Advanced

Kan fusion under finanskris leda till framgång och tillväxt för småföretagaren?

Carlström, Henrik; Svensson, Anna and Hansson, Anna (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Mot bakgrund av den finansiella krisen ämnar vi analysera Gammas förutsättningar för att skapa en konkurrenskraftig strategi som kan leda till organisk tillväxt. Därigenom vill vi identifiera vilka faktorer som är av stor betydelse för att ett mindre konsultbolag ska kunna skapa tillväxt under hög makroekonomisk osäkerhet. Uppsatsen är en kvalitativ studie med ett abduktivt angreppssätt. Datainsamlingen har primärt skett genom semistrukturerade intervjuer med interna representanter från vårt fallföretag, samt externa respondenter som genom sitt arbete kommer i kontakt med, för studien, centrala områden. Vår teoretiska referensram har sin grund i det så kallade ”inside-out-perspektivet” för hur konkurrensfördelar skapas. Perspektivet har... (More)
Mot bakgrund av den finansiella krisen ämnar vi analysera Gammas förutsättningar för att skapa en konkurrenskraftig strategi som kan leda till organisk tillväxt. Därigenom vill vi identifiera vilka faktorer som är av stor betydelse för att ett mindre konsultbolag ska kunna skapa tillväxt under hög makroekonomisk osäkerhet. Uppsatsen är en kvalitativ studie med ett abduktivt angreppssätt. Datainsamlingen har primärt skett genom semistrukturerade intervjuer med interna representanter från vårt fallföretag, samt externa respondenter som genom sitt arbete kommer i kontakt med, för studien, centrala områden. Vår teoretiska referensram har sin grund i det så kallade ”inside-out-perspektivet” för hur konkurrensfördelar skapas. Perspektivet har sin bas i det resursbaserade synsättet, men kompletteras med teorier från Michael Porters syn på strategi, vilket har ett mer externt fokus. Då företagen vi undersöker genomgår en fusion och tillsammans vill skapa en organisk tillväxt behandlar teorikapitlet även olika tillväxtstrategier. I studien har det framkommit att vårt fallföretag Gamma har god potential för att skapa tillväxt i sitt nya bolag, Dock har ett antal faktorer framkommit vara av stor betydelse för ett lyckosamt utfall. De mest framstående faktorerna har i studien varit: prioriteringar vid resursallokering, integrering, skapandet av en stark identitet och image, relationsbyggande samt flexibilitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlström, Henrik; Svensson, Anna and Hansson, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Fusion, tillväxt, strategi, konkurrensfördelar, osäkerhet, finanskris, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1436359
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:34:16
@misc{1436359,
 abstract   = {Mot bakgrund av den finansiella krisen ämnar vi analysera Gammas förutsättningar för att skapa en konkurrenskraftig strategi som kan leda till organisk tillväxt. Därigenom vill vi identifiera vilka faktorer som är av stor betydelse för att ett mindre konsultbolag ska kunna skapa tillväxt under hög makroekonomisk osäkerhet. Uppsatsen är en kvalitativ studie med ett abduktivt angreppssätt. Datainsamlingen har primärt skett genom semistrukturerade intervjuer med interna representanter från vårt fallföretag, samt externa respondenter som genom sitt arbete kommer i kontakt med, för studien, centrala områden. Vår teoretiska referensram har sin grund i det så kallade ”inside-out-perspektivet” för hur konkurrensfördelar skapas. Perspektivet har sin bas i det resursbaserade synsättet, men kompletteras med teorier från Michael Porters syn på strategi, vilket har ett mer externt fokus. Då företagen vi undersöker genomgår en fusion och tillsammans vill skapa en organisk tillväxt behandlar teorikapitlet även olika tillväxtstrategier. I studien har det framkommit att vårt fallföretag Gamma har god potential för att skapa tillväxt i sitt nya bolag, Dock har ett antal faktorer framkommit vara av stor betydelse för ett lyckosamt utfall. De mest framstående faktorerna har i studien varit: prioriteringar vid resursallokering, integrering, skapandet av en stark identitet och image, relationsbyggande samt flexibilitet.},
 author    = {Carlström, Henrik and Svensson, Anna and Hansson, Anna},
 keyword   = {Fusion,tillväxt,strategi,konkurrensfördelar,osäkerhet,finanskris,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan fusion under finanskris leda till framgång och tillväxt för småföretagaren?},
 year     = {2009},
}