Advanced

VD:s ägande och företagets prestation -En studie på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista

Dahlgren, Henrik; Larsson, Amelie and Kovacs, Charlotte (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Ägande och Företagets Prestation - En studie på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete, Finansiering, Kandidatnivå, 15 poäng Författare: Amelie Larsson, Charlotte Kovacs, Henrik DahlgrenHandledare: Göran Anderson
Fem nyckelord:VD, Relativt ägande, Medelstora företag, företagsprestation, Tobins Q, Multipel regression Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns något samband mellan en VD:s ägande i det egna företaget och företagets prestation på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen består av agentteorin, den effektiva marknadshypotesen, teori angående Tobins Q, tidigare studier, samt studiens hypoteser. Metod: Tillämpning av en... (More)
Examensarbetets titel: Ägande och Företagets Prestation - En studie på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete, Finansiering, Kandidatnivå, 15 poäng Författare: Amelie Larsson, Charlotte Kovacs, Henrik DahlgrenHandledare: Göran Anderson
Fem nyckelord:VD, Relativt ägande, Medelstora företag, företagsprestation, Tobins Q, Multipel regression Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns något samband mellan en VD:s ägande i det egna företaget och företagets prestation på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen består av agentteorin, den effektiva marknadshypotesen, teori angående Tobins Q, tidigare studier, samt studiens hypoteser. Metod: Tillämpning av en kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning där VD:ns aktieinnehav ställs i relation med företagets prestation. Empiri: Undersökningen bygger på insamlad data från 27 företag på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista årsredovisningar samt databasen Datastream från år 2003 till 2008. Resultat:Resultatet från denna studie påvisar att det föreligger ett positivt signifikant samband mellan ett medelstort företags VD relativa aktieinnehav och företagets prestation mätt som Tobins q. Det finns ett icke signifikant samband mellan VD:ns absoluta ägande och företagets värde. Vid förskjutning av VD:ns relativa ägande blir VD:ns relativa aktieinnehav även positivt signifikant med företagets prestation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlgren, Henrik; Larsson, Amelie and Kovacs, Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
VD, Relativt ägande, Medelstora företag, företagsprestation, Tobins Q, Multipel regression, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436200
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:37:51
@misc{1436200,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Ägande och Företagets Prestation - En studie på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete, Finansiering, Kandidatnivå, 15 poäng Författare: Amelie Larsson, Charlotte Kovacs, Henrik DahlgrenHandledare: Göran Anderson
Fem nyckelord:VD, Relativt ägande, Medelstora företag, företagsprestation, Tobins Q, Multipel regression Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns något samband mellan en VD:s ägande i det egna företaget och företagets prestation på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen består av agentteorin, den effektiva marknadshypotesen, teori angående Tobins Q, tidigare studier, samt studiens hypoteser. Metod: Tillämpning av en kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning där VD:ns aktieinnehav ställs i relation med företagets prestation. Empiri: Undersökningen bygger på insamlad data från 27 företag på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista årsredovisningar samt databasen Datastream från år 2003 till 2008. Resultat:Resultatet från denna studie påvisar att det föreligger ett positivt signifikant samband mellan ett medelstort företags VD relativa aktieinnehav och företagets prestation mätt som Tobins q. Det finns ett icke signifikant samband mellan VD:ns absoluta ägande och företagets värde. Vid förskjutning av VD:ns relativa ägande blir VD:ns relativa aktieinnehav även positivt signifikant med företagets prestation.},
 author    = {Dahlgren, Henrik and Larsson, Amelie and Kovacs, Charlotte},
 keyword   = {VD,Relativt ägande,Medelstora företag,företagsprestation,Tobins Q,Multipel regression,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VD:s ägande och företagets prestation -En studie på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista},
 year     = {2009},
}