Advanced

Basel II och dess påverkan på den svenska bankverksamheten

Ledenvall, Lisa; Rådberg, Christina and Lind, Jonna (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Basel II och dess påverkan på den svenska bankverksamheten Seminariedatum: 2009-06-04 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Christina Rådberg, Jonna Lind, Lisa Ledenvall Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: Basel II, Riskmätning, Kreditrisk, Finanskris, Bank Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse av regelverket Basel II och dess påverkan på bankernas organisation och kreditbeslut, samt visa på det behovet av nya regelverk inför kommande finansiella kriser. Metod: Uppsatsen kommer att utgå ifrån en induktiv ansats då införandet av regelverket är relativt nytt och då författarna inte har någon tidigare erfarenhet om ämnet. Studien kommer att utgå ifrån en... (More)
Examensarbetets titel: Basel II och dess påverkan på den svenska bankverksamheten Seminariedatum: 2009-06-04 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Christina Rådberg, Jonna Lind, Lisa Ledenvall Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: Basel II, Riskmätning, Kreditrisk, Finanskris, Bank Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse av regelverket Basel II och dess påverkan på bankernas organisation och kreditbeslut, samt visa på det behovet av nya regelverk inför kommande finansiella kriser. Metod: Uppsatsen kommer att utgå ifrån en induktiv ansats då införandet av regelverket är relativt nytt och då författarna inte har någon tidigare erfarenhet om ämnet. Studien kommer att utgå ifrån en kvalitativ metod med inslag av en kvantitativ. Detta för att sedan kunna granska och analysera empirin men även för att kunna underbygga modeller och olika företeelser. Teoretiska perspektivet: I den teoretiska referensramen finns en övergripande genomgång av Basel II, skillnader mellan teori och praktik och riskmätningens framväxt. Definitionen av risk behandlas och den kritik som riktas mot riskmätningsmodeller. Dessutom görs en genomgång av tidigare finansiella kriser. Slutligen följer en sammanställning av den offentliga debatten på området. Empiri: Empirin består av intervjuer med företrädare från några av de svenska storbankerna, en mindre fristående bank, en internationell bank, redovisningsbyråer samt andra sakkunniga inom området. Resultat: Implementering av Basel II har bidragit till en ökad centralisering inom bankerna. Majoriteten av bankerna är positivt inställda till regelverket och ser inga problem kopplade till regelverket utifrån den finansiella krisen. Enligt flertalet fungerar riskbedömningen bra och återspeglar de risker som bankerna utsätts för. Riskmätningsmodellernas brister uppmärksammas av ett fåtal banker men inte till den grad att systemen överges. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ledenvall, Lisa; Rådberg, Christina and Lind, Jonna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Basel II, Riskmätning, Kreditrisk, Finanskris, Bank, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436353
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:37:16
@misc{1436353,
 abstract   = {Examensarbetets titel:	Basel II och dess påverkan på den svenska bankverksamheten Seminariedatum:	2009-06-04 Ämne/kurs:	FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare:	Christina Rådberg, Jonna Lind, Lisa Ledenvall Handledare:	Gunnar Wahlström Fem nyckelord:	Basel II, Riskmätning, Kreditrisk, Finanskris, Bank Syfte:	Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse av regelverket Basel II och dess påverkan på bankernas organisation och kreditbeslut, samt visa på det behovet av nya regelverk inför kommande finansiella kriser. Metod:	Uppsatsen kommer att utgå ifrån en induktiv ansats då införandet av regelverket är relativt nytt och då författarna inte har någon tidigare erfarenhet om ämnet. Studien kommer att utgå ifrån en kvalitativ metod med inslag av en kvantitativ. Detta för att sedan kunna granska och analysera empirin men även för att kunna underbygga modeller och olika företeelser. Teoretiska perspektivet:	I den teoretiska referensramen finns en övergripande genomgång av Basel II, skillnader mellan teori och praktik och riskmätningens framväxt. Definitionen av risk behandlas och den kritik som riktas mot riskmätningsmodeller. Dessutom görs en genomgång av tidigare finansiella kriser. Slutligen följer en sammanställning av den offentliga debatten på området. Empiri:	Empirin består av intervjuer med företrädare från några av de svenska storbankerna, en mindre fristående bank, en internationell bank, redovisningsbyråer samt andra sakkunniga inom området. Resultat:	Implementering av Basel II har bidragit till en ökad centralisering inom bankerna. Majoriteten av bankerna är positivt inställda till regelverket och ser inga problem kopplade till regelverket utifrån den finansiella krisen. Enligt flertalet fungerar riskbedömningen bra och återspeglar de risker som bankerna utsätts för. Riskmätningsmodellernas brister uppmärksammas av ett fåtal banker men inte till den grad att systemen överges.},
 author    = {Ledenvall, Lisa and Rådberg, Christina and Lind, Jonna},
 keyword   = {Basel II,Riskmätning,Kreditrisk,Finanskris,Bank,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Basel II och dess påverkan på den svenska bankverksamheten},
 year     = {2009},
}