Advanced

Kommunal revision - arbete för förändring och synen på revisionsarbetet

Öwall, Caroline; Hällström, Anna and Olsson, Marcus (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de förtroendevalda revisorerna arbetar för att driva igenom förändringar i den kommunala verksamheten i olika kommuner och vad andra aktöreri och utanför kommunerna anser om arbetssättet och den kritik som revisorerna framför. Metod: Med ett induktiv och deduktivt angreppssätt och utifrån en kvalitativ och deskriptiv ansats har två fallstudier genomförts.
Fallstudierna baseras på dokumentstudier, intervjuer och
observationer. Teoretiskt perspektiv: Studien har ett teoretiskt ramverk bestående av positiv redovisningsteori, agentteorin och intressentmodellen. Empiri: Det empiriska materialet består av åtta intervjuer, två
observationer och dokumentstudie av revisionsrapporter över... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de förtroendevalda revisorerna arbetar för att driva igenom förändringar i den kommunala verksamheten i olika kommuner och vad andra aktöreri och utanför kommunerna anser om arbetssättet och den kritik som revisorerna framför. Metod: Med ett induktiv och deduktivt angreppssätt och utifrån en kvalitativ och deskriptiv ansats har två fallstudier genomförts.
Fallstudierna baseras på dokumentstudier, intervjuer och
observationer. Teoretiskt perspektiv: Studien har ett teoretiskt ramverk bestående av positiv redovisningsteori, agentteorin och intressentmodellen. Empiri: Det empiriska materialet består av åtta intervjuer, två
observationer och dokumentstudie av revisionsrapporter över
årsredovisningar. Resultat: Vi har sett att det finns skillnader i hur revisorerna arbetar och att dessa skillnader till stor del beror på budgeten för revisorerna. Vi har konstaterat att revisorernas påpekanden om felaktigheter oftast leder till förändring, dock inte alltid. Detta beror dels på svårheter att korrigera felen dels på olika politiska ställningstagande.Kommunernas intressenter har varierande intresse för revisionens arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öwall, Caroline; Hällström, Anna and Olsson, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunal revision, förändring, förtroendevald revisor, sakkunnigt biträde, agentteorin, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436294
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2015-10-19 15:58:09
@misc{1436294,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de förtroendevalda revisorerna arbetar för att driva igenom förändringar i den kommunala verksamheten i olika kommuner och vad andra aktöreri och utanför kommunerna anser om arbetssättet och den kritik som revisorerna framför. Metod: Med ett induktiv och deduktivt angreppssätt och utifrån en kvalitativ och deskriptiv ansats har två fallstudier genomförts.
Fallstudierna baseras på dokumentstudier, intervjuer och
observationer. Teoretiskt perspektiv: Studien har ett teoretiskt ramverk bestående av positiv redovisningsteori, agentteorin och intressentmodellen. Empiri: Det empiriska materialet består av åtta intervjuer, två
observationer och dokumentstudie av revisionsrapporter över
årsredovisningar. Resultat: Vi har sett att det finns skillnader i hur revisorerna arbetar och att dessa skillnader till stor del beror på budgeten för revisorerna. Vi har konstaterat att revisorernas påpekanden om felaktigheter oftast leder till förändring, dock inte alltid. Detta beror dels på svårheter att korrigera felen dels på olika politiska ställningstagande.Kommunernas intressenter har varierande intresse för revisionens arbete.},
 author    = {Öwall, Caroline and Hällström, Anna and Olsson, Marcus},
 keyword   = {kommunal revision,förändring,förtroendevald revisor,sakkunnigt biträde,agentteorin,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunal revision - arbete för förändring och synen på revisionsarbetet},
 year     = {2009},
}