Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avregleringen av den svenska tågmarknaden - en studie av prissättningsprocessen

Arestad, Carl-Johan ; Hillestad, Christine ; Pålsson, Johan and Varaona, Daniel (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Examensarbetets titel: Avregleringen av den svenska tågmarknaden - en studie av prissättningsprocessen Seminariedatum: 01-06-2009 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Carl Johan Arestad, Hilde C. Hillestad, Johan Pålsson, Daniel Varaona Handledare: Rolf Larsson, Olof Arwidi Nyckelord: Avreglering, prissättning, monopol, inträdesbarriärer, Banverket. Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera prissättningssystemen Banverket kommer till att använda sig av efter avregleringen av den svenska tågmarknaden och om dessa leder till att uppfylla avregleringens motiv och mål. Metod: Vi kommer att utgå från regeringens offentliga handlingar för att leta svar på frågor kring avregleringen. Teori om... (More)
Sammanfattning Examensarbetets titel: Avregleringen av den svenska tågmarknaden - en studie av prissättningsprocessen Seminariedatum: 01-06-2009 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Carl Johan Arestad, Hilde C. Hillestad, Johan Pålsson, Daniel Varaona Handledare: Rolf Larsson, Olof Arwidi Nyckelord: Avreglering, prissättning, monopol, inträdesbarriärer, Banverket. Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera prissättningssystemen Banverket kommer till att använda sig av efter avregleringen av den svenska tågmarknaden och om dessa leder till att uppfylla avregleringens motiv och mål. Metod: Vi kommer att utgå från regeringens offentliga handlingar för att leta svar på frågor kring avregleringen. Teori om avreglering och prissättning används som jämförelsespunkt, och närmare likhetsgranskning av avhandlingar som har skrivits om avregleringen av tågmonopolet i England och jämföra med monopol situationen i Norge. Vidare använder vi oss av intervjuer med Banverket, SJ, norska Jernbaneverket och norska NSB och för att få fördjupade svar kring vår problematisering. Teoretiska perspektiv: Vid analysförfarande av den empiri vi har tagit del av använder vi oss av ett antal olika teorier. Dessa teorier är av Grants modell för contemporary strategy analysis, Porters sju inträdesbarriärer, Porters femkraftsmodell, och vinnarens förbannelse. Med hjälp av teorierna får läsaren bättre förståelse för de resonemang som förs i analysen och hjälper oss nå ett konsekvent resultat. Empiri: Empiridelen består av insamlad information om avregleringen av den svenska tågmarknaden samt historia, bakgrund och kringliggande omständigheter som används i vår analys. Vidare innehåller denna del också fakta om de olika underliggande institutionerna och aktörer. Resultat: I resultatet presenteras den diskussion vi har haft med representanter från Banverket, SJ, NSB, Jernbaneverket och med utomstående forskare. Här diskuteras olika kopplingar mellan empiri och teori om avregleringens effekt på prissättningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arestad, Carl-Johan ; Hillestad, Christine ; Pålsson, Johan and Varaona, Daniel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Avreglering, prissättning, monopol, inträdesbarriärer, Banverket, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436167
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:28:50
@misc{1436167,
 abstract   = {{Sammanfattning Examensarbetets titel: Avregleringen av den svenska tågmarknaden - en studie av prissättningsprocessen Seminariedatum: 01-06-2009 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Carl Johan Arestad, Hilde C. Hillestad, Johan Pålsson, Daniel Varaona Handledare: Rolf Larsson, Olof Arwidi Nyckelord: Avreglering, prissättning, monopol, inträdesbarriärer, Banverket. Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera prissättningssystemen Banverket kommer till att använda sig av efter avregleringen av den svenska tågmarknaden och om dessa leder till att uppfylla avregleringens motiv och mål. Metod: Vi kommer att utgå från regeringens offentliga handlingar för att leta svar på frågor kring avregleringen. Teori om avreglering och prissättning används som jämförelsespunkt, och närmare likhetsgranskning av avhandlingar som har skrivits om avregleringen av tågmonopolet i England och jämföra med monopol situationen i Norge. Vidare använder vi oss av intervjuer med Banverket, SJ, norska Jernbaneverket och norska NSB och för att få fördjupade svar kring vår problematisering. Teoretiska perspektiv: Vid analysförfarande av den empiri vi har tagit del av använder vi oss av ett antal olika teorier. Dessa teorier är av Grants modell för contemporary strategy analysis, Porters sju inträdesbarriärer, Porters femkraftsmodell, och vinnarens förbannelse. Med hjälp av teorierna får läsaren bättre förståelse för de resonemang som förs i analysen och hjälper oss nå ett konsekvent resultat. Empiri: Empiridelen består av insamlad information om avregleringen av den svenska tågmarknaden samt historia, bakgrund och kringliggande omständigheter som används i vår analys. Vidare innehåller denna del också fakta om de olika underliggande institutionerna och aktörer. Resultat: I resultatet presenteras den diskussion vi har haft med representanter från Banverket, SJ, NSB, Jernbaneverket och med utomstående forskare. Här diskuteras olika kopplingar mellan empiri och teori om avregleringens effekt på prissättningen.}},
 author    = {{Arestad, Carl-Johan and Hillestad, Christine and Pålsson, Johan and Varaona, Daniel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Avregleringen av den svenska tågmarknaden - en studie av prissättningsprocessen}},
 year     = {{2009}},
}