Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det svenska CSR-landskapet. En kartläggning av svenska, börsnoterade företags CSR-arbete

Holmstedt, Emmi ; Liron Andersson, Mikaela and Sörensen, Sofia (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning över hur svenska, börsnoterade företag arbetar med CSR. Ambitionen är att undersöka huruvida graden av CSR skiljer sig åt mellan stora och små företag respektive tillverkande och tjänsteföretag.
Metod: Studien är kartläggande och således av bred karaktär med beskrivande ambitioner. Ett egenkonstruerat mätverktyg har använts för att göra en innehållsanalys av slumpmässigt utvalda börsbolag. Teoretiska perspektiv: Grunden i den teoretiska referensramen bygger på teorier om CSR såsom Triple Bottom Line och Carrolls pyramid. Ramverket utgörs även av teorier med ett strategiperspektiv, nämligen stakeholderteorin, legitimitetsteorin och teorier om konkurrensfördelar. Empiri: Det... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning över hur svenska, börsnoterade företag arbetar med CSR. Ambitionen är att undersöka huruvida graden av CSR skiljer sig åt mellan stora och små företag respektive tillverkande och tjänsteföretag.
Metod: Studien är kartläggande och således av bred karaktär med beskrivande ambitioner. Ett egenkonstruerat mätverktyg har använts för att göra en innehållsanalys av slumpmässigt utvalda börsbolag. Teoretiska perspektiv: Grunden i den teoretiska referensramen bygger på teorier om CSR såsom Triple Bottom Line och Carrolls pyramid. Ramverket utgörs även av teorier med ett strategiperspektiv, nämligen stakeholderteorin, legitimitetsteorin och teorier om konkurrensfördelar. Empiri: Det empiriska materialet som undersökningen bygger på består av de 100 slumpmässigt utvalda, svenska, börsbolagens hemsidor. Resultat: Studien visar att det finns en skillnad i graden av CSR mellan stora och små företag på Stockholmsbörsen där stora företag visar en betydligt högre grad av CSR jämfört med små företag. Det finns dock inte någon statistiskt säkerställd skillnad i CSR-grad mellan tillverkande och tjänsteföretag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmstedt, Emmi ; Liron Andersson, Mikaela and Sörensen, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Social Responsibility, CSR-grad, kartläggning, svenska börsbolag, stakeholders, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436212
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:39:56
@misc{1436212,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning över hur svenska, börsnoterade företag arbetar med CSR. Ambitionen är att undersöka huruvida graden av CSR skiljer sig åt mellan stora och små företag respektive tillverkande och tjänsteföretag.
Metod: Studien är kartläggande och således av bred karaktär med beskrivande ambitioner. Ett egenkonstruerat mätverktyg har använts för att göra en innehållsanalys av slumpmässigt utvalda börsbolag. Teoretiska perspektiv: Grunden i den teoretiska referensramen bygger på teorier om CSR såsom Triple Bottom Line och Carrolls pyramid. Ramverket utgörs även av teorier med ett strategiperspektiv, nämligen stakeholderteorin, legitimitetsteorin och teorier om konkurrensfördelar. Empiri: Det empiriska materialet som undersökningen bygger på består av de 100 slumpmässigt utvalda, svenska, börsbolagens hemsidor. Resultat: Studien visar att det finns en skillnad i graden av CSR mellan stora och små företag på Stockholmsbörsen där stora företag visar en betydligt högre grad av CSR jämfört med små företag. Det finns dock inte någon statistiskt säkerställd skillnad i CSR-grad mellan tillverkande och tjänsteföretag.}},
 author    = {{Holmstedt, Emmi and Liron Andersson, Mikaela and Sörensen, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det svenska CSR-landskapet. En kartläggning av svenska, börsnoterade företags CSR-arbete}},
 year     = {{2009}},
}