Advanced

Benchmarking - Ett verktyg för småföretag?

Ejlertsson Torstensson, Josefin and Holmberg, Jens (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att studera vilka incitament som eventuellt finns för småföretag att tillämpa benchmarking, samt att ge ett förslag till hur en benchmarkingmetod för småföretag skulle kunna vara utformad. Den teoretiska referensramen har byggts upp kring olika teorier och synsätt som behandlar förberedelser och förutsättningar för benchmarking, benchmarking i 10 steg samt benchlearning. Insamling av primärdata har skett genom intervjuer med tre fallföretag; Into Music AB, Fred Holmberg & Co AB och Stefan Billing Livs AB. Vi har kunnat identifiera fem incitament för småföretag att använda benchmarking. Dessa är följande: att företaget slipper uppfinna hjulet pånytt i jämförelsearbetet, behovet av att förbättra processerna i... (More)
Syftet med uppsatsen är att studera vilka incitament som eventuellt finns för småföretag att tillämpa benchmarking, samt att ge ett förslag till hur en benchmarkingmetod för småföretag skulle kunna vara utformad. Den teoretiska referensramen har byggts upp kring olika teorier och synsätt som behandlar förberedelser och förutsättningar för benchmarking, benchmarking i 10 steg samt benchlearning. Insamling av primärdata har skett genom intervjuer med tre fallföretag; Into Music AB, Fred Holmberg & Co AB och Stefan Billing Livs AB. Vi har kunnat identifiera fem incitament för småföretag att använda benchmarking. Dessa är följande: att företaget slipper uppfinna hjulet pånytt i jämförelsearbetet, behovet av att förbättra processerna i tillväxt- och mognadsfasen av företagets livscykel, behovet av överblick och kontroll över den platta organisationen, behovet av att förbättras och behålla sin marknadsposition utifrån ett konkurrensperspektiv, vikten av att förstå sin omvärld och kunna identifiera möjligheter och hot på nya och befintliga marknader. Vi har även tagit fram en för småföretag lämplig modell i fem steg med lärandeperspektivet, benchlearning som präglande element. De fem stegen i modellen är Förutsättningar och Förberedelser (FF), Vad förbättra, Informationsinsamling, Position och Målsättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ejlertsson Torstensson, Josefin and Holmberg, Jens
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Benchmarking, Småföretag, Benchlearning, Jämförelser, Incitament, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436325
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:40:28
@misc{1436325,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att studera vilka incitament som eventuellt finns för småföretag att tillämpa benchmarking, samt att ge ett förslag till hur en benchmarkingmetod för småföretag skulle kunna vara utformad. Den teoretiska referensramen har byggts upp kring olika teorier och synsätt som behandlar förberedelser och förutsättningar för benchmarking, benchmarking i 10 steg samt benchlearning. Insamling av primärdata har skett genom intervjuer med tre fallföretag; Into Music AB, Fred Holmberg & Co AB och Stefan Billing Livs AB. Vi har kunnat identifiera fem incitament för småföretag att använda benchmarking. Dessa är följande: att företaget slipper uppfinna hjulet pånytt i jämförelsearbetet, behovet av att förbättra processerna i tillväxt- och mognadsfasen av företagets livscykel, behovet av överblick och kontroll över den platta organisationen, behovet av att förbättras och behålla sin marknadsposition utifrån ett konkurrensperspektiv, vikten av att förstå sin omvärld och kunna identifiera möjligheter och hot på nya och befintliga marknader. Vi har även tagit fram en för småföretag lämplig modell i fem steg med lärandeperspektivet, benchlearning som präglande element. De fem stegen i modellen är Förutsättningar och Förberedelser (FF), Vad förbättra, Informationsinsamling, Position och Målsättning.},
 author    = {Ejlertsson Torstensson, Josefin and Holmberg, Jens},
 keyword   = {Benchmarking,Småföretag,Benchlearning,Jämförelser,Incitament,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Benchmarking - Ett verktyg för småföretag?},
 year     = {2009},
}