Advanced

Trender för goodwillnedskrivningar

Johansson, Mattias and Larsson, Jesper (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen syfte är att ge en bild av hur goodwillredovisning tillämpas i praktiken i några specifika företag. Metod: Vår studie är till sin karaktär huvudsakligen kvantitativ med en deduktiv ansats, även om det kan finnas små inslag av grundad teori. Vår studie är i huvudsak en dokumentstudie av företagens årsredovisningar. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska bas utgörs av en genomgång av redovisningsreglering, redovisningens kvalitativa egenskaper, redovisningens användare, värdering av tillgångar, värdering av goodwill och nedskrivning av goodwill. Empiri: Empirin utgörs i första hand av primärdata från börsnoterade svenska företags årsredovisningar. Urvalet består av 30 slumpmässigt utvalda företag, 20 från Stockholmsbörsens... (More)
Syfte: Uppsatsen syfte är att ge en bild av hur goodwillredovisning tillämpas i praktiken i några specifika företag. Metod: Vår studie är till sin karaktär huvudsakligen kvantitativ med en deduktiv ansats, även om det kan finnas små inslag av grundad teori. Vår studie är i huvudsak en dokumentstudie av företagens årsredovisningar. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska bas utgörs av en genomgång av redovisningsreglering, redovisningens kvalitativa egenskaper, redovisningens användare, värdering av tillgångar, värdering av goodwill och nedskrivning av goodwill. Empiri: Empirin utgörs i första hand av primärdata från börsnoterade svenska företags årsredovisningar. Urvalet består av 30 slumpmässigt utvalda företag, 20 från Stockholmsbörsens Large Cap-lista och tio från mindre börslistor dock högst Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Resultat: Vår studie har visat att nedskrivningarna av goodwill ökat något under 2008 troligen till följd av rådande lågkonjunktur. Det finns även starka indikationer på att goodwillnedskrivningarna kommer att öka ytterligare efterhand som lågkonjunkturen fördjupas. Vi har även visat att det finns stora brister i företagens efterlevnad av upplysningskraven i främst IAS 36. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Mattias and Larsson, Jesper
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Goodwill, nedskrivning, lågkonjunktur, rörelseförvärv, IFRS, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436278
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:37:56
@misc{1436278,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen syfte är att ge en bild av hur goodwillredovisning tillämpas i praktiken i några specifika företag. Metod: Vår studie är till sin karaktär huvudsakligen kvantitativ med en deduktiv ansats, även om det kan finnas små inslag av grundad teori. Vår studie är i huvudsak en dokumentstudie av företagens årsredovisningar. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska bas utgörs av en genomgång av redovisningsreglering, redovisningens kvalitativa egenskaper, redovisningens användare, värdering av tillgångar, värdering av goodwill och nedskrivning av goodwill. Empiri: Empirin utgörs i första hand av primärdata från börsnoterade svenska företags årsredovisningar. Urvalet består av 30 slumpmässigt utvalda företag, 20 från Stockholmsbörsens Large Cap-lista och tio från mindre börslistor dock högst Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Resultat: Vår studie har visat att nedskrivningarna av goodwill ökat något under 2008 troligen till följd av rådande lågkonjunktur. Det finns även starka indikationer på att goodwillnedskrivningarna kommer att öka ytterligare efterhand som lågkonjunkturen fördjupas. Vi har även visat att det finns stora brister i företagens efterlevnad av upplysningskraven i främst IAS 36.},
 author    = {Johansson, Mattias and Larsson, Jesper},
 keyword   = {Goodwill,nedskrivning,lågkonjunktur,rörelseförvärv,IFRS,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trender för goodwillnedskrivningar},
 year     = {2009},
}