Advanced

Sambandet mellan redovisning och beskattning - Kan Sverige ta lärdom av Norge?

Lind, Jennie; Jashanica, Arta and Ömer, Ilknur (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka hur frikopplingen mellan redovisning och beskattning påverkade Norge och att utreda ifall några lärdomar kan dras vid en eventuell frikoppling i Sverige. Metod: Studien tillämpar en induktiv ansats och en kvalitativ undersökningsmetod. Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgörs av en utvecklingsmodell av sambandet mellan redovisning och beskattning samt redovisningsmässiga principer. Empiri: Det empiriska materialet består av information som samlats in genom dokumentstudier av Norge och deras väg mot en frikoppling. Resultat: Frikopplingen i Norge ledde till att landet blev mindre försiktiga i sin redovisning, samtidigt som de började röra sig mer mot den anglosaxiska redovisningen. Eventuella lärdomar... (More)
Syfte: Att undersöka hur frikopplingen mellan redovisning och beskattning påverkade Norge och att utreda ifall några lärdomar kan dras vid en eventuell frikoppling i Sverige. Metod: Studien tillämpar en induktiv ansats och en kvalitativ undersökningsmetod. Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgörs av en utvecklingsmodell av sambandet mellan redovisning och beskattning samt redovisningsmässiga principer. Empiri: Det empiriska materialet består av information som samlats in genom dokumentstudier av Norge och deras väg mot en frikoppling. Resultat: Frikopplingen i Norge ledde till att landet blev mindre försiktiga i sin redovisning, samtidigt som de började röra sig mer mot den anglosaxiska redovisningen. Eventuella lärdomar som Sverige kan dra utifrån Norges frikoppling är bland annat att de bör följa deras spår och gå mot en ”true and fair view” vid god redovisningssed samt att Skatteverket borde utveckla egna regler för att de på så sätt ska kunna ställa sig för en eventuell frikoppling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lind, Jennie; Jashanica, Arta and Ömer, Ilknur
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Norge, frikoppling, samband mellan redovisning och beskattning, redovisningsförändringar, Regnskapsloven 1998, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436096
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:36:40
@misc{1436096,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka hur frikopplingen mellan redovisning och beskattning påverkade Norge och att utreda ifall några lärdomar kan dras vid en eventuell frikoppling i Sverige. Metod: Studien tillämpar en induktiv ansats och en kvalitativ undersökningsmetod. Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgörs av en utvecklingsmodell av sambandet mellan redovisning och beskattning samt redovisningsmässiga principer. Empiri: Det empiriska materialet består av information som samlats in genom dokumentstudier av Norge och deras väg mot en frikoppling. Resultat: Frikopplingen i Norge ledde till att landet blev mindre försiktiga i sin redovisning, samtidigt som de började röra sig mer mot den anglosaxiska redovisningen. Eventuella lärdomar som Sverige kan dra utifrån Norges frikoppling är bland annat att de bör följa deras spår och gå mot en ”true and fair view” vid god redovisningssed samt att Skatteverket borde utveckla egna regler för att de på så sätt ska kunna ställa sig för en eventuell frikoppling.},
 author    = {Lind, Jennie and Jashanica, Arta and Ömer, Ilknur},
 keyword   = {Norge,frikoppling,samband mellan redovisning och beskattning,redovisningsförändringar,Regnskapsloven 1998,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sambandet mellan redovisning och beskattning - Kan Sverige ta lärdom av Norge?},
 year     = {2009},
}