Advanced

Har ägarna tappat rösten? Ägarnas roll i utformningen av bankernas belöningssystem.

Kumbaro, Jona; Lönnblad, Emelie and Elshult, Kristoffer (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Har ägarna tappat rösten? Ägarnas roll i utformningen av bankernas belöningssystem. Seminariedatum: 2009-06-04 Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Kristoffer Elshult, Jona Kumbaro och Emelie Lönnblad Handledare: Matts Kärreman Nyckelord: Belöningssystem, Bolagsstyrning, Ägarkategorier, SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande studie av hur ägarintentioner påverkar belöningssystemet i banker. Metod: Ett deduktivt angreppssätt med kvalitativ metod används för studiens genomförande. Teoretiska perspektiv: Studien är baserad på tidigare forskning om stora aktieägares beteende i företag som de har placerat i. Empiri: Empirin... (More)
Sammanfattning
Titel: Har ägarna tappat rösten? Ägarnas roll i utformningen av bankernas belöningssystem. Seminariedatum: 2009-06-04 Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Kristoffer Elshult, Jona Kumbaro och Emelie Lönnblad Handledare: Matts Kärreman Nyckelord: Belöningssystem, Bolagsstyrning, Ägarkategorier, SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande studie av hur ägarintentioner påverkar belöningssystemet i banker. Metod: Ett deduktivt angreppssätt med kvalitativ metod används för studiens genomförande. Teoretiska perspektiv: Studien är baserad på tidigare forskning om stora aktieägares beteende i företag som de har placerat i. Empiri: Empirin är baserad på de fyra svenska bankerna som finns representerade på OMX large cap. Vi har erhållit data från bankernas hemsidor, årsredovisningar samt Svensk kod för bolagsstyrning. Empirin har analyserats med hjälp av de teorier vi utgått från. Slutsatser: Resultatet visar att stora aktieägare inte kan påverka bankers belöningssystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kumbaro, Jona; Lönnblad, Emelie and Elshult, Kristoffer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Belöningssystem, Bolagsstyrning, Ägarkategorier, SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436102
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:26:56
@misc{1436102,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Har ägarna tappat rösten? Ägarnas roll i utformningen av bankernas belöningssystem. Seminariedatum: 2009-06-04 Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Kristoffer Elshult, Jona Kumbaro och Emelie Lönnblad Handledare: Matts Kärreman Nyckelord: Belöningssystem, Bolagsstyrning, Ägarkategorier, SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande studie av hur ägarintentioner påverkar belöningssystemet i banker. Metod: Ett deduktivt angreppssätt med kvalitativ metod används för studiens genomförande. Teoretiska perspektiv: Studien är baserad på tidigare forskning om stora aktieägares beteende i företag som de har placerat i. Empiri: Empirin är baserad på de fyra svenska bankerna som finns representerade på OMX large cap. Vi har erhållit data från bankernas hemsidor, årsredovisningar samt Svensk kod för bolagsstyrning. Empirin har analyserats med hjälp av de teorier vi utgått från. Slutsatser: Resultatet visar att stora aktieägare inte kan påverka bankers belöningssystem.},
 author    = {Kumbaro, Jona and Lönnblad, Emelie and Elshult, Kristoffer},
 keyword   = {Belöningssystem,Bolagsstyrning,Ägarkategorier,SEB,Swedbank,Handelsbanken och Nordea.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har ägarna tappat rösten? Ägarnas roll i utformningen av bankernas belöningssystem.},
 year     = {2009},
}