},
 year     = {2009},
}