Advanced

Aktieägarnas betydelse- En studie av ersättningssystemens utformning i noterade bolag

Nordlander, Johanna; Murray, Mikaela; Håkansson, Linnea and Eckerbom, Charlotte (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ägarinflytande, i form av ägarkoncentration och ägartyp i ett företag, påverkar det monetära ersättningssystemets utformning till företagets verkställande direktör i svenska noterade bolag. Detta har skett genom en kvantitativ studie, där sekundära källor i form av årsredovisningar har studerats. Utifrån datan har statistiska tester utförts, för att undersöka olika samband mellan ägarkoncentration, ägartyp och ersättningssystemens utformning. Resultaten som har konstaterats visar att ägande, i form av ägarkoncentration och en viss typ av ägandeskap, har betydelse för ersättningens sammansättning. Företag med hög ägarkoncentration använder sig av färre ersättningskomponenter, medan företag med låg... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ägarinflytande, i form av ägarkoncentration och ägartyp i ett företag, påverkar det monetära ersättningssystemets utformning till företagets verkställande direktör i svenska noterade bolag. Detta har skett genom en kvantitativ studie, där sekundära källor i form av årsredovisningar har studerats. Utifrån datan har statistiska tester utförts, för att undersöka olika samband mellan ägarkoncentration, ägartyp och ersättningssystemens utformning. Resultaten som har konstaterats visar att ägande, i form av ägarkoncentration och en viss typ av ägandeskap, har betydelse för ersättningens sammansättning. Företag med hög ägarkoncentration använder sig av färre ersättningskomponenter, medan företag med låg ägarkoncentration har ett ersättningssystem som innehåller fler komponenter. Vidare kan ett samband mellan ett passivt ägandeskap och fler ersättningskomponenter konstateras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordlander, Johanna; Murray, Mikaela; Håkansson, Linnea and Eckerbom, Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ägarkoncentration, ägartyp, monetära ersättningssystem, verkställande direktör, agentteori, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436300
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:26:32
@misc{1436300,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka hur ägarinflytande, i form av ägarkoncentration och ägartyp i ett företag, påverkar det monetära ersättningssystemets utformning till företagets verkställande direktör i svenska noterade bolag. Detta har skett genom en kvantitativ studie, där sekundära källor i form av årsredovisningar har studerats. Utifrån datan har statistiska tester utförts, för att undersöka olika samband mellan ägarkoncentration, ägartyp och ersättningssystemens utformning. Resultaten som har konstaterats visar att ägande, i form av ägarkoncentration och en viss typ av ägandeskap, har betydelse för ersättningens sammansättning. Företag med hög ägarkoncentration använder sig av färre ersättningskomponenter, medan företag med låg ägarkoncentration har ett ersättningssystem som innehåller fler komponenter. Vidare kan ett samband mellan ett passivt ägandeskap och fler ersättningskomponenter konstateras.},
 author    = {Nordlander, Johanna and Murray, Mikaela and Håkansson, Linnea and Eckerbom, Charlotte},
 keyword   = {Ägarkoncentration,ägartyp,monetära ersättningssystem,verkställande direktör,agentteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktieägarnas betydelse- En studie av ersättningssystemens utformning i noterade bolag},
 year     = {2009},
}