Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lurigt med Light – Hur marknadsförs lightprodukter som ett hälsosamt alternativt utan att, i lagens mening, vara vilseledande?

Nordqvist, Lucy ; Thorsell Tauvon, Malin and Rudin, Lina (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Lurigt med Light – Hur marknadsförs lightprodukter som ett hälsosamt alternativt utan att, i lagens mening, vara vilseledande? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag gör för att marknadsföra lightprodukter som del av en hälsosam livsstil utan att vara vilseledande. Uppsatsens teoretiska bas består av teori främst från semiotik och retorik men även om den perceptuella processen och hur reklam utformas i allmänhet. Vi inkluderade även teori om rationalitet och emotioner i reklamsammanhang. Vi tittade också närmare på den svenska lagstiftningen gällande vilseledande marknadsföring. Uppsatsens empiri består av tre fallstudier kring lightprodukter; Coca-Cola light, Carlsberg Lite samt Fun Light. Vi har analyserat två reklamfilmer... (More)
Lurigt med Light – Hur marknadsförs lightprodukter som ett hälsosamt alternativt utan att, i lagens mening, vara vilseledande? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag gör för att marknadsföra lightprodukter som del av en hälsosam livsstil utan att vara vilseledande. Uppsatsens teoretiska bas består av teori främst från semiotik och retorik men även om den perceptuella processen och hur reklam utformas i allmänhet. Vi inkluderade även teori om rationalitet och emotioner i reklamsammanhang. Vi tittade också närmare på den svenska lagstiftningen gällande vilseledande marknadsföring. Uppsatsens empiri består av tre fallstudier kring lightprodukter; Coca-Cola light, Carlsberg Lite samt Fun Light. Vi har analyserat två reklamfilmer samt en tryckt annons per produkt. I analysen hittade vi med hjälp av semiotik åtta övergripande teman. Dessa var: Associationer, Distraktion, Problem och Lösning, Undanhållande av sanningen, Smutskastning, Förebilder och Expertis, Försköning samt Humor. Dessa teman är olika metoder vi tror används av marknadsförare för att vilseleda sina konsumenter att tro att deras produkt är mer hälsosamma än vad de kanske egentligen är. I analysen fann vi inslag på argumentation både genom pathos samt logos. De teman vi hittade var alla metoder för att vilseleda konsumenter till att tro att en specifik lightprodukt är hälsosammare än den i själva verket kanske är. Metoderna klarade sig undan marknadsföringslagens definition av vilseledande marknadsföring då de inte explicit vilseledde konsumenterna, utan använde sig av underliggande budskap. Detta är något vi kunde utläsa genom vår semiotiska referensram. De flesta teman appellerade till konsumenternas känsla, pathos, men även rationella teman, logos, förekom i viss utsträckning. Genom att använda sig av pathos i sina reklamfilmer och annonser vädjade marknadsförarna till konsumenternas emotioner. De inslag av logos som vi hittade vädjade till konsumenternas rationella sida. Marknadsförare kan vilseleda konsumenter både genom emotioner och genom rationalitet och ändå stanna inom lagens ramar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordqvist, Lucy ; Thorsell Tauvon, Malin and Rudin, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsföring, lightprodukter, hälsa, vilseledande, sötningsmedel, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436225
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:47:02
@misc{1436225,
 abstract   = {{Lurigt med Light – Hur marknadsförs lightprodukter som ett hälsosamt alternativt utan att, i lagens mening, vara vilseledande? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag gör för att marknadsföra lightprodukter som del av en hälsosam livsstil utan att vara vilseledande. Uppsatsens teoretiska bas består av teori främst från semiotik och retorik men även om den perceptuella processen och hur reklam utformas i allmänhet. Vi inkluderade även teori om rationalitet och emotioner i reklamsammanhang. Vi tittade också närmare på den svenska lagstiftningen gällande vilseledande marknadsföring. Uppsatsens empiri består av tre fallstudier kring lightprodukter; Coca-Cola light, Carlsberg Lite samt Fun Light. Vi har analyserat två reklamfilmer samt en tryckt annons per produkt. I analysen hittade vi med hjälp av semiotik åtta övergripande teman. Dessa var: Associationer, Distraktion, Problem och Lösning, Undanhållande av sanningen, Smutskastning, Förebilder och Expertis, Försköning samt Humor. Dessa teman är olika metoder vi tror används av marknadsförare för att vilseleda sina konsumenter att tro att deras produkt är mer hälsosamma än vad de kanske egentligen är. I analysen fann vi inslag på argumentation både genom pathos samt logos. De teman vi hittade var alla metoder för att vilseleda konsumenter till att tro att en specifik lightprodukt är hälsosammare än den i själva verket kanske är. Metoderna klarade sig undan marknadsföringslagens definition av vilseledande marknadsföring då de inte explicit vilseledde konsumenterna, utan använde sig av underliggande budskap. Detta är något vi kunde utläsa genom vår semiotiska referensram. De flesta teman appellerade till konsumenternas känsla, pathos, men även rationella teman, logos, förekom i viss utsträckning. Genom att använda sig av pathos i sina reklamfilmer och annonser vädjade marknadsförarna till konsumenternas emotioner. De inslag av logos som vi hittade vädjade till konsumenternas rationella sida. Marknadsförare kan vilseleda konsumenter både genom emotioner och genom rationalitet och ändå stanna inom lagens ramar.}},
 author    = {{Nordqvist, Lucy and Thorsell Tauvon, Malin and Rudin, Lina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Lurigt med Light – Hur marknadsförs lightprodukter som ett hälsosamt alternativt utan att, i lagens mening, vara vilseledande?}},
 year     = {{2009}},
}