Advanced

Blankning - blankningens påverkar på aktiekurser

Meijer, Christoffer; Hermelin, Gustav; Bertilsson, David and Andrén, Jonas (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Blankning – Blankningens påverkan på aktiekurser Seminariedatum: 2009-06-04 Kurs: FEKK01 – Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Andrén, Jonas, Bertilsson, David, Hermelin, Gustav & Meijer, Christoffer. Handledare: Kjellsson, Måns. Nyckelord: Aktielån, Blankning, Handelsstrategi, Multipel regressionsanalys och Affärsvärldens generalindex. Problem: Blankning är ett omdebatterat ämne, framför allt i sämre tider och media målar ofta upp en bild av att blankning skulle ge upphov till negativ kursutveckling. Vi ämnar undersöka ifall det finns ett samband mellan blankning och aktiekursnedgångar. Syfte: Studiens syfte är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan blankning och kursnedgångar.... (More)
Sammanfattning Titel: Blankning – Blankningens påverkan på aktiekurser Seminariedatum: 2009-06-04 Kurs: FEKK01 – Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Andrén, Jonas, Bertilsson, David, Hermelin, Gustav & Meijer, Christoffer. Handledare: Kjellsson, Måns. Nyckelord: Aktielån, Blankning, Handelsstrategi, Multipel regressionsanalys och Affärsvärldens generalindex. Problem: Blankning är ett omdebatterat ämne, framför allt i sämre tider och media målar ofta upp en bild av att blankning skulle ge upphov till negativ kursutveckling. Vi ämnar undersöka ifall det finns ett samband mellan blankning och aktiekursnedgångar. Syfte: Studiens syfte är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan blankning och kursnedgångar. Vidare ämnar vi att undersöka ifall det går att utveckla en handelsstrategi genom att studera historiska avkastningar i hög respektive låg blankade portföljer. Metod: Vi har valt att undersöka 20 aktier under perioden april 2003 tills april 2009, där vi har samlat in veckovis nettoomsättning i aktieutlåning. Dessa data har använts för att utföra en multipel regressionsanalys för att undersöka om ett samband förekommer. Teoretiska perspektiv: Vi har valt att använda oss av en kvantitativ forskningsstrategi och därför kommer vår studie ha en deduktiv ansats. De teorier som anses vara relevanta och håller sig inom den teoretiska referensramen presenteras under teoriavsnittet, så som Effektiva marknadshypotesen och utbud och efterfrågan. Empiri: All data som samlats in så som veckovis statistik över aktieutlåningen och Affärsvärldens generalindex har bearbetats och har sammanställts i E-Views för att kunna utföra regressionsanalyser. Slutsats: Ur våra multipla regressionsanalyser kan vi inte med statistisk säkerhet fastställa att ett samband mellan blankning och kursnedgång förekommer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Meijer, Christoffer; Hermelin, Gustav; Bertilsson, David and Andrén, Jonas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktielån, Blankning, Handelsstrategi, Multipel regressionsanalys och Affärsvärldens generalindex., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436122
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:26:52
@misc{1436122,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Blankning – Blankningens påverkan på aktiekurser Seminariedatum: 2009-06-04 Kurs: FEKK01 – Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Andrén, Jonas, Bertilsson, David, Hermelin, Gustav & Meijer, Christoffer. Handledare: Kjellsson, Måns. Nyckelord: Aktielån, Blankning, Handelsstrategi, Multipel regressionsanalys och Affärsvärldens generalindex. Problem: Blankning är ett omdebatterat ämne, framför allt i sämre tider och media målar ofta upp en bild av att blankning skulle ge upphov till negativ kursutveckling. Vi ämnar undersöka ifall det finns ett samband mellan blankning och aktiekursnedgångar. Syfte: Studiens syfte är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan blankning och kursnedgångar. Vidare ämnar vi att undersöka ifall det går att utveckla en handelsstrategi genom att studera historiska avkastningar i hög respektive låg blankade portföljer. Metod: Vi har valt att undersöka 20 aktier under perioden april 2003 tills april 2009, där vi har samlat in veckovis nettoomsättning i aktieutlåning. Dessa data har använts för att utföra en multipel regressionsanalys för att undersöka om ett samband förekommer. Teoretiska perspektiv: Vi har valt att använda oss av en kvantitativ forskningsstrategi och därför kommer vår studie ha en deduktiv ansats. De teorier som anses vara relevanta och håller sig inom den teoretiska referensramen presenteras under teoriavsnittet, så som Effektiva marknadshypotesen och utbud och efterfrågan. Empiri: All data som samlats in så som veckovis statistik över aktieutlåningen och Affärsvärldens generalindex har bearbetats och har sammanställts i E-Views för att kunna utföra regressionsanalyser. Slutsats: Ur våra multipla regressionsanalyser kan vi inte med statistisk säkerhet fastställa att ett samband mellan blankning och kursnedgång förekommer.},
 author    = {Meijer, Christoffer and Hermelin, Gustav and Bertilsson, David and Andrén, Jonas},
 keyword   = {Aktielån,Blankning,Handelsstrategi,Multipel regressionsanalys och Affärsvärldens generalindex.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Blankning - blankningens påverkar på aktiekurser},
 year     = {2009},
}