Advanced

Traineeprogrammet Skåne Nordväst, en språngbräda både för trainee och kommun?

Ockborn, Tove LU and Gerhardsson, Martin (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen utgår ifrån en utvärdering av traineprogrammet i Skåne Nordväst 07/08. Traineeprogrammet startade som ett projekt för att rekrytera in driftiga, nyutexaminerade ungdomar till att fylla de glapp på specialist och ledarskapspositioner som väntas uppstå vid 40-talisternas pensionsavgångar.
Syftet med uppsatsen är att utvärdera traineernas lärande och utveckling samt diskutera det empiriska resultatet mot teorier kring anställningsbarhet och det gränslösa arbetslivet.
Studien har utformats som en kvalitativ fallstudie. Undersökningen baseras på 9 stycken djupintervjuer med både traineer och övriga intressenter samt dokumentstudier.
Sammantaget utgör de olika programkomponenterna bra komplement till varandra sett till individens... (More)
Uppsatsen utgår ifrån en utvärdering av traineprogrammet i Skåne Nordväst 07/08. Traineeprogrammet startade som ett projekt för att rekrytera in driftiga, nyutexaminerade ungdomar till att fylla de glapp på specialist och ledarskapspositioner som väntas uppstå vid 40-talisternas pensionsavgångar.
Syftet med uppsatsen är att utvärdera traineernas lärande och utveckling samt diskutera det empiriska resultatet mot teorier kring anställningsbarhet och det gränslösa arbetslivet.
Studien har utformats som en kvalitativ fallstudie. Undersökningen baseras på 9 stycken djupintervjuer med både traineer och övriga intressenter samt dokumentstudier.
Sammantaget utgör de olika programkomponenterna bra komplement till varandra sett till individens möjlighet att utnyttja sin fulla läropotential. Vidare kring de individuella lärprocesserna är dessa beroende av de kollektiva för att utveckla de kompetenser som efterfrågas. Den största svårigheten, tillika hindret, för lärande och anställningsbarhet som programmet har i dagsläget är dock den något sviktande individuella planeringen för varje trainee. Det kollektivt inriktade fokus som programmet har rimmar väl med de förmågor som individerna väntas ha i en eventuell framtid inom regionen. En diskussion/ analys förs kring hur dagens moderna organisationer påverkar regionens konkurrenskraft samt vilka utgångspunkter som finns för att utvecklas mot en modernare organisation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ockborn, Tove LU and Gerhardsson, Martin
supervisor
organization
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Traineeprogram, kommunal sektor, individuellt och kollektivt lärande, metalärande, synergi, anställningsbarhet, gränslöst arbetsliv
language
Swedish
id
1415965
date added to LUP
2009-06-18 10:44:31
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1415965,
 abstract   = {Uppsatsen utgår ifrån en utvärdering av traineprogrammet i Skåne Nordväst 07/08. Traineeprogrammet startade som ett projekt för att rekrytera in driftiga, nyutexaminerade ungdomar till att fylla de glapp på specialist och ledarskapspositioner som väntas uppstå vid 40-talisternas pensionsavgångar.
Syftet med uppsatsen är att utvärdera traineernas lärande och utveckling samt diskutera det empiriska resultatet mot teorier kring anställningsbarhet och det gränslösa arbetslivet. 
Studien har utformats som en kvalitativ fallstudie. Undersökningen baseras på 9 stycken djupintervjuer med både traineer och övriga intressenter samt dokumentstudier.
Sammantaget utgör de olika programkomponenterna bra komplement till varandra sett till individens möjlighet att utnyttja sin fulla läropotential. Vidare kring de individuella lärprocesserna är dessa beroende av de kollektiva för att utveckla de kompetenser som efterfrågas. Den största svårigheten, tillika hindret, för lärande och anställningsbarhet som programmet har i dagsläget är dock den något sviktande individuella planeringen för varje trainee. Det kollektivt inriktade fokus som programmet har rimmar väl med de förmågor som individerna väntas ha i en eventuell framtid inom regionen. En diskussion/ analys förs kring hur dagens moderna organisationer påverkar regionens konkurrenskraft samt vilka utgångspunkter som finns för att utvecklas mot en modernare organisation.},
 author    = {Ockborn, Tove and Gerhardsson, Martin},
 keyword   = {Traineeprogram,kommunal sektor,individuellt och kollektivt lärande,metalärande,synergi,anställningsbarhet,gränslöst arbetsliv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traineeprogrammet Skåne Nordväst, en språngbräda både för trainee och kommun?},
 year     = {2009},
}