Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från vision till verklighet: en empirisk studie av förankringen utav en förändringsprocess i en kommun

Windfors, Åsa LU and Frithiof, Jessica LU (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
Det här är en studie som berör området förändringsprocesser. En empirisk undersökning har gjorts i en kommuns HR avdelning. Studien har haft syftet analysera en pågående förändringsprocess med avseende på att identifiera möjliga hinder för processens förankring. För att svara på detta har vi använt oss av kvalitativ studie som metodval. Datainsamlingen har skett genom en observation, intervjuer av sex personalchefer i en kommun, genom insamling av HR-avdelningens egna interna dokument samt en situationsanalys utförd av externa konsulter. Kommunens ambition är att få en mer värderingsdriven verksamhet med tydligare kopplingar mellan hur man arbetar med personalresursen gentemot kommunens medborgare. Kommunen använder sig av två olika... (More)
Det här är en studie som berör området förändringsprocesser. En empirisk undersökning har gjorts i en kommuns HR avdelning. Studien har haft syftet analysera en pågående förändringsprocess med avseende på att identifiera möjliga hinder för processens förankring. För att svara på detta har vi använt oss av kvalitativ studie som metodval. Datainsamlingen har skett genom en observation, intervjuer av sex personalchefer i en kommun, genom insamling av HR-avdelningens egna interna dokument samt en situationsanalys utförd av externa konsulter. Kommunens ambition är att få en mer värderingsdriven verksamhet med tydligare kopplingar mellan hur man arbetar med personalresursen gentemot kommunens medborgare. Kommunen använder sig av två olika perspektiv, produktivitet och effektivitet, för att förstå och utveckla verksamheten. Med produktivitet avser man att HR-arbetet ska utföras med hög proffessionalism och hög kostnadseffektivitet. Med effektivitet avser man hur HR-arbetet på bästa möjliga sätt ska bidra till kommunens övergripande mål, det vill säga till nytta för medborgaren. Teoretiskt presenteras hur lärande och förändringsvilja hänger samman med lyckade förändringsprocesser. Våra resultat visar på en låg motivation till förändringen då behovet och förståelsen av förändringen saknas i delar av organisationen. Även otydlighet i syftet och organisationens mål med förändringen påverkar genomförandet negativt. Vi vill att vår uppsats ska leda till vidare forskning inom förändringsprocesser då dagens forskning visar att enast 30 % av alla förändringsprocesser lyckas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Windfors, Åsa LU and Frithiof, Jessica LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förändringsvilja, organisationsförändring, kommun, individuellt lärande, organisatioriskt lärande, förändringsmotstånd, presonaladministration, human resource
language
Swedish
id
1415689
date added to LUP
2009-06-18 10:46:47
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1415689,
 abstract   = {{Det här är en studie som berör området förändringsprocesser. En empirisk undersökning har gjorts i en kommuns HR avdelning. Studien har haft syftet analysera en pågående förändringsprocess med avseende på att identifiera möjliga hinder för processens förankring. För att svara på detta har vi använt oss av kvalitativ studie som metodval. Datainsamlingen har skett genom en observation, intervjuer av sex personalchefer i en kommun, genom insamling av HR-avdelningens egna interna dokument samt en situationsanalys utförd av externa konsulter. Kommunens ambition är att få en mer värderingsdriven verksamhet med tydligare kopplingar mellan hur man arbetar med personalresursen gentemot kommunens medborgare. Kommunen använder sig av två olika perspektiv, produktivitet och effektivitet, för att förstå och utveckla verksamheten. Med produktivitet avser man att HR-arbetet ska utföras med hög proffessionalism och hög kostnadseffektivitet. Med effektivitet avser man hur HR-arbetet på bästa möjliga sätt ska bidra till kommunens övergripande mål, det vill säga till nytta för medborgaren. Teoretiskt presenteras hur lärande och förändringsvilja hänger samman med lyckade förändringsprocesser. Våra resultat visar på en låg motivation till förändringen då behovet och förståelsen av förändringen saknas i delar av organisationen. Även otydlighet i syftet och organisationens mål med förändringen påverkar genomförandet negativt. Vi vill att vår uppsats ska leda till vidare forskning inom förändringsprocesser då dagens forskning visar att enast 30 % av alla förändringsprocesser lyckas.}},
 author    = {{Windfors, Åsa and Frithiof, Jessica}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Från vision till verklighet: en empirisk studie av förankringen utav en förändringsprocess i en kommun}},
 year     = {{2009}},
}