Advanced

Värdeskapande Processer – en studie om huruvida Private Equity-bolag skapar värde genom rörelsekapitalhantering

Tallhage, Ulf; Johnsson, Ola; Nordmark, Emil and Andrén, Ludwig (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Att med utgångspunkt i de undersökta företagens rörelsekapital, analysera huruvida PE-bolag genomför förändringar vid en LBO som skapar värde. Med hjälp av nyckeltalsanalys samt intervjuer, ämnar uppsatsen att ge en bild av de förändringar svenska PE-bolag genomför i rörelsekapitalet under holding-fasen. Metod:
Uppsatsens metod grundar sig i en kvantitativ undersökning i form av insamlad data från Private Equity- förvärvade företags årsredovisningar. Detta stöds sedan av en kvalitativ undersökning där informationen är hämtad från semistrukturerade intervjuer. Intervjuobjekten är aktiva inom den svenska Private Equity branschen. Teoretiska perspektiv:
Uppsatsens teori utgörs utav Rörelsekapitalteori, Rappaports sju värdedrivare och... (More)
Syfte:
Att med utgångspunkt i de undersökta företagens rörelsekapital, analysera huruvida PE-bolag genomför förändringar vid en LBO som skapar värde. Med hjälp av nyckeltalsanalys samt intervjuer, ämnar uppsatsen att ge en bild av de förändringar svenska PE-bolag genomför i rörelsekapitalet under holding-fasen. Metod:
Uppsatsens metod grundar sig i en kvantitativ undersökning i form av insamlad data från Private Equity- förvärvade företags årsredovisningar. Detta stöds sedan av en kvalitativ undersökning där informationen är hämtad från semistrukturerade intervjuer. Intervjuobjekten är aktiva inom den svenska Private Equity branschen. Teoretiska perspektiv:
Uppsatsens teori utgörs utav Rörelsekapitalteori, Rappaports sju värdedrivare och ROIC-trädet. Detta baseras på information hämtat ur relevanta artiklar samt kurslitteratur. Empiri:
Uppsatsen empiri utgörs dels utav en kvantitativ studie som bygger på en nyckeltalsanalys av ett antal företag som förvärvats av Private Equity bolag. Detta material kompletteras med ett antal semistrukturerade intervjuer med personer aktiva inom Private Equity. Resulat:
Vi finner att PE-bolag skapar värde genom sin rörelsekapitalhantering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tallhage, Ulf; Johnsson, Ola; Nordmark, Emil and Andrén, Ludwig
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Private Equity, LBO, Värdeskapande, Tillgångshantering, Rörelsekapital, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436336
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:22:47
@misc{1436336,
 abstract   = {Syfte:
Att med utgångspunkt i de undersökta företagens rörelsekapital, analysera huruvida PE-bolag genomför förändringar vid en LBO som skapar värde. Med hjälp av nyckeltalsanalys samt intervjuer, ämnar uppsatsen att ge en bild av de förändringar svenska PE-bolag genomför i rörelsekapitalet under holding-fasen. Metod:
Uppsatsens metod grundar sig i en kvantitativ undersökning i form av insamlad data från Private Equity- förvärvade företags årsredovisningar. Detta stöds sedan av en kvalitativ undersökning där informationen är hämtad från semistrukturerade intervjuer. Intervjuobjekten är aktiva inom den svenska Private Equity branschen. Teoretiska perspektiv:
Uppsatsens teori utgörs utav Rörelsekapitalteori, Rappaports sju värdedrivare och ROIC-trädet. Detta baseras på information hämtat ur relevanta artiklar samt kurslitteratur. Empiri:
Uppsatsen empiri utgörs dels utav en kvantitativ studie som bygger på en nyckeltalsanalys av ett antal företag som förvärvats av Private Equity bolag. Detta material kompletteras med ett antal semistrukturerade intervjuer med personer aktiva inom Private Equity. Resulat:
Vi finner att PE-bolag skapar värde genom sin rörelsekapitalhantering.},
 author    = {Tallhage, Ulf and Johnsson, Ola and Nordmark, Emil and Andrén, Ludwig},
 keyword   = {Private Equity,LBO,Värdeskapande,Tillgångshantering,Rörelsekapital,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdeskapande Processer – en studie om huruvida Private Equity-bolag skapar värde genom rörelsekapitalhantering},
 year     = {2009},
}