Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

CSR - ett medel för att bygga upp och återuppbygga ett förtroendekapital?

Nilzén, Josefin and Dahl, Caroline (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: CSR – ett medel för att bygga upp och återuppbygga ett förtroendekapital? Seminariedatum: 3 juni 2009 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 ECTS Författare: Caroline Dahl och Josefin Nilzén Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: CSR, ansvarsfullt ledarskap, förtroende, motivation och förtroendekris Syfte: att undersöka huruvida en organisations filantropiska CSR-arbete kan motivera och bygga upp ett förtroendekapital hos medarbetarna, samt återuppbygga förtroendekapitalet efter en förtroendekris. Eftersom ämnet är relativt outforskat ämnar vi även att utveckla en modell som gör det lättare att förstå relationen mellan de faktorer som, enligt vår studie, spelar in. Research design: En kvalitativ empirisk... (More)
Titel: CSR – ett medel för att bygga upp och återuppbygga ett förtroendekapital? Seminariedatum: 3 juni 2009 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 ECTS Författare: Caroline Dahl och Josefin Nilzén Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: CSR, ansvarsfullt ledarskap, förtroende, motivation och förtroendekris Syfte: att undersöka huruvida en organisations filantropiska CSR-arbete kan motivera och bygga upp ett förtroendekapital hos medarbetarna, samt återuppbygga förtroendekapitalet efter en förtroendekris. Eftersom ämnet är relativt outforskat ämnar vi även att utveckla en modell som gör det lättare att förstå relationen mellan de faktorer som, enligt vår studie, spelar in. Research design: En kvalitativ empirisk studie av explorativ karaktär i form av två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med medarbetare på fallföretaget Skandia. Vår referensram: Teorier på områdena CSR, ansvarsfullt ledarskap, motivation och förtroende. Vi lyfter bland annat fram Carrolls CSR-pyramid, Corporate Social Performance, Carrolls tre etiska ansatser till ledningsstilar, Barrets Relationship of Human Needs to Personal Motivation samt begreppet förtroende som fenomen och vad som händer när förtroendet för en organisation går förlorat. Empiri: Indelad i två avsnitt; först en empirisk bakgrund där vi redogör för Skandias CSR-arbete Idéer för Livet (IFL) samt Skandiaskandalen och medias roll i denna. Därefter presenterar vi empirin, det vill säga fokusgruppsintervjuerna, och en analys av denna. Slutsats: Vår studie visar att CSR, som har utvecklats till CSP, kan fungera som ett medel för att motivera och bygga upp ett förtroendekapital hos medarbetarna. För att illustrera detta har vi skapat en ny modell. Denna illustrerar även vad som sker med förtroendekapitalet när en skandal i företaget utlöser en förtroendekris. Resultatet är att ju högre medarbetarnas förtroendekapital är desto mindre skadlig effekt får förtroendekrisen för denna grupp av stakeholders. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilzén, Josefin and Dahl, Caroline
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, ansvarsfullt ledarskap, förtroende, motivation, förtroendekris, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436267
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:42:36
@misc{1436267,
 abstract   = {{Titel: CSR – ett medel för att bygga upp och återuppbygga ett förtroendekapital? Seminariedatum: 3 juni 2009 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 ECTS Författare: Caroline Dahl och Josefin Nilzén Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: CSR, ansvarsfullt ledarskap, förtroende, motivation och förtroendekris Syfte: att undersöka huruvida en organisations filantropiska CSR-arbete kan motivera och bygga upp ett förtroendekapital hos medarbetarna, samt återuppbygga förtroendekapitalet efter en förtroendekris. Eftersom ämnet är relativt outforskat ämnar vi även att utveckla en modell som gör det lättare att förstå relationen mellan de faktorer som, enligt vår studie, spelar in. Research design: En kvalitativ empirisk studie av explorativ karaktär i form av två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med medarbetare på fallföretaget Skandia. Vår referensram: Teorier på områdena CSR, ansvarsfullt ledarskap, motivation och förtroende. Vi lyfter bland annat fram Carrolls CSR-pyramid, Corporate Social Performance, Carrolls tre etiska ansatser till ledningsstilar, Barrets Relationship of Human Needs to Personal Motivation samt begreppet förtroende som fenomen och vad som händer när förtroendet för en organisation går förlorat. Empiri: Indelad i två avsnitt; först en empirisk bakgrund där vi redogör för Skandias CSR-arbete Idéer för Livet (IFL) samt Skandiaskandalen och medias roll i denna. Därefter presenterar vi empirin, det vill säga fokusgruppsintervjuerna, och en analys av denna. Slutsats: Vår studie visar att CSR, som har utvecklats till CSP, kan fungera som ett medel för att motivera och bygga upp ett förtroendekapital hos medarbetarna. För att illustrera detta har vi skapat en ny modell. Denna illustrerar även vad som sker med förtroendekapitalet när en skandal i företaget utlöser en förtroendekris. Resultatet är att ju högre medarbetarnas förtroendekapital är desto mindre skadlig effekt får förtroendekrisen för denna grupp av stakeholders.}},
 author    = {{Nilzén, Josefin and Dahl, Caroline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{CSR - ett medel för att bygga upp och återuppbygga ett förtroendekapital?}},
 year     = {{2009}},
}