Advanced

Ett undflyende epitet

Cederlund, Lisa LU (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
Anställningsbarhet lanseras som en nyckel till framgång i arbetslivet, i det arbetsliv där förändring och utveckling är tongivande och fortsatt lärande anses nödvändigt. Vad anställningsbarhet är kan ses som exempel på en diskurs; alltså vad som i en viss given kontext uttrycks som självklart och naturligt. Att diskutera språkets makt ger upphov till intressanta perspektiv på hur diskursen påverkar individen och hur diskurs kan ses som en form av styrning av samhället. Jag har utifrån en kort bakgrund om det nya arbetslivet fokuserat på de teorier om diskurs och makt som varit relevanta för diskussion och analys av fenomenet anställningsbarhet. Analysen är utförd enligt den modell på kritisk diskursanalys som Norman Fairclough formulerat.... (More)
Anställningsbarhet lanseras som en nyckel till framgång i arbetslivet, i det arbetsliv där förändring och utveckling är tongivande och fortsatt lärande anses nödvändigt. Vad anställningsbarhet är kan ses som exempel på en diskurs; alltså vad som i en viss given kontext uttrycks som självklart och naturligt. Att diskutera språkets makt ger upphov till intressanta perspektiv på hur diskursen påverkar individen och hur diskurs kan ses som en form av styrning av samhället. Jag har utifrån en kort bakgrund om det nya arbetslivet fokuserat på de teorier om diskurs och makt som varit relevanta för diskussion och analys av fenomenet anställningsbarhet. Analysen är utförd enligt den modell på kritisk diskursanalys som Norman Fairclough formulerat. Det innebär en granskning av ett material i dess sociala kontext som i det här fallet inneburit en granskning av rapporten Jakten på Anställningsbarhet – om mötet mellan student och arbetsgivare utifrån hur texten bidrar till att konstruera eller förändra den sociala struktur den befinner sig inom. Fokus ligger på interdiskursivitet; hur produktion och konsumtion av texter är beroende av tidigare diskurser för att kunna göras begriplig. Det som framgår av rapporten är att vad det är att vara anställningsbar, beror på arbetsgivarnas behov och kan därmed antas vara föränderligt såsom arbetsmarknaden. Nyckelfaktorer för anställning presenteras emellertid; Samarbetsförmåga, Referenser och Initiativförmåga, liksom god kontakt med arbetslivet och branschen samt en bred utbildningsbas. Jag tar i analysen fasta på hur ansvar förskjutits från statens struktur till individen och diskuterar bland annat med hjälp av Foucaults governmentalitybegrepp vilka konsekvenser detta får för subjektet. Det utrymme för möjlig förändring som identifieras utgår i huvudsak ifrån behovet av en oberoende och kritiskt granskande högskola som motdiskurs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederlund, Lisa LU
supervisor
organization
alternative title
En kritisk diskursanalys av Anställningsbarhetsbegreppet
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialkonstruktionism, det nya arbetslivet, governmentality, kritisk diskursanalys, anställningsbarhet
language
Swedish
id
1418776
date added to LUP
2009-06-18 10:28:53
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1418776,
 abstract   = {Anställningsbarhet lanseras som en nyckel till framgång i arbetslivet, i det arbetsliv där förändring och utveckling är tongivande och fortsatt lärande anses nödvändigt. Vad anställningsbarhet är kan ses som exempel på en diskurs; alltså vad som i en viss given kontext uttrycks som självklart och naturligt. Att diskutera språkets makt ger upphov till intressanta perspektiv på hur diskursen påverkar individen och hur diskurs kan ses som en form av styrning av samhället. Jag har utifrån en kort bakgrund om det nya arbetslivet fokuserat på de teorier om diskurs och makt som varit relevanta för diskussion och analys av fenomenet anställningsbarhet. Analysen är utförd enligt den modell på kritisk diskursanalys som Norman Fairclough formulerat. Det innebär en granskning av ett material i dess sociala kontext som i det här fallet inneburit en granskning av rapporten Jakten på Anställningsbarhet – om mötet mellan student och arbetsgivare utifrån hur texten bidrar till att konstruera eller förändra den sociala struktur den befinner sig inom. Fokus ligger på interdiskursivitet; hur produktion och konsumtion av texter är beroende av tidigare diskurser för att kunna göras begriplig. Det som framgår av rapporten är att vad det är att vara anställningsbar, beror på arbetsgivarnas behov och kan därmed antas vara föränderligt såsom arbetsmarknaden. Nyckelfaktorer för anställning presenteras emellertid; Samarbetsförmåga, Referenser och Initiativförmåga, liksom god kontakt med arbetslivet och branschen samt en bred utbildningsbas. Jag tar i analysen fasta på hur ansvar förskjutits från statens struktur till individen och diskuterar bland annat med hjälp av Foucaults governmentalitybegrepp vilka konsekvenser detta får för subjektet. Det utrymme för möjlig förändring som identifieras utgår i huvudsak ifrån behovet av en oberoende och kritiskt granskande högskola som motdiskurs.},
 author    = {Cederlund, Lisa},
 keyword   = {socialkonstruktionism,det nya arbetslivet,governmentality,kritisk diskursanalys,anställningsbarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett undflyende epitet},
 year     = {2009},
}