Advanced

En studie av momentumstrategin – Fundamentala variabler i en teknisk analys

Cabak, Alexandra; Nordstrom, Denise; Olsson, Lars and Wallén, Mikael (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns karakteristika hos företag i vinnar- och förlorarportföljer i en utvald momentumstrategi. Om karakteristika påvisas, avser studien även att beskriva vilken den är. Teoretiska perspektiv: Tidigare forskning kring momentumstrategin och de sju variablerna: Avkastning, branschindelning, storlek, price-to-book, skuldsättning, P/e-tal och utdelning ligger till grund för att tolka resultaten i undersökningen. Metod: Forskningsmetoden som ligger till grund för undersökningen är av kvantitativ karaktär. Datan är insamlad med hjälp av Thomson Datastream. Momentumportföljer är skapade enligt en tidigare studie med tolv månaders utvärderingsperiod och tre månaders placeringshorisont. SPSS... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns karakteristika hos företag i vinnar- och förlorarportföljer i en utvald momentumstrategi. Om karakteristika påvisas, avser studien även att beskriva vilken den är. Teoretiska perspektiv: Tidigare forskning kring momentumstrategin och de sju variablerna: Avkastning, branschindelning, storlek, price-to-book, skuldsättning, P/e-tal och utdelning ligger till grund för att tolka resultaten i undersökningen. Metod: Forskningsmetoden som ligger till grund för undersökningen är av kvantitativ karaktär. Datan är insamlad med hjälp av Thomson Datastream. Momentumportföljer är skapade enligt en tidigare studie med tolv månaders utvärderingsperiod och tre månaders placeringshorisont. SPSS används i nästa steg för att säkerställa möjlig signifikant karakteristika för respektive nyckeltal mellan vinnar- och förlorarportföljerna. Empiri: Momentumportföljerna ger en överavkastning i jämförelse med SIX Return Index. Uppsatsen finner signifikanta skillnader mellan vinnar- och förlorarportföljerna i variablerna. Slutsats: Undersökningens resultat visar signifikant skilda karakteristika hos vinnar- respektive förlorarportföljerna i momentumstrategin. Studien indikerar även på att portföljerna karakteriseras av att vara ickediversifierade. Resultatet från denna studie på den Svenska marknaden är i linje med tidigare studier inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cabak, Alexandra; Nordstrom, Denise; Olsson, Lars and Wallén, Mikael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Momentumstrategi, karakteristika, Stockholmsbörsen, Avkastning, Variabler., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436193
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:37:27
@misc{1436193,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns karakteristika hos företag i vinnar- och förlorarportföljer i en utvald momentumstrategi. Om karakteristika påvisas, avser studien även att beskriva vilken den är. Teoretiska perspektiv: Tidigare forskning kring momentumstrategin och de sju variablerna: Avkastning, branschindelning, storlek, price-to-book, skuldsättning, P/e-tal och utdelning ligger till grund för att tolka resultaten i undersökningen. Metod: Forskningsmetoden som ligger till grund för undersökningen är av kvantitativ karaktär. Datan är insamlad med hjälp av Thomson Datastream. Momentumportföljer är skapade enligt en tidigare studie med tolv månaders utvärderingsperiod och tre månaders placeringshorisont. SPSS används i nästa steg för att säkerställa möjlig signifikant karakteristika för respektive nyckeltal mellan vinnar- och förlorarportföljerna. Empiri: Momentumportföljerna ger en överavkastning i jämförelse med SIX Return Index. Uppsatsen finner signifikanta skillnader mellan vinnar- och förlorarportföljerna i variablerna. Slutsats: Undersökningens resultat visar signifikant skilda karakteristika hos vinnar- respektive förlorarportföljerna i momentumstrategin. Studien indikerar även på att portföljerna karakteriseras av att vara ickediversifierade. Resultatet från denna studie på den Svenska marknaden är i linje med tidigare studier inom området.},
 author    = {Cabak, Alexandra and Nordstrom, Denise and Olsson, Lars and Wallén, Mikael},
 keyword   = {Momentumstrategi,karakteristika,Stockholmsbörsen,Avkastning,Variabler.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av momentumstrategin – Fundamentala variabler i en teknisk analys},
 year     = {2009},
}