Advanced

Ska VD:n vara styrelseledamot? – eller medför det till en sämre aktiekursutveckling?

Terike, Daniel; Möller, David and Maaz Al Amien, Rashid (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Rapportens titel: Ska VD:n vara styrelseledamot? – eller medför det till en sämre aktiekursutveckling? Seminariedatum: 4:e juni 2009
Ämne/kurs: FEKK01 Examensarbete kandidatnivå, 15 HP
Författare: Rashid Maaz, David Möller, Daniel Terike
Handledare: Matts Kärreman
Omfång: 74 sidor
Fem nyckelord: Corporate Governance, VD, Styrelse, Aktieägare, Aktiepris Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om noterade företag på Stockholmsbörsens Large- och Midcap listor vars VD också är styrelseledamot har en sämre aktiekursutveckling än företag vars VD inte är det. Vidare är även syftet att undersöka om VD:ns medverkan i styrelsen som ledamot har någon signifikant påverkan på företagets aktiepris. Metod: Undersökningen har en deduktiv ansats bestående... (More)
Rapportens titel: Ska VD:n vara styrelseledamot? – eller medför det till en sämre aktiekursutveckling? Seminariedatum: 4:e juni 2009
Ämne/kurs: FEKK01 Examensarbete kandidatnivå, 15 HP
Författare: Rashid Maaz, David Möller, Daniel Terike
Handledare: Matts Kärreman
Omfång: 74 sidor
Fem nyckelord: Corporate Governance, VD, Styrelse, Aktieägare, Aktiepris Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om noterade företag på Stockholmsbörsens Large- och Midcap listor vars VD också är styrelseledamot har en sämre aktiekursutveckling än företag vars VD inte är det. Vidare är även syftet att undersöka om VD:ns medverkan i styrelsen som ledamot har någon signifikant påverkan på företagets aktiepris. Metod: Undersökningen har en deduktiv ansats bestående av en statistisk-, regressions- och T-testanalys. Den statistiska analysen undersöker om företag vars VD också är styrelseledamot har en sämre än aktiekursutveckling än företag vars VD inte är det. Regressions- och T-testanalysen undersöker om VD:ns medverkan i styrelsen påverkar företagets aktiepris. Teoretiska perspektiv: Vi har valt att använda de teorier som belyser VD:ns medverkan i styrelsen som negativ. Även de institutionella referenser som belyser hur styrelse och VD ska arbeta. Empiri: Den empiriska delen är genomförd genom att statistiskt jämföra aktieprisförändringar mellan företag vars VD är styrelseledamot och företag vars VD inte är styrelseledamot. Vidare har regressions- och T-testanalysen gjorts för att undersöka om VD:ns medverkan i styrelsen har någon signifikant påverkan på företagets aktiepris. Slutsatser: Urvalets företag vars VD är styrelseledamot har inte en sämre aktiekursutveckling än de företag vars VD inte är styrelseledamot. Regressions- och T-testanalysen ger tvetydliga svar vilket gör att vi inte kan fastställa om ett samband mellan VD:ns medverkan i styrelsen och aktiepriset finns eller inte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Terike, Daniel; Möller, David and Maaz Al Amien, Rashid
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Governance, VD, Styrelse, Aktieägare, Aktiepris, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436319
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:27:35
@misc{1436319,
 abstract   = {Rapportens titel: Ska VD:n vara styrelseledamot? – eller medför det till en sämre aktiekursutveckling? Seminariedatum: 4:e juni 2009
Ämne/kurs: FEKK01 Examensarbete kandidatnivå, 15 HP
Författare: Rashid Maaz, David Möller, Daniel Terike
Handledare: Matts Kärreman
Omfång: 74 sidor
Fem nyckelord: Corporate Governance, VD, Styrelse, Aktieägare, Aktiepris Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om noterade företag på Stockholmsbörsens Large- och Midcap listor vars VD också är styrelseledamot har en sämre aktiekursutveckling än företag vars VD inte är det. Vidare är även syftet att undersöka om VD:ns medverkan i styrelsen som ledamot har någon signifikant påverkan på företagets aktiepris. Metod: Undersökningen har en deduktiv ansats bestående av en statistisk-, regressions- och T-testanalys. Den statistiska analysen undersöker om företag vars VD också är styrelseledamot har en sämre än aktiekursutveckling än företag vars VD inte är det. Regressions- och T-testanalysen undersöker om VD:ns medverkan i styrelsen påverkar företagets aktiepris. Teoretiska perspektiv: Vi har valt att använda de teorier som belyser VD:ns medverkan i styrelsen som negativ. Även de institutionella referenser som belyser hur styrelse och VD ska arbeta. Empiri: Den empiriska delen är genomförd genom att statistiskt jämföra aktieprisförändringar mellan företag vars VD är styrelseledamot och företag vars VD inte är styrelseledamot. Vidare har regressions- och T-testanalysen gjorts för att undersöka om VD:ns medverkan i styrelsen har någon signifikant påverkan på företagets aktiepris. Slutsatser: Urvalets företag vars VD är styrelseledamot har inte en sämre aktiekursutveckling än de företag vars VD inte är styrelseledamot. Regressions- och T-testanalysen ger tvetydliga svar vilket gör att vi inte kan fastställa om ett samband mellan VD:ns medverkan i styrelsen och aktiepriset finns eller inte.},
 author    = {Terike, Daniel and Möller, David and Maaz Al Amien, Rashid},
 keyword   = {Corporate Governance,VD,Styrelse,Aktieägare,Aktiepris,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ska VD:n vara styrelseledamot? – eller medför det till en sämre aktiekursutveckling?},
 year     = {2009},
}