Advanced

Varsel om uppsägning - Hur påverkas aktiekursen i hög- respektive lågkonjunktur?

Bartosik, Michael; Axelsson, Erik; Mannerfelt, Måns and Renold, Emil (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna uppsats har i syfte att utreda huruvida det går att identifiera avvikande aktieavkastning hos svenska företag som varslar om uppsägning i hög- respektive lågkonjunktur. Uppsatsen syftar även till att tolka och jämföra marknadens värdering av varsel om uppsägning i de skilda konjunkturlägena. Metod: Studien genomförs med hjälp av en eventstudiemetod för att undersöka hur marknaden reagerar vid tillkännagivandet av varsel om uppsägning. Genomsnittlig avvikande avkastning samt ackumulerad genomsnittlig avvikande avkastning beräknas och signifikanstestas utifrån formulerade hypoteser. Teoretisk referensram: Givet syftet för uppsatsen tillämpas den effektiva marknadshypotesen för att analysera empiriska resultat. Empiri och... (More)
Syfte: Denna uppsats har i syfte att utreda huruvida det går att identifiera avvikande aktieavkastning hos svenska företag som varslar om uppsägning i hög- respektive lågkonjunktur. Uppsatsen syftar även till att tolka och jämföra marknadens värdering av varsel om uppsägning i de skilda konjunkturlägena. Metod: Studien genomförs med hjälp av en eventstudiemetod för att undersöka hur marknaden reagerar vid tillkännagivandet av varsel om uppsägning. Genomsnittlig avvikande avkastning samt ackumulerad genomsnittlig avvikande avkastning beräknas och signifikanstestas utifrån formulerade hypoteser. Teoretisk referensram: Givet syftet för uppsatsen tillämpas den effektiva marknadshypotesen för att analysera empiriska resultat. Empiri och resultat: Kvantitativ data har använts i form av 41 observationer i högkonjunktur respektive 56 i lågkonjunktur, vilka främst redovisas genom tabeller och grafer. Slutsats: Resultaten påvisar ett svagt negativ samband mellan varsel om uppsägning och aktiekursens utveckling i både hög- samt lågkonjunktur på kort sikt, dock utan statistisk signifikans. Detta ledde oss till slutsatsen att den svenska marknaden antingen är halvstarkt effektiv i det här avseendet enligt effektiva marknadshypotesen eller att denna marknad är neutral i sin värdering av den här typen av information. Vidare tyder resultaten på att marknaden tenderar att värdera varsel om uppsägning mer negativt i lågkonjunktur. Emellertid kunde undersökningen ej frambringa statistiskt säkerställda avvikelser, vilket medförde att inga generella slutsatser kring eventuella skillnader i marknadens reaktion på kort sikt under de skilda konjunkturlägena kunde göras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bartosik, Michael; Axelsson, Erik; Mannerfelt, Måns and Renold, Emil
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varsel om uppsägning, aktiekurs, effektiva marknadshypotesen, eventstudie, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436136
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:25:23
@misc{1436136,
 abstract   = {Syfte: Denna uppsats har i syfte att utreda huruvida det går att identifiera avvikande aktieavkastning hos svenska företag som varslar om uppsägning i hög- respektive lågkonjunktur. Uppsatsen syftar även till att tolka och jämföra marknadens värdering av varsel om uppsägning i de skilda konjunkturlägena. Metod: Studien genomförs med hjälp av en eventstudiemetod för att undersöka hur marknaden reagerar vid tillkännagivandet av varsel om uppsägning. Genomsnittlig avvikande avkastning samt ackumulerad genomsnittlig avvikande avkastning beräknas och signifikanstestas utifrån formulerade hypoteser. Teoretisk referensram: Givet syftet för uppsatsen tillämpas den effektiva marknadshypotesen för att analysera empiriska resultat. Empiri och resultat: Kvantitativ data har använts i form av 41 observationer i högkonjunktur respektive 56 i lågkonjunktur, vilka främst redovisas genom tabeller och grafer. Slutsats: Resultaten påvisar ett svagt negativ samband mellan varsel om uppsägning och aktiekursens utveckling i både hög- samt lågkonjunktur på kort sikt, dock utan statistisk signifikans. Detta ledde oss till slutsatsen att den svenska marknaden antingen är halvstarkt effektiv i det här avseendet enligt effektiva marknadshypotesen eller att denna marknad är neutral i sin värdering av den här typen av information. Vidare tyder resultaten på att marknaden tenderar att värdera varsel om uppsägning mer negativt i lågkonjunktur. Emellertid kunde undersökningen ej frambringa statistiskt säkerställda avvikelser, vilket medförde att inga generella slutsatser kring eventuella skillnader i marknadens reaktion på kort sikt under de skilda konjunkturlägena kunde göras.},
 author    = {Bartosik, Michael and Axelsson, Erik and Mannerfelt, Måns and Renold, Emil},
 keyword   = {Varsel om uppsägning,aktiekurs,effektiva marknadshypotesen,eventstudie,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varsel om uppsägning - Hur påverkas aktiekursen i hög- respektive lågkonjunktur?},
 year     = {2009},
}