Advanced

Konkurrens för en hållbar utveckling?

Kardell, Emilia and Pergament, Sammy (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida det föreligger skillnader mellan våra fallföretags CSR-arbete och om skillnaderna kan härledas till företagens olika konkurrenssituationer. Vi har genom en abduktiv ansats genomfört en kvalitativ studie på våra tre fallföretag; Posten AB, Apoteket AB samt Systembolaget AB. Urvalet grundar sig i att företagen representerar statligt ägda företag med tre olika marknadssituationer. Vi genomförde telefonintervjuer med respektive företag, samt insamlade sekundärdata från företagens hållbarhetsredovisningar och hemsidor. I uppsatsen har vi använt oss av en referensram bestående av teorier om olika grupper av statliga företag och konkurrens. Vidare analyseras empirin med hjälp av teorier om corporate... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida det föreligger skillnader mellan våra fallföretags CSR-arbete och om skillnaderna kan härledas till företagens olika konkurrenssituationer. Vi har genom en abduktiv ansats genomfört en kvalitativ studie på våra tre fallföretag; Posten AB, Apoteket AB samt Systembolaget AB. Urvalet grundar sig i att företagen representerar statligt ägda företag med tre olika marknadssituationer. Vi genomförde telefonintervjuer med respektive företag, samt insamlade sekundärdata från företagens hållbarhetsredovisningar och hemsidor. I uppsatsen har vi använt oss av en referensram bestående av teorier om olika grupper av statliga företag och konkurrens. Vidare analyseras empirin med hjälp av teorier om corporate social responsibility, corporate social responsiveness, corporate social performance samt strategic CSR. Fallföretagens CSR-arbete studeras utifrån företagsinterna källor, såsom hållbarhets- och miljöredovisningar samt deras hemsidor. Vidare genomfördes telefonintervjuer med respektive fallföretags CSR-ansvarige. Studien resulterade i att vi fann tendenser som indikerar på att skillnader mellan våra företags CSR-arbete kan härledas till deras respektive konkurrenssituation, där högre konkurrensintensitet genererar ett mer välutvecklat CSR-arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kardell, Emilia and Pergament, Sammy
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate social responsibility, konkurrens, hållbar utveckling, statligt ägda företag, intressenter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436112
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:37:46
@misc{1436112,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida det föreligger skillnader mellan våra fallföretags CSR-arbete och om skillnaderna kan härledas till företagens olika konkurrenssituationer. Vi har genom en abduktiv ansats genomfört en kvalitativ studie på våra tre fallföretag; Posten AB, Apoteket AB samt Systembolaget AB. Urvalet grundar sig i att företagen representerar statligt ägda företag med tre olika marknadssituationer. Vi genomförde telefonintervjuer med respektive företag, samt insamlade sekundärdata från företagens hållbarhetsredovisningar och hemsidor. I uppsatsen har vi använt oss av en referensram bestående av teorier om olika grupper av statliga företag och konkurrens. Vidare analyseras empirin med hjälp av teorier om corporate social responsibility, corporate social responsiveness, corporate social performance samt strategic CSR. Fallföretagens CSR-arbete studeras utifrån företagsinterna källor, såsom hållbarhets- och miljöredovisningar samt deras hemsidor. Vidare genomfördes telefonintervjuer med respektive fallföretags CSR-ansvarige. Studien resulterade i att vi fann tendenser som indikerar på att skillnader mellan våra företags CSR-arbete kan härledas till deras respektive konkurrenssituation, där högre konkurrensintensitet genererar ett mer välutvecklat CSR-arbete.},
 author    = {Kardell, Emilia and Pergament, Sammy},
 keyword   = {Corporate social responsibility,konkurrens,hållbar utveckling,statligt ägda företag,intressenter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrens för en hållbar utveckling?},
 year     = {2009},
}