Advanced

Minskys teori om finansiell instabilitet och dess relevans i moderna kriser

Reinholdsson, Thomas and Möller, Peter (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att testa om Hyman P. Minskys teori om finansiell instabilitet och uppkomsten av finansiella kriser är relevant för, och applicerbar på, moderna ekonomiska förhållanden. Metod: Studien är framför allt av kvalitativ metod, och tar hjälp av tidigare forskning och olika nyckeltal i analysen av de finansiella kriserna. Valet av kriser har avgränsats till den svenska fastighetskrisen, Asienkrisen, IT-bubblan och Subprime-krisen. Slutsats: Generellt har vi kommit fram till slutsatsen att Minskys teori utgör en ganska bra förklaring för hur finansiell instabilitet skapas i dagens kapitalistiska system, vilket gör den värdefull vid analys och hantering av finansiella kriser. Teorin är dock, som tidigare nämnts, ganska svår... (More)
Syftet med uppsatsen är att testa om Hyman P. Minskys teori om finansiell instabilitet och uppkomsten av finansiella kriser är relevant för, och applicerbar på, moderna ekonomiska förhållanden. Metod: Studien är framför allt av kvalitativ metod, och tar hjälp av tidigare forskning och olika nyckeltal i analysen av de finansiella kriserna. Valet av kriser har avgränsats till den svenska fastighetskrisen, Asienkrisen, IT-bubblan och Subprime-krisen. Slutsats: Generellt har vi kommit fram till slutsatsen att Minskys teori utgör en ganska bra förklaring för hur finansiell instabilitet skapas i dagens kapitalistiska system, vilket gör den värdefull vid analys och hantering av finansiella kriser. Teorin är dock, som tidigare nämnts, ganska svår att kvantifiera och strukturera upp med mätbar data. Det är lätt att identifiera kraftiga prisuppgångar, men framför allt är det svårt att mitt under en bubbla, då det är som mest intressant att upptäcka den, utmäta ifall tillgångar är övervärderade samt om kredittillgången är för stor i ekonomin. Dessutom är det svårt att veta om den stora prisuppgången beror på överdriven optimism på marknaden eller om investerare bara saknar tillräcklig information om de komplexa mekanismer som utgör det finansiella systemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Reinholdsson, Thomas and Möller, Peter
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Minsky, finansiell instabilitet, finansiell kris, eufori, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436085
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:38:53
@misc{1436085,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att testa om Hyman P. Minskys teori om finansiell instabilitet och uppkomsten av finansiella kriser är relevant för, och applicerbar på, moderna ekonomiska förhållanden. Metod: Studien är framför allt av kvalitativ metod, och tar hjälp av tidigare forskning och olika nyckeltal i analysen av de finansiella kriserna. Valet av kriser har avgränsats till den svenska fastighetskrisen, Asienkrisen, IT-bubblan och Subprime-krisen. Slutsats: Generellt har vi kommit fram till slutsatsen att Minskys teori utgör en ganska bra förklaring för hur finansiell instabilitet skapas i dagens kapitalistiska system, vilket gör den värdefull vid analys och hantering av finansiella kriser. Teorin är dock, som tidigare nämnts, ganska svår att kvantifiera och strukturera upp med mätbar data. Det är lätt att identifiera kraftiga prisuppgångar, men framför allt är det svårt att mitt under en bubbla, då det är som mest intressant att upptäcka den, utmäta ifall tillgångar är övervärderade samt om kredittillgången är för stor i ekonomin. Dessutom är det svårt att veta om den stora prisuppgången beror på överdriven optimism på marknaden eller om investerare bara saknar tillräcklig information om de komplexa mekanismer som utgör det finansiella systemet.},
 author    = {Reinholdsson, Thomas and Möller, Peter},
 keyword   = {Minsky,finansiell instabilitet,finansiell kris,eufori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Minskys teori om finansiell instabilitet och dess relevans i moderna kriser},
 year     = {2009},
}