Advanced

Förändringsarbete kring värdegrundsfrågor: en studie av utvecklingsarbetet med Malmö Stads nya personalpolicy

Lineskär, Matilda LU (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
Att organisationer använder personalpolicys som en del i ett värdegrundsarbete är idag vanligt förekommande. Det finns gott om tidigare forskning kring organisationsförändringar, men inte som specifikt inriktar sig på värdegrundsfrågor. Den här studien har berört tankegångar hos en arbetsgrupp som varit ledande i framtagningen av en ny personalpolicy för Malmö Stad.
Studien har genomförts i form av en empirisk fallstudie med kvalitativa intervjuer med fem medlemmar ur arbetsgruppen som lett utvecklingsprocessen, den så kallade UPP-gruppen.
Syftet med studien har varit att lyfta fram tankegångar kring hur man i Malmö Stad arbetar med ett projekt som rör värdegrundsfrågor. Syftet har delats upp i tre forskningsfrågor.
Vad finns det... (More)
Att organisationer använder personalpolicys som en del i ett värdegrundsarbete är idag vanligt förekommande. Det finns gott om tidigare forskning kring organisationsförändringar, men inte som specifikt inriktar sig på värdegrundsfrågor. Den här studien har berört tankegångar hos en arbetsgrupp som varit ledande i framtagningen av en ny personalpolicy för Malmö Stad.
Studien har genomförts i form av en empirisk fallstudie med kvalitativa intervjuer med fem medlemmar ur arbetsgruppen som lett utvecklingsprocessen, den så kallade UPP-gruppen.
Syftet med studien har varit att lyfta fram tankegångar kring hur man i Malmö Stad arbetar med ett projekt som rör värdegrundsfrågor. Syftet har delats upp i tre forskningsfrågor.
Vad finns det för tankar i UPP-gruppen kring eventuella fördelar med en gemensam värdegrund i Malmö Stad?
Hur kan organisationen tänkas lära kring värderingar med utgångspunkt i intervjupersonernas resonemang?
Vad har ansetts viktigt för UPP-gruppen i samband med förändringsarbetet?
Studiens resultat har visat att det finns en samstämmighet mellan respondenternas svar och de presenterade teorierna som behandlar värdegrundsarbete. En gemensam värdegrund anses i UPP-gruppen skapa tydliga förväntningar och ett förhållningssätt som kan bidra till en gynnsam utveckling för organisationen. Organisationen kan tänkas lära kring värderingar genom dialog, öppenhet och goda ledarförebilder. Aspekter som ansetts viktiga för UPP-gruppen i samband med förändringsarbetet har framförallt varit delaktighet, förankring och kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lineskär, Matilda LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gemensam värdegrund, Organisatoriskt lärande, Organisationskultur, Förändringsarbete, Organisationsutveckling
language
Swedish
id
1418746
date added to LUP
2009-06-18 10:31:58
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1418746,
 abstract   = {Att organisationer använder personalpolicys som en del i ett värdegrundsarbete är idag vanligt förekommande. Det finns gott om tidigare forskning kring organisationsförändringar, men inte som specifikt inriktar sig på värdegrundsfrågor. Den här studien har berört tankegångar hos en arbetsgrupp som varit ledande i framtagningen av en ny personalpolicy för Malmö Stad.
Studien har genomförts i form av en empirisk fallstudie med kvalitativa intervjuer med fem medlemmar ur arbetsgruppen som lett utvecklingsprocessen, den så kallade UPP-gruppen.  
Syftet med studien har varit att lyfta fram tankegångar kring hur man i Malmö Stad arbetar med ett projekt som rör värdegrundsfrågor. Syftet har delats upp i tre forskningsfrågor. 
Vad finns det för tankar i UPP-gruppen kring eventuella fördelar med en gemensam värdegrund i Malmö Stad?
Hur kan organisationen tänkas lära kring värderingar med utgångspunkt i intervjupersonernas resonemang? 
Vad har ansetts viktigt för UPP-gruppen i samband med förändringsarbetet? 
Studiens resultat har visat att det finns en samstämmighet mellan respondenternas svar och de presenterade teorierna som behandlar värdegrundsarbete. En gemensam värdegrund anses i UPP-gruppen skapa tydliga förväntningar och ett förhållningssätt som kan bidra till en gynnsam utveckling för organisationen. Organisationen kan tänkas lära kring värderingar genom dialog, öppenhet och goda ledarförebilder. Aspekter som ansetts viktiga för UPP-gruppen i samband med förändringsarbetet har framförallt varit delaktighet, förankring och kommunikation.},
 author    = {Lineskär, Matilda},
 keyword   = {Gemensam värdegrund,Organisatoriskt lärande,Organisationskultur,Förändringsarbete,Organisationsutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringsarbete kring värdegrundsfrågor: en studie av utvecklingsarbetet med Malmö Stads nya personalpolicy},
 year     = {2009},
}