Advanced

Styrning 2.0? Företagswiki och interaktiva styrsystem

Lönroth, Jacob; Bachman, Olof and Lundström, Jimmy (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka styreffekter som uppstår på grund av fallföretagens användande av Wiki samt om det är möjligt att göra eventuella styreffekter interaktiva enligt Simons teorier om interaktiva styrsystem. Vårt vetenskapliga perspektiv är hermeneutik, forskningsansatsen deduktiv och undersökningsmetoden kvalitativ. Semistrukturerade intervjuer samt sekundärdata har använts för att ta fram empirin. Simons teorier om de fyra styrspakarna är huvudsaklig teori. Ytterligare teori är Merchant & Van der Stedes teorier om styrsystem. Huvudsakligt studieobjekt är användandet av företagswiki. Fallstudier genomförs på Alpha och Accenture. Genom användande av Wiki på företag går det att uppnå styrning. Denna styrning kan även... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka styreffekter som uppstår på grund av fallföretagens användande av Wiki samt om det är möjligt att göra eventuella styreffekter interaktiva enligt Simons teorier om interaktiva styrsystem. Vårt vetenskapliga perspektiv är hermeneutik, forskningsansatsen deduktiv och undersökningsmetoden kvalitativ. Semistrukturerade intervjuer samt sekundärdata har använts för att ta fram empirin. Simons teorier om de fyra styrspakarna är huvudsaklig teori. Ytterligare teori är Merchant & Van der Stedes teorier om styrsystem. Huvudsakligt studieobjekt är användandet av företagswiki. Fallstudier genomförs på Alpha och Accenture. Genom användande av Wiki på företag går det att uppnå styrning. Denna styrning kan även göras interaktiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lönroth, Jacob; Bachman, Olof and Lundström, Jimmy
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Företagswiki, Wiki, Web 2.0, Interaktiva Styrsystem, Styrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436206
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:46:01
@misc{1436206,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka styreffekter som uppstår på grund av fallföretagens användande av Wiki samt om det är möjligt att göra eventuella styreffekter interaktiva enligt Simons teorier om interaktiva styrsystem. Vårt vetenskapliga perspektiv är hermeneutik, forskningsansatsen deduktiv och undersökningsmetoden kvalitativ. Semistrukturerade intervjuer samt sekundärdata har använts för att ta fram empirin. Simons teorier om de fyra styrspakarna är huvudsaklig teori. Ytterligare teori är Merchant & Van der Stedes teorier om styrsystem. Huvudsakligt studieobjekt är användandet av företagswiki. Fallstudier genomförs på Alpha och Accenture. Genom användande av Wiki på företag går det att uppnå styrning. Denna styrning kan även göras interaktiv.},
 author    = {Lönroth, Jacob and Bachman, Olof and Lundström, Jimmy},
 keyword   = {Företagswiki,Wiki,Web 2.0,Interaktiva Styrsystem,Styrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrning 2.0? Företagswiki och interaktiva styrsystem},
 year     = {2009},
}