Advanced

Förändrig av rörlig ersättning till VD -en undersökning av samband

Hegelund, Anna and Elversson, Ida (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Med bakgrund av att ersättning till VD har ökat markant sedan mitten på 1900-talet fann vi intresse att undersöka vad som kan påverka förändringar i ersättningsnivån. En kvantitativ studie av åtta börsnoterade bolag på Large Cap gjordes med syfte att undersöka om samband fanns mellan rörlig ersättning och variablerna omsättning, rörelsemarginal och börskurs. Ersättningen innefattar den kortsiktiga rörliga lönen och studien sträcker sig över åren 1999-2008. Empirin är hämtad från sekundärdata i form av årsredovisningar från respektiva företag. Den teorietiska referensramen omfattar Agentteorin och Instrumentell belöning. Empirin testades i regressionsanalys för respektive variabel för att undersöka om statisktiskt samband kunde påvisas... (More)
Med bakgrund av att ersättning till VD har ökat markant sedan mitten på 1900-talet fann vi intresse att undersöka vad som kan påverka förändringar i ersättningsnivån. En kvantitativ studie av åtta börsnoterade bolag på Large Cap gjordes med syfte att undersöka om samband fanns mellan rörlig ersättning och variablerna omsättning, rörelsemarginal och börskurs. Ersättningen innefattar den kortsiktiga rörliga lönen och studien sträcker sig över åren 1999-2008. Empirin är hämtad från sekundärdata i form av årsredovisningar från respektiva företag. Den teorietiska referensramen omfattar Agentteorin och Instrumentell belöning. Empirin testades i regressionsanalys för respektive variabel för att undersöka om statisktiskt samband kunde påvisas under perioden. Då signifikansnivån blev allt för hög kunde vi inte statisktiskt säkerställa samband med de utvalda variablerna och rörlig ersättning. I slutdiskussionen argumenterar vi för varför inte det uppnåddes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hegelund, Anna and Elversson, Ida
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rörlig lön, omsättning, rörelsemarginal, börskurs, samband, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436343
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:37:29
@misc{1436343,
 abstract   = {Med bakgrund av att ersättning till VD har ökat markant sedan mitten på 1900-talet fann vi intresse att undersöka vad som kan påverka förändringar i ersättningsnivån. En kvantitativ studie av åtta börsnoterade bolag på Large Cap gjordes med syfte att undersöka om samband fanns mellan rörlig ersättning och variablerna omsättning, rörelsemarginal och börskurs. Ersättningen innefattar den kortsiktiga rörliga lönen och studien sträcker sig över åren 1999-2008. Empirin är hämtad från sekundärdata i form av årsredovisningar från respektiva företag. Den teorietiska referensramen omfattar Agentteorin och Instrumentell belöning. Empirin testades i regressionsanalys för respektive variabel för att undersöka om statisktiskt samband kunde påvisas under perioden. Då signifikansnivån blev allt för hög kunde vi inte statisktiskt säkerställa samband med de utvalda variablerna och rörlig ersättning. I slutdiskussionen argumenterar vi för varför inte det uppnåddes.},
 author    = {Hegelund, Anna and Elversson, Ida},
 keyword   = {Rörlig lön,omsättning,rörelsemarginal,börskurs,samband,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändrig av rörlig ersättning till VD -en undersökning av samband},
 year     = {2009},
}